Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2009/10

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype                  
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09   2009/10 
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2009/2010
celoslovenské - krajské - regionálne - okresné - školské

      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2010
Priemerná perc. úspešnosť v M v SR:   %, Kežmarská 30:  %, matematická trieda:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJ v SR:  %, Kežmarská 30:  %, matematická trieda:  %

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
14. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová

     Krajské výsledky

Krajské kolo vo vybíjanej
(Roháčová) - Foto z akcie
2
. miesto: Lenka Begániová, Gabriela Bohušová, Quynh Anh Do Thi, Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Daniela Klingová, Sarah Mydliarová, Natália Poláková, Katarína Suchá, Natália Tarnóczyová, Viviana Vaľková, Kristína Vargovčíková, 

Krajské kolo v gymnastickom štvorboji - Foto z akcie
2. miesto družstvo chlapcov kategória A (Valentová): Hudy, Zeman, Zdráhal, Pálfy, Ličák
2. miesto družstvo chlapcov kategória B (Domanská): Hanispal, Gaži, Do Quoc, Lagos, Horčík
1. miesto chlapci kategória A (Valentová): Jozef Hudy

Krajské kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy -Foto z akcie
3. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Samo Adamčík
2. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Zuzana Chudinová, Timea Drábová
1. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová

     Celomestské výsledky

Celomestská prehliadka ročníkových prác (Micheľová)
Osobitná cena: Dominik Bari -  

Zber gaštanov pre ZOO (Stramská)
3. miesto kategória trieda: 2.C ZŠ Kežmarská 30 -Foto z akcie

Florbal Excel ZŠ CUP 2009 (Maco)
3. miesto družstvo starší žiaci: Rošinec, Dudáš, Úradník, R. Šoltís, Szekelyi, Kerekeš, Adamčík, Juročko, Lengyel, Oceják, Šolc, Kupec, Dancák, Pyrigyi, T. Šoltís

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Samuel Adamčík, Jakub Horváth
2. miesto starší žiaci: Denis Kottfer
2. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Lenka Hajduková, Veronika Bílá
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Zuzana Chudinová, Beáta Morosková, Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Tarnóczyová, Gabriela Havranová, Anna Adamčíková, Michaela Ivanová
3. miesto mladšie žiačky: Natália Tarnóczyová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy -Foto z akcie
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Samuel Adamčík, Jakub Horváth
2. miesto starší žiaci: Denis Kottfer
3. miesto starší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto družstvo staršie žiačky: Alžbeta Butkayová, Timea Drábová, Veronika Bílá, Lenka Hajduková
2. miesto staršie žiačky: Alžbeta Butkayová
3. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Viglaský, Martin Zelenák, Richard Kolarčík, Andrej Laborecký
3. miesto mladší žiaci: Viktor Viglaský
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
3. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Anna Adamčíková, Natália Tarnoczyová, Michaela Ivanová

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Denis Kottfer, Peter Bohuš, Jakub Horváth, Samuel Adamčík
1. miesto starší žiaci: Denis Kottfer
3. miesto družstvo staršie žiačky: Lenka Hajduková, Timea Drábová, Veronika Bílá
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Anna Adamčíková, Natália Tarnoczyová

     Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády
2
. miesto kat. Z5: Gabriela Havranová (Micheľová)
3. miesto kat. Z5: Lucia Drenčáková (Micheľová)
3. miesto kat. Z5: Marián Lukáč (Micheľová)

Obvodné kolo Geografickej olympiády
2
. miesto kat. G: Michal Chudina (Jurášová)
2. miesto kat. F: Lucia Jančová (Koštialová)

Obvodné kolo Šaliansky Maťko
2
. miesto 2. kat.: Viktória Andrasiová (Slejzáková)

Okresné kolo vo vybíjanej (Roháčová)
1
. miesto: Lenka Begániová, Gabriela Bohušová, Quynh Anh Do Thi, Zuzana Chudinová, Natália Jirsáková, Daniela Klingová, Sarah Mydliarová, Natália Poláková, Katarína Suchá, Natália Tarnóczyová, Viviana Vaľková, Kristína Vargovčíková, 

Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji -Foto z akcie-Foto z akcie
1. miesto družstvo chlapcov kategória A (Valentová): Hudy, Zeman, Zdráhal, Pálfy, Ličák
2. miesto družstvo dievčat kategória A (Šlapková): Vargová, Belušárová, Vincová, Závodníková, Hrabánková
1. miesto družstvo chlapcov kategória B (Domanská): Hanispal, Gaži, Do Quoc, Lagos, Horčík
2. miesto družstvo dievčat kategória B (Domanská): Holományová, Hrabánková, Szakszonová, Kořená, Klingová, Medveďová
1. miesto chlapci kategória A (Valentová): Jozef Hudy
2. miesto chlapci kategória A (Valentová): Viktor Zeman
1. miesto dievčatá kategória A (Šlapková): Veronika Vargová
3. miesto dievčatá kategória A (Šlapková): Adriana Belušárová

Okresné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Peter Bohuš, Jakub Horváth, Denis Kottfer
1. miesto starší žiaci: Peter Bohuš
1. miesto družstvo staršie žiačky: Zuzana Chudinová, Timea Drábová, Lenka Hajduková
1. miesto staršie žiačky: Zuzana Chudinová
2. miesto staršie žiačky: Timea Drábová
3. miesto staršie žiačky: Lenka Hajduková
2. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Viglaský, Martin Zelenák, Richard Kolarčík
1. miesto mladší žiaci: Viktor Viglaský
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Natália Jirsáková, Beáta Morosková, Gabriela Bohušová
2. miesto mladšie žiačky: Natália Jirsáková
3. miesto mladšie žiačky: Beáta Morosková

     Školské výsledky

Basketbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťAktualizácia 10.6.2010
Mgr. Pavel Horňák