Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2010/11

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 2001/02  2002/03               
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10  2010/11   2011/12 
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2010/2011
celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2011
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,9 %, Kežmarská 30: 57,0 %, matematická trieda: 74,3 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 58,2 %, Kežmarská 30: 58,7 %, matematická trieda: 69,1 %

Najúspešnejší žiaci v matematike:
Kr
istína Bacsóová, Simona Hirčková, obe 100 %

Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Adam Nedoroščík 95 %

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Roháčová)
11. miesto: Gabriela Havranová

Národná liga mládeže - 2011                                                                                                                                                 Diplom za tretie miesto Gabriela Havranová 

Klokan 2011

1. miesto: Tomanová /2.A, Sotáková /2.A, Lukáč/2.A, Ličák /4.C, König /5.A všetci 100%
2. miesto : Barbuš /4.C, Amrich  /5.A

     Krajské výsledky

Gymnastický štvorboj Krajské kolo 

družstvá
1. miesto
Gymnastický štvorboj žiačok,  Kat."A"
2. miesto
Gymnastický štvorboj žiakov,  Kat."B"
3. miesto
Gymnastický štvorboj žiakov,  Kat."A" 

jednotlivci

1. miesto Veronika Vargová Kat. "A" 
2. miesto Adriana Belušárová  Kat. "A"
3. miesto Marek Hanispal Kat. "B"   

ENVIROMÁNIA 2010

1. miesto Adam Nedoroščík
2. miesto Kristína Kluková, Jana Oravcová

     Celomestské výsledky

Spev bez hraníc
(Szabo) - podrobné výsledky -Foto z akcie
1. miesto: Miriam Dostálová
3. miesto: Matej Rendoš

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo
(Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy -Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci

Ukáž čo vieš

3. miesto Dávid Ráthy

      Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády

Obvodné kolo 60. ročníka Matematickej olympiády

Kategória Z6                                                                                                                                                                              1. miesto Gabriela Havranová 2. Kristína Bratková, Lucia Drenčaková a Rudolf Lukáč ( Micheľová)
Kategória Z7
2. miesto Martin Cinkanič (Žigová)
Kategória Z8
2. miesta:  Kristián Hamara a Michal Chudina (Černíková)

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo:

Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády (16.3.2011)

2. miesto kategória E  Adam Nedoroščík (Černíková)
2. miesto kategória F  Miroslav Jaššo  
3. miesto Kristián Hamara (Vargová) 

Obvodné Kolo  32.ročníka Pytagoriády (18.4.2011)

2. miesto kategória P4 Tomáš Ličák (Valentová)
1. miesto kategória P5  Samuel Amrich (Černíková)
1. miesto kategória P6 Kristína Bratková
2. miesto Gabriela Havranová (Micheľová)

Gymnastický štvorboj Obvodné kolo 

družstvá
1. miesto 
žiakov,  Kat."A"  
1. miesto  žiakov,  Kat."B"
1. miesto  žiačok, Kat. "A" 
2. miesto  žiačok, Kat. "B"  

Stolný tenis žiačky

3. miesto v obvodnom kole základných škôl

Vybíjaná  žiačky

3. miesto v obvodnom kole  ZŠ a OG

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo 

3. miesto Viktória Andrásiová v II. kategórii - próza

Geografická olympiáda

1. miesto v kategórii E Lucia Janičová 9.A

Fyzikálna olympiáda

2. miesto v kategórii E Adam Nedoroščík 9.A
2. miesto v kategórii F Miroslav Jaššo 8.A 
3. miesto v kategórii F Kristián Hamara 8.A

Matematická olympiáda, kat. Z6

1. miesto Gabriela Havranová 6.A
2. miesto Kristína Bratkovská 6.A,  Lucia Drenčaková 6.A, Rudolf Lukáč 6.A, Martin Cinkanič 7.A, Kristian Hamara 8.A, Michal Chudina 8.A

Dejepisná olympiáda kategória F

1. miesto Rudolf Lukáč
3. miesto Lucia Drenčáková

PYTAGORIÁDA

1. miesto P4 Dávid Ráthy
2. miesto P4 Tomáš Ličák
1. miesto P5 Samuel Amrich
1. miesto P6 Kristína Bratková
2. miesto P6 Gabreila Havranová

Školské výsledky

Basketbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy 


Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäť


Aktualizácia 18.4.2011
Mgr. Pavel Horňák