Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2011/12

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 2001/02  2002/03  2003/04  2004/05   2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 2009/10 
2010/11 2011/12 2012/13                
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2011/2012
celoslovenské - krajské - regionálne - obvodné - školské

     Medzinárodné výsledky

Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN 2012, najúspešnejší riešitelia v SR:
1. miesto 100 %: Tomáš Ličák 5. A
1. miesto 100 %: Norbert Micheľ 4. B
ďalší úspešní riešitelia:
95,6 %: Katarína Janitorová 4. A
95,0 %: Miroslav Jaššo 9. A
94,4 %: Oliver Jelínek 4. A
90,0 %: Kristína Bratková 7. A 

Majstrovstvá Európy v karate
1. miesto kata: Viktória Valentová
1. miesto
kumite: Viktória Valentová

      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2012
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  57,54 %, Kežmarská 30:  56,00 %, matematická trieda:  78,24 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:   54,47 %, Kežmarská 30:   52,00 %, matematická trieda:  76,76 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: 100 % Dáša Drenčáková, Kristián Hamara, Sebastián Pavlov,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 92% Kristián Hamara

Celoslovenské testovanie deviatákov KOMPARO 2011/12 (Vargová)
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 42,6 %, Kežmarská 30: 43,4 %, matematická trieda: 58,5 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  52,2 %, Kežmarská 30: 49,0 %, matematická trieda: 58,8 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Miro Jaššo 90%
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Dáša Drenčáková, Kristián Hamara, Miro Jaššo 80%

Celoslovenské testovanie ôsmakov KOMPARO 2011/12 (Vargová)
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 51,5 %, Kežmarská 30: 63,9 %, informatická trieda: 67,3 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  55,3 %, Kežmarská 30: 60,2 %, informatická trieda: 62,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v prírodov. predm. v SR:  48,1 %, Kežmarská 30: 47,7 %
Priemerná perc. úspešnosť v spoločenskov. predm. v SR:  50,0 %, Kežmarská 30: 57,4 %
Priemerná perc. úspešnosť v študijných predpokl. v SR:  59,4 %, Kežmarská 30: 66,5 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: 94,1% Molnárová 
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 100% Tarnóczyová

Celoslovenská súťaž EXPERT geniality show - podrobné výsledky -Foto z akcie
1. miesto Astronómia: Samuel Amrich - top expert
4. miesto Astronómia: Martin Lukáč
6. miesto Bity a bajty: Matúš Koning - top expert

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji (Valentová, Šlapková) - jednotlivci - družstrvá -Foto z akcie
1. miesto družstvá kategórie A: Rado Čider, Matúš Zlacký, Šimon Petro, Šimon Kačírek, Oliver Melega
2. miesto jednotlivci kategórie A: Šimon Petro

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Horňák) -Foto z akcie
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
5. miesto starší žiaci: Peter Bohuš

Majstrovstvá Slovenska v Pytagoriáde (Micheľová) -Foto z akcie
4. miesto: Kristána Bratková

     Krajské výsledky

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji (Valentová, Šlapková) -Foto z akcie
1. miesto žiaci kategórie A: Rado Čider, Matúš Zlacký, Šimon Petro, Šimon Kačírek, Oliver Melega
2. miesto žiačky kategórie A: Michaela Kiralyová, Viktória Rošková, Nina Nassarová, Kamila Krankilová, P. Lazová
1. miesto žiaci kategórie A: Šimon Petro
2. miesto žiačky kategórie A: Michaela Kiralyová

Krajské kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky -Foto z akcie
2. miesto staršie žiactvo: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Peter Bohuš
3. miesto mladšie žiactvo: Gabriela Havranová, Monika Fedorová, Denisa Vanátová 
1
. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová - postup na MS
3. miesto starší žiaci: Peter Bohuš - postup na MS
3. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová

Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín
2. miesto kategória II – poézia: Viktória Andrasiová  

     Celomestské výsledky

Biologická olympiáda (Kasardová)
3. miesto – kategória E – odbor geológia: Daniel Ďurian

Celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc:
2. miesto v próze ZŠ 7.-9. ročník: Theopula Vokorososová

Veľká cena Košíc, Žiacka liga družstiev v šachu I. ročník (Juhar)
3. miesto: Miroslav Jaššo, Dávid Dostal, Radoslav Budinský, Norbert Micheľ

Stolno tenisová liga (Vaník)
2. miesto: Andrej Makranský

Mestská strelecká liga ZŠ finále (Horňák, Roháčová)
2. miesto starší žiaci: Peter Bohuš
3. miesto starší žiaci: Viktor Víglaský
1. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto staršie žiačky: Gabriela Bohušová
3. miesto staršie žiačky: Natália Jirsáková
1. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto mladšie žiačky: Denisa Vanátová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Kalapsová

O putovný pohár primátora mesta Košice v športovej streľbe (Horňák, Roháčová)
1. miesto družstvo mladších žiačok: Gabriela Havranová, Denisa Vanátová, Monika Fedorová
2. miesto družstvo mladších žiakov: Richard Kolarčík, Samuel Amrich, Adam Chudý
2. miesto družstvo starších žiačok: Zuzana Chudinová, Natália Jirásková, Veronika Bilá, Nikoleta Rusnáková
3. miesto najmladší žiaci a žiačky: Zuzana Orinčáková
2. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
3. miesto staršie žiačky: Veronika Bilá
1. miesto mladšie žiačky: Denisa Vanátová
2. miesto mladšie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto družstvá starší žiaci: Viktor Víglaský, Peter Bohuš, Miroslav Jaššo
2. miesto družstvá staršie žiačky: Zuzana Chudinová, Veronika Bilá, Natália Jirásková
2. miesto družstvá mladší žiaci: Richard Kolarčík, Adam Chudý, Samuel Amrich
1. miesto družstvá mladšie žiačky: Denisa Vanátová, Monika Fedorová, Gabriela Havranová
Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Horňák, Roháčová)
1. miesto staršie žiačky: Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová
3. miesto mladšie žiačky: Denisa Vanátová
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Denisa Vanátová, Monika Fedorová, Michaela Ivanová
3. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika kalaposová, Noemi Kerekešová, Radka Vysocká, Rut Kerekešová
1. miesto družstvo staršie žiačky: Gabriela Bohušová, Veronika Bilá, Natália Jirsáková
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Jakub Horváth, Samuel Adamčík

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo
(Horňák, Roháčová)
2. miesto starší žiaci: Viktor Víglaský
1. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto staršie žiačky: Natália Jirásková
1. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Jakub Horváth, Samuel Adamčík
3. miesto družstvo starší žiaci: Viktor Víglaský, Peter Bohuš, Miroslav Jaššo, Samuel Adamčík
1. miesto družstvo staršie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirásková, Veronika Bilá, Natália Tarnóczyová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Radka Vysocká, Gabriela Bohušová, Daniela Bilá, Noemi Kerekešová
3. miesto družstvo mladší žiaci: Richard Kollárčik, Samuel Amrich, Samuel Kukuruďa, Marek Hanispal
1. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Denisa Vanátová, Monika Fedorová, Michaela Ivanová
3. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Kalaposová, Lenka Klingová, Rut Kerekešová, Veronika Medveďová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák, Roháčová)
1
. miesto jednotlivci staršie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto jednotlivci staršie žiačky: Natália Jirsáková
1. miesto jednotlivci mladšie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto jednotlivci mladšie žiačky: Denisa Vanátová
1. miesto družstvo staršie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Natália Tarnóczyová, Veronika Bilá
2. miesto družstvo mladší žiaci: Marek Hanispal, Viktor Zeman, Richard Kollárčík
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Denisa Vanátová, Monika Fedorová, Michaela Ivanová
3. miesto družstvo mladšie žiačky: Rut Kerekešová, Veronika Kalaposová, Lenka Klingová, Veronika Medveďová 

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo
(Horňák, Roháčová)
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Bohuš,
1. miesto starší žiaci: Peter Bohuš
2. miesto družstvo staršie žiačky: Zuzana
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Anna Adamčíková, Natália Tarnoczyová


     Obvodné výsledky

Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
2. miesto I. kategória - poézia: Emma Lepková
1. miesto II. kategória – poézia: Viktória Andrásiová

Obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko
Čestné uznanie v kategórii II.: Nikolas Király
1. miesto v kategórii III.: Viktória Andrásiová

Obvodné kolo 61. ročníka Matematickej olympiády (Micheľová, Vargová)
1. miesto, kategória Z7: Kristína Bratková
3. miesto, kategória Z7: Gabriela Havranová
3. miesto, kategória Z8: Tri Le Mau 

Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády (Vargová)
2. miesto kategória E: Miroslav Jaššo
3. miesto kategória E: Dáša Drenčáková
2. miesto kategória F: Dominik Matis

Obvodné kolo 33. ročníka Pytagoriády (Micheľová)
2. miesto kategória P3: Katarína Tomanová
3. miesto kategória P5: Dávit Ráthy
1. miesto kategória P7: Kristína Bratková
2. miesto kategória P7: Rudolf Lukáč
3. miesto kategória P7: Slávka Borovská
2. miesto kategória P8: Kristína Bratková

Obvodné kolo Geografickej olympiády (Koštialová)
1. miesto kategória I: Tomáš Juraško

Obvodné kolo 4. ročníka Dejepisnej olympiády (Desiatniková)
2. miesto kategória E: Rudolf Lukáč

Obvodné kolo Biblickej olympiády (Čontošová)
4. miesto: D. Drenčáková, Z. Tomková, M. Janitorová

Okresné kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach
1. miesto, kategória I.: Samuel Amrich,
3. miesto, Kategória II.: Samuel Amrich

Obvodné kolo žiačok vo vybíjanej (Roháčová)
2. miesto: ZŠ Kežmarská 30

Obvodné kolo Jednota futbal cup (Roháčová)
2. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Gabriela Bohušová, Ema Tresová, Viktória Valentová, Viktória Andrásiová, Kristína Vargovčíková, Sarah Mydliarová, Daniela Bilá, Monika Fedorováy

Obvodné kolo Školský pohár vo futbale (Roháčová)
1. miesto mladšie žiačky: Kateřina Hrabánková, Gabriela Havranová, Sarah Mydliarová, Klaudia Mullerová, Alexandra Nováková, Daniela Bilá, Simona Sommerová, Vanesa Doľaková, Monika Fedorová, Alexandra Šimková

Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji (Valentová, Šlapková) -Foto z akcie
1. miesto žiaci kategórie A: Rado Čider, Matúš Zlacký, Šimon Petro, Šimon Kačírek, Oliver Melega
2. miesto žiačky kategórie A: Michaela Kiralyová, Anežka Hrabánková, Viktória Rošková, Nina Nassarová, Kamila Krankilová
2. miesto žiaci kategórie B: Tomáš Jusko, Jozef Hudy, Patrik Tomčo, Aleš Zdráhal, Maxi Vassay
3. miesto žiačky kategórie B: Veronika Vargová, Rut Kerekešová, Martina Ivanová, Timea Dluhošová, Zuzana Orinčáková
1. miesto žiaci kategórie A: Rado Čider
2. miesto žiaci kategórie A: Matúš Zlacký
3. miesto žiaci kategórie A: Šimon Petro
1. miesto žiačky kategórie A: Michaela Kiralyová
2
. miesto žiačky kategórie A: Anežka Hrabánková
3
. miesto žiačky kategórie A: Viktória Rošková
2. miesto žiaci kategórie B: Tomáš Jusko
3. miesto žiaci kategórie B: Patrik Tomčo

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto staršie žiactvo: Natália Jirsáková, Peter Bohuš, Zuzana Chudinová
1. miesto mladšie žiactvo: Gabriela Havranová, Monika Fedorová, Viktor Zeman 
2. miesto mladšie žiactvo: Denisa Vanátová, Michaela Ivanová, Richard Kolarčík 
1. miesto staršie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto staršie žiačky:
Veronika Bilá
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
1. miesto starší žiaci: Martin Zelenák
2. miesto starší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová 
2. miesto mladšie žiačky:
Denisa Vanátová 
3. miesto mladšie žiačky:
Monika Fedorová 
2. miesto mladší žiaci: Richard Kolarčík 
3. miesto
mladší žiaci: Viktor Zeman 

     Školské výsledky

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
1. miesto kategória 1A: Kristína Bratková
2. miesto kategória 1A: Sarah Barnová,
3. miesto kategória 1A: Gabriela Havranová
1. miesto kategória 1B: Filip Kyselica
2. miesto kategória 1B: Števo Hguyen, Kristián Hamara, Zuzana Tomková, Zuzana Chudinová
3. miesto kategória 1B: Radka Ňulasiová, Dáša Drenčáková

Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského
1. miesto v kategórii 1: Linda Kačmárová
1. miesto v kategórii 2: Nikolas Kiraly
2. miesto v kategórii 2: Lenka Šimunová, Kristínka Korytková
3. miesto v kategórii 2: Dávid Bata
1. miesto v kategórii 3: Viktória Andrásiová,
2. miesto v kategórii 3: Veronika Kalaposová,
3. miesto v kategórii 3: Anetka

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:
1. miesto: Miroslav Jaššo
2. miesto: Dáša Drenčáková
3. miesto: Kristína Kluková

Školské kolo v hre Nintendo Wii
1. miesto kategória III. a IV. ročníkov: Tomáš Pomšár
2. miesto kategória III. a IV. ročníkov: Dominik Lukáč
3. miesto kategória III. a IV. ročníkov: Lukáš Bašista

Školské kolo Biblickej olympiády
1. miesto: Dáša Drenčáková
2. miesto: Zuzana Tomková
3. miesto: Monika Janitorová

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť

Aktualizácia 30.6.2012
Mgr. Pavel Horňák