Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Úspechy školy
|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|2008/09|2009/10|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäťSpäť
Späť
Späť
SpäťVÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2001/2002

Celoslovenské kolo v gymnastickom štvorboji
2. miesto družstvo chlapcov 3. - 4.roč. (Salašovičová)
3. miesto Sciranka Ondrej


Majstrovstvá Slovenska juniorov a kadetov v boxe
3. miesto Balogh Gabriel - mladší dorast

Krajské kolo matematickej olympiády
5. miesto Marko Lalič (Černíková)
7. miesto Eva Kravcová (Černíková)

Krajské kolo vo volejbale
2. miesto družstvo žiačok (Bober)

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo dievčat 1. - 2.roč. (Salašovičová)
1. miesto družstvo chlapcov 1. - 2.roč. (Salašovičová)
1. miesto Žigalová Miriama
2. miesto Idesová Laura
1. miesto Kolibár Jaro
3. miesto Ivan Viktor
1. miesto družstvo chlapcov 3. - 4.roč. (Salašovičová)
1. miesto Sciranka Ondrej
2. miesto Moščovič Ivan
3. miesto Jenčo Lukáš

Okresné prírodovedné súťaže 2001/2002 v okrese Košice II
2. miesto ZŠ Kežmarská 30


Okresné kolo matematickej olympiády
2. miesto Ladislav Bačo Z5 (A. Vargová)
1. miesto Lucia Fabišíková Z6 (Černíková)
2. miesto Zuzana Hricovová Z6 (Černíková)
2. miesto Braňo Uljan Z8 (G. Vargová)
1. miesto Marko Lalič Z9 (Černíková)
3. miesto Eva Kravcová Z9 (Černíková)

Okresné kolo Pytagoriády
3. miesto Ladislav Bačo P5 (A. Vargová)
3. miesto Zuzana Hricovová P6 (Černíková)
2. miesto Braňo Uljan P8 (G. Vargová)

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
1. miesto Róbert Fečanin (Černíková)

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Čestné uznanie Romana Valenčáková I. kat. (H. Vargová)

Čestné uznanie Mária Šimková III. kat. (Miklóšová)

Regent scholl - súkromná jazyková škola - 2. kolo AJ
3. miesto Dominika Jánošíková 4.- 5. roč. (Kátlovská)
2. miesto Pavol Petráš 6.- 7. roč. (Kátlovská)
2. miesto Adam Hužička 8.- 9. roč. (Kátlovská)

Okresné kolo olympiády nemeckého jazyka
2. miesto Michaela Uljanová 5.- 7. roč. (Miklóšová)
3. miesto Branislav Uljan 8.- 9. roč. (Nišponská)

Okresné kolo vo volejbale
1. miesto družstvo žiačok (Bober)

Volejbalový turnaj o pohár starostu MČ Košice - Západ
3. miesto Kamencová, Kravcová, Bodnárová, Sopková, Vincová (Bober)

Turnaj vo volejbale o pohár primátora Moldavy
3. miesto družstvo dievčat 7. roč. (Bober)

Volejbalový turnaj o pohár Infiniti Media

1. miesto družstvo starších žiačok Bodnárová, Sopková, Kudláčová, Vincová (Bober)
3. miesto družstvo mladších žiačok Laurichová, Turianska, Šefčíková (Bober)

Okresné kolo v hádzanej
3. miesto družstvo žiačok 5.- 7. roč. (Bober)

Okresné kolo vo vybíjanej
2. miesto družstvo žiačok 5.- 7. roč. (Horňák)
2. miesto družstvo žiačok 3.- 4. roč. (Šoltýsová)

Okresné kolo v gymnastickom štvorboji
1. miesto družstvo dievčat 1. - 2. roč. (Salašovičová)
1. miesto družstvo chlapcov 1. - 2. roč. (Salašovičová)
1. miesto Miriama Žigalová
3. miesto Uličná
2. miesto Jaroslav Kolibár
2. miesto družstvo dievčat 3. - 4. roč. (Salašovičová)
1. miesto družstvo chlapcov 3. - 4. roč. (Salašovičová)
1. miesto Ondrej Sciranka
3. miesto Ivan Moščovič

Okresné kolo v streľbe SAŠŠ
2. miesto Maroš Ambróz, Peter Virgala, Filip Dioszegi, Róbert Dioszegi (Horňák)

Mestská strelecká liga 2. – 4. kolo
3. miesto Maroš Ambróz, Filip Dioszegi, Róbert Dioszegi (Horňák)
3. miesto Róbert Dioszegi, Peter Virgala, Peter Smolárik (Horňák)
2. miesto Maroš Ambróz, Róbert Dioszegi, Filip Dioszegi (Horňák)

Okresné kolo v šachu
3. miesto Ivana Vavráková (Miklóšová)
3. miesto Ivana Vavráková, Júlia Bodnárová (Miklóšová)


Okresné kolo v stolnom tenise
1. miesto Veronika Čolláková, Katarína Sopková, Júlia Bodnárová, Sandra Miľová (Bober)

Okresné kolo v cezpoľnom behu
3. miesto Kamila Životská (Bober)

Okresné kolo v atletike
3. miesto Životská Kamila (Bober)
3. miesto Gouth Miro (Bober)
1. miesto družstvo 1. – 4. roč. (Šoltýsová)

Okresné kolo v plávaní
3. miesto Mikuláš Valkovský 400m VS


Celomestská dejepisná súťaž "Košice 2002"
1. miesto družstvo: V. Čolláková, L. Egrtová, M. Kovařík, M. Kučera (Desiatnikova)
2. miesto družstvo: T. Repaský, P. Slanina, M. Šulc (Desiatniková)

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - odbor zoológia
3. miesto Richard Sedlák (Rácová)

Vedomostná súťaž "Poznám ZOO"
2. miesto Janka Vašková

Okresné kolo Európa v škole
2. miesto Igor Chudáčik kat. 10 - 12. rokov

3. miesto Martina Prochádzková kat. 13 - 15. rokov

Disco - dance
1. miesto Gabriela Illéšová

Miniplayback show
Cena poroty Kristína Matiová

Späť

|2001/02|2002/03|2003/04|2004/05|2005/06|2006/07|2007/08|


Aktualizácia 3.11.2004
Mgr. Pavel Horňák