Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Informácie 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype aktuality projekty rozvrh prázdniny zápis prijímačky prezentácia odkazy obvody
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09 triedny web časopis rada školy rada rodičov
Info

 

Projekt Komparo
Projekt KOMPARO

          bol prvou vážnou previerkou v priebehu prípravy žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory na stredné školy. Uskutočnil sa vo štvrtok 6. novembra 2008. Otestovaných bolo celkovo 28 353 deviatakov na 800 základných školách. Aj našich 54 deviatakov si preverilo svoje schopnosti a poniektorí dopadli výborne.
          Všetci vlastne dostali vianočný darček v podobe vysvedčenia, z ktorého sa pomerne presne dozvedeli, ako sú na tom v matematike a v slovenčine v porovnaní s ostatnými deviatakmi a ktoré časti učiva im robia problémy. Keďže 11. marca 2009 čaká všetkých deviatakov Celoplošné testovanie 9 - 2009, môžu ešte zostávajúce týždne využiť na efektívnu prípravu. Vďaka KOMPARU presne vedia, čo si ešte majú zopakovať či dobrať. A tu sú výsledky:

Celkové výsledky v matematike

škola  

9.A 

Priemerná úspešnosť žiakov Kežmarskej 30    58,4 %       79,7 %   
Priemerná úspešnosť žiakov Slovenska    52,5 %       52,5 %   
Percento škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola            77,6 %       98,6 %   
Najúspešnejší žiak:       98,4 %  
Celkové výsledky v slovenskom jazyku a literatúre
Priemerná úspešnosť žiakov Kežmarskej 30    60,8 %       71,7 %   
Priemerná úspešnosť žiakov Slovenska    53,7 %       53,7 %   
Percento škôl, ktoré mali horší výsledok ako naša škola            92,8 %       98,7 %   
Najúspešnejší žiak:         98,7 %   

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov

Aktualizácia 26.12.2008
Mgr. Pavel Horňák