Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí 09/10

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype matematika fyzika zemepis informatika telesná škd      
2008/09 2009/10  2010/11 aktuality  oddelenia prevádzka   podujatia    
Info
Múdra sova VYCHOVÁVATEĽKY

V našom ŠKD v súčastnosti pracujú vychovávateľky v deviatich oddeleniach.

Motýľ Motýliky Motýliky: BAJEROVÁ Daniela, vedúca ŠKD
Vrabec Vrabčiaci Vrabčiaci: BALÁŽOVÁ Katarína
Žabka Žabky Žabky : JANČIAROVÁ  Zita
Myška Myšky Myšky : KRIVDOVÁ Monika, Mgr.
Lienka Lienky Lienky : LUTERÁNOVÁ Soňa
Veverička Veveričky Veveričky : PANCÁKOVÁ Jana
Levíča Levíčatá Levíčatá : PAPPOVÁ Magda
Klokan Klokanay Klokany : STREITOVÁ Eva
Rybka Rybky Rybky : VOZÁROVÁ Eva, Mgr.

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť

Aktualizácia 18.9.2009
Mgr. Pavel Horňák