Logo ZŠ Kežmarská 30

. Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Úspechy školy 2012/13

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype 2001/02  2002/03  2003/04  2004/05   2005/06  2006/07  2007/08  2008/09 2009/10 
2010/11 2011/12 2012/13  2013/14              
Info


VÝSLEDKY
vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2012/2013
celoslovenské - krajské - regionálne - obvodné - školské

     Medzinárodné výsledky

Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN 2013, najúspešnejší riešitelia v SR:
1. miesto v SR: Eva Kolesárová
5 % na
júspešnejších v SR: Mikulišin, Nguyen, Barbuš, Jusko, Ličák, Do Quoc, Kuchtová, Konig, Gindl, Lukáč R.

 
      Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2013
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  60,07 %, Kežmarská 30:  71,00 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  67,51 %, Kežmarská 30:  67,40 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Martin Cinkanič 100 %, Filip Kyselica 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Martin Cinkanič 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2012/13 (Vargová)
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 50,5 %, Kežmarská 30: 62,8 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 54,8 %, Kežmarská 30: 58,3 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Lenka Begániová, Martin Cinkanič, Natália Jirsáková, Tri Le Mau 90 %  
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Martin Cinkanič 84 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2012/13 (Micheľová)
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 44,4 %, Kežmarská 30: 53,4 %, interaktívna trieda: 64,8 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 51,0 %, Kežmarská 30: 64,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v Prír v SR: 50,4 %, Kežmarská 30: 51,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v Spol v SR: 43,5 %, Kežmarská 30: 54,6 %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR: 55,3 %, Kežmarská 30: 64,1 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Adam Gindl,
Rudolf Lukáč 95,5 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Sarah Barnová, Rudolf Lukáč 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2012/13
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 56,0 %, Kežmarská 30: 83,4 % 
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 50,0 %, Kežmarská 30: 64,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v Prír v SR: 44,2 %, Kežmarská 30: 58,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v Spol v SR: 49,5 %, Kežmarská 30: 62,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR: 57,4 %, Kežmarská 30: 69,5 %

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2012/13 (Šlapková, Goleňová)
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,6 %, Kežmarská 30: 54,6 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 56,8 %, Kežmarská 30: 58,8 %
Priemerná perc. úspešnosť v Prír v SR: 51,5 %, Kežmarská 30: 52,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v Vlast v SR: 51,5 %, Kežmarská 30: 56,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR: 53,2 %, Kežmarská 30: 57,0 %

Expert geniality show (Vargová) - výsledky  
1. miesto kategória Svetobežník: Dávid Ráthy
8. miesto kategória Tajomstvá prírody: Matúš Konig

Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji (Ślapková, Valentová)
2. miesto kategória B chlapci: Jozef Hudy, Radoslav Čider, Matúš Zlacký, Patrik Tomčo, Aleš Zdráhal

Gonci cup 1. ročník streleckej súťaže (Roháčová) - výsledky - rekordy  
2. miesto mladšie žiačky: Denisa Vanátová
3. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová

     Krajské výsledky

Majstrovstvá kraja v športovej streľbe (Roháčová) - výsledky - rekordy  
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Gabriela Havranová, Veronika Krunková, Radka Vysocká
1. miesto mladšie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto mladšie žiačky: Gabriela Havranová

Majstrovstvá kraja v gymnastickom štvorboji (Ślapková, Valentová)
1
. miesto kategória B chlapci: Jozef Hudy, Radoslav Čider, Matúš Zlacký, Patrik Tomčo, Aleš Zdráhal
2. miesto kategória B chlapci: Jozef Hudy
3
. miesto kategória B chlapci: Patrik Tomčo,

Krajské kolo v Hviezdoslavovom Kubíne (Slejzáková)
3. miesto: Viktória Andrasiová

     Celomestské výsledky

Celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc (Slejzáková)
3. miesto v próze ZŠ 7.-9. ročník: Viktória Andrasiová

Celomestská súťaž vo vlastnej tvorbe Šumenie (Slejzáková)
1. miesto: Martina Belejová
3. miesto: Viktória Andrasiová
čestné uznanie: M. Lukáč, S. Borovská, K. Bratková, K. Hrabánková

Celomestská prehliadka ročníkových prác (Černíková)
3. miesto: Nikolas Király

Celomestská súťaž Spev bez hraníc ()
3. miesto ZŠ 7.-9. ročník: Patrícia Hlaváčová

Celomestská súťaž Mamut (Vargová, Černíková, Šlapková, Goleňová)
1. miesto družstvo: Viktor Nguyen, Dávid Ráthy, Kristián ČXalfa, Matúš Gindl, Gréta Sotáková

O putovný pohár primátora v streľbe (Horňák, Roháčová) - výsledky - rekordy  
1. miesto družstvo staršie žiačky: Gabriela Bohušová, Gabriela Havranová, Noemi Kerekešová
2. miesto družstvo staršie žiačky: Radka Vysocká, Denisa Vanátová, Michaela Ivanová
1. miesto staršie žiačky: Gabriela Bohušová 
2. miesto staršie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Tomáš Jusko, Viktor Zeman, Oliver Poliačik
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Monika Fedorová, Sofia Szabóová, Nina Barbušová  
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Miriam Poláková, Rut Kerekešová
1. miesto mladšie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Miriam Poláková
1. miesto najmladší žiaci: Lukáš Tomčík
2. miesto naj mladší žiaci: Filip Ráthy

Memoriál Kopeckého v streľbe
(Horňák, Roháčová) - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto staršie žiačky: Radka Vysocká
2. miesto staršie žiačky: Gabriela Havranová
3. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto mladšie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto mladšie žiačky: Miriam Poláková

Mestská strelecká liga ZŠ finále (Roháčová) - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto staršie žiačky: Radka Vysocká
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto staršie žiačky: Gabriela Bohušová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto mladšie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto mladšie žiačky: Monika Fedorová

Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Horňák, Poliačiková, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto družstvo staršie žiačky: Noemi Kerekešová, Denisa Vanátová, Michaela Ivanová, Gabriela Bohušová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Zeman, Tomáš Jusko, Oliver Poliačik, Kristián Šafranko
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Miriam Poláková, 
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Nina Barbušová, Ivana Borgoňová, Sofia Szabóová, Lenka Klingová
1. miesto mladšie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto mladšie žiačky: Rut Kerekešová

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo
(Horňák, Poliačiková, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto družstvo staršie žiačky: Gabriela Bohušová, Denisa Vanátová, Natália Jirsáková, Gabriela Havranová
2. miesto družstvo staršie žiačky: Radka Vysocká, Veronika Kalaposová, Noemi Kerekešová, Michaela Ivanová
1. miesto staršie žiačky: Gabriela Bohušová
2. miesto staršie žiačky: Radka Vysocká
1. miesto družstvo mladší žiaci: Oliver Poliačik, Tomáš Jusko, Viktor Zeman, Filip Szinai
3. miesto družstvo mladší žiaci: Oliver Than, Adam Chudý, Filip Ríthy, Daniel Ďurian
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Miriam Poláková, Rut Kerekešová, Monika Fedorová 
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Sofia Szabóová, Nina Barbušová, Ivana Borgoňová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto mladšie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto mladšie žiačky: Sofia Szabóová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo
(Horňák, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto družstvo staršie žiačky: Gabriela Havranová, Denisa Vanátová, Natália Jirsáková
2. miesto družstvo staršie žiačky: Noemi Kerekešová, Radka Vysocká, Michaela Ivanová, Veronika Kalaposová
1. miesto staršie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Adam Chudý, Viktor Zeman, Tomáš Jusko, Oliver Poliačik
3. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Oliver Than, Daniel Ďurian
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Rut Kerekešová, Veronika Krunková, Monika Fedorová, Miriam Poláková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Sofia Szabóová, Nina Barbušová, Lenka Klingová, Ivana Borgoňová
1. miesto mladšie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Sofia Szabóová

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák, Roháčová) - výsledky dr. - výsledky jed. - rekordy  
1. miesto družstvo staršie žiačky: Gabriela Havranová, Natália Jirsáková, Denisa Vanátová, Gabriela Bohušová
1. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Gabriela Havranová
2. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Zeman, Oliver Than, Kristián Šafranko
3. miesto družstvo mladší žiaci: Adam Chudý, Daniel Ďurian, Oliver Poliačik
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Rut Kerekešová, Veronika Krunková, Monika Fedorová, Miriam Poláková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Lenka Klingová, Nina Barbušová, Sofia Szabóová
1. miesto mladšie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková

     Obvodné výsledky

Celkové hodnotenie školy

2. miesto ZŠ Kežmarská 30

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku (Gríllusová)
2. miesto kategória 1B: Filip Kyselica

Obvodné kolo Olympiády v slovenskom jazyku (Slejzáková)
3. miesto: Adam Gindl

Obvodné kolo Matematickej olympiády
1. miesto kategória Z5 5. ročník: Branko Gomolčák (Vargová)
2. miesto kategória Z6 6. ročník: Tomáš Jusko
(Černíková)
1. miesto kategória Z7 7. ročník: Matúš Kőnig (Černíková)
2. miesto kategória Z7 7. ročník: Hugo Do Quoc
(Černíková)

3. miesto kategória Z7 7. ročník: Martina Kuchtová
(Černíková)
1. miesto kategória Z8 8. ročník: Rudolf Lukáč
(Micheľová)
1. miesto kategória Z9 9. ročník: Martin Cinkanič (Vargová)

Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády (Kyseľová) - výsledky
1. miesto kategória F 8. ročník: Rudolf Lukáč
2. miesto kategória F 8. ročník: Kristína Bratková
1. miesto kategória E 9. ročník: Dominik Matis

Obvodné kolo Pytagoriáda - výsledky - výsledky
3. miesto kategória P3: Veronika Krunková (Poprocká)
3. miesto kategória P4: Katarána Tomanová (Šlapková)
1. miesto kategória P5: Branko Gomolčák (Vargová)

2. miesto kategória P5: Adam Ondo (Vargová)

1. miesto kategória P6: Tomáš Ličák (Černíková)

2. miesto kategória P7: Samuel Amrich (Černíková)
2. miesto kategória P8: Slávka Borovská (Micheľová)
3. miesto kategória P8: Kristína Bratková (Micheľová)


Obvodné kolo Geografickej olympiády (Rusnáková)
3. miesto kategória 5. ročník: Adam Chudý
1. miesto kategória 6. ročník: Tomáš Jusko
3. miesto kategória 7. ročník: Matúš Konig

Obvodné kolo Šaliansky Maťko (Novitzka) - výsledky
2. miesto 1. kategória: Emma Lepková

Obvodné kolo Biologickej olympiády (Kasardová)
3. miesto kategória E: Daniel Ďurian

Obvodné kolo v gymnastickom štvorboji (Ślapková, Valentová)
1
. miesto kategória B chlapci: Jozef Hudy, Radoslav Čider, Matúš Zlacký, Patrik Tomčo, Aleš Zdráhal
2. miesto kategória A dievčatá: Viktória Rošková, Nina Nassarová, Kamila Krankilová, Nikola Stretavská, Terézia Hrabánková
1. miesto kategória B chlapci: Jozef Hudy
2
. miesto kategória B chlapci: Patrik Tomčo,
3. miesto kategória B chlapci: Radoslav Čider
3. miesto kategória A dievčatá: Viktória Rošková

Obvodné kolo v malom futbale (Roháčová)
2
. miesto družstvo ZŠ: Daniela Bilá, Vanesa Doľaková, Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Miriam Kondášová, Diana Kupcová, Veronika Medveďová, Eva Nguyen Ha, Miriam Poláková, Veronika Horňáková

Obvodné kolo vo futbale (Roháčová)
3
. miesto družstvo ZŠ: Jirsáková Natália, Bohušová Gabriela, Tresová Ema, Valentová Viktória, Vargovčíková Kristína, Mydliarová Sarah, Mullerová Klaudia, Bilá Daniela, Doľaková Vanesa, Horňáková Veronika

Obvodné kolo vo vybíjanej (Roháčová)
2. miesto družstvo ZŠ: Daniela Bilá, Vanesa Doľaková, Monika Fedorová, Miriam Kondášová, Diana Kupcová, Veronika Medveďová, Eva Nguyen Ha, Miriam Poláková, Simona Sommerová, Ivana Borgoňová, Jana Šimonová

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) - podrobné výsledky - rekordy
1. miesto staršie žiactvo: Natália Jirsáková, Gabriela Havranová, Denisa Vanátová
1. miesto mladšie žiactvo: Noemi Kerekešová, Veronika Krunková, Michaela Ivanová 
2. miesto mladšie žiactvo: Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Miriam Poláková
3. miesto mladšie žiactvo: Amrich Samuel, Tomáš Jusko, Viktor Zeman
1. miesto staršie žiačky: Natália Jirsáková
2. miesto mladší žiaci: Samuel Amrich 
3. miesto mladší žiaci::
Tomáš Jusko 
1. miesto mladšie žiačky: Noemi Kerekešová 
2. miesto mladšie žiačky:
Veronika Krunko
 
3. miesto mladšie žiačky:
Michaela Ivanová 

     Školské výsledky

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov


SpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäťSpäť

Aktualizácia 31.7.2013
Mgr. Pavel Horňák