Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Školský klub detí 11/12

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype oddelenia pokyny podujatia aktuality          
2008/09 2009/10  2010/11 2011/12          
Info
Múdra sova VYCHOVÁVATEĽKY

V našom ŠKD v súčastnosti pracujú vychovávateľky v deviatich oddeleniach.

Motýľ Motýliky: BAJEROVÁ Daniela, vedúca ŠKD
Vrabec Vrabčiaci: BALÁŽOVÁ Katarína
Mravčeky : FITZOVÁ Iveta
Žabka Žabky : JANČIAROVÁ  Zita
Myška Myšky : KRIVDOVÁ Monika, Mgr.
Lienka Lienky : LUTERÁNOVÁ Soňa
Veverička Veveričky : PANCÁKOVÁ Jana
Včielky : STREITOVÁ Eva
Kačiatka : VOZÁROVÁ Eva, Mgr. 

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäť


Aktualizácia 28.9.2011
Mgr. Pavel Horňák