Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Zamestnanci školy 08/09

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype kolektívy foto absolventi           40 rokov 
2007/08  2008/09  2009/10         rada školy rada rodičov
Info
             
 Funkcia

 

Priezvisko Meno Titul

Triednictvo

e-mail

 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr.   hornakp@gmail.com
 zástupca riad. školy Koštialová Mária Mgr.   marika.kostialova@gmail.com
 zástupca riad. školy Bardelčíková Beáta Mgr. beata.bardelcikova@gmail.com
 učitelia 1.-4. roč. Goleňová Magdaléna Mgr. 1.A golenova@pobox.sk
Halasová Henrieta Mgr. 1.B halasovahena@centrum.sk
Šoltýsová Zuzana Mgr. 1.C zsoltysova@gmail.com
Szabó Gabriel Mgr. 2.A gszabo08@gmail.com
  Vargová Helena Mgr. 2.B helena.vargova@centrum.sk
  Valentová Zlatica Mgr. 2.C zlava@centrum.sk
Malešová Zlata Mgr. 3.A zmalesova@gmail.com 
Poprocká Jana PaedDr. 3.B janapoprocka@azet.sk
Domanská Miriam Mgr. 3.C domanska@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 4.A stramska@centrum.sk
Sokolská Alica PaedDr. 4.B 2909@pobox.sk
Šlapková Amália PaedDr. 4.C ami.slapkova@gmail.com
 učitelia 5.-9. roč. Žigová Terézia ThDr. 5.A tezi@centrum.sk
Jurášová Erika Mgr. 5.B hopok@centrum.cz
Černíková Dorota RNDr. 6.A dcernik@centrum.sk
  Roháčová Soňa Mgr. 6.B srohacova@centrum.sk
  Slejzáková Anna Mgr. 6.C aslejzakova@post.sk 
Vargová Adriana RNDr. 7.A adriana85@centrum.sk
Gajdošová Katarína Mgr. 7.B hud.vych@centrum.sk
Kasardová Alena PaedDr. 8.A aljosa@centrum.sk
Desiatniková Jana Mgr. 8.B desiatka@centrum.sk
 výchovný poradca Boháčiková Monika 8.C monika.bohacikova@centrum.sk
Micheľová Jana RNDr. 9.A michelova@centrum.sk
  Kyseľová Viera Mgr. 9.B ekulinka@centrum.sk
  Dzianová Mária Mgr. 9.C mdzianova@gmail.com
  Džmura Juraj Mgr. juraj.dzmura@post.sk
Gríllusová Kvetoslava Mgr. grillusovak@post.sk
  Klein Štefan Mgr.   kleinstefan@gmail.com
  Mézeš Peter Mgr.   peter.mezes@gmail.sk
  Mozolová Jarmila Mgr.   mozolova@centrum.sk
Rácová Jana Mgr.   denir@zoznam.sk
  Zajaková Daniela Mgr.   zajdan@centrum.sk
 vedúca vychováv. Bajerová Daniela     bajerka@centrum.sk
 vychovávateľka Balážová Katarína     vodnarka.bal@gmail.com
Barnová Monika barnova.monika@gmail.com
Halásziová Cecília     ciluka@centrum.sk 
  Jančiarová Zita     zijanciarova@gmail.com
  Luteránová Soňa     sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana     j.pancakova@gmail.com
  Pappová Magdaléna     pappovka@centrum.sk 
  Streitová Eva     streit.efka@gmail.com
Vozárová Eva Mgr. evu.lienka1@gmail.com
 hospodárka Sabolová Danka     lagune@centrum.sk
 školník Nagy Štefan      
 upratovačky Kutná Mária      
  Langerová Anna      
  Sitková Judita      
  Szabolová Jolana
 rodičovská dovol. Novitzká Lenka Mgr.   laurara@centrum.sk

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Kolektív 2008/2009
2008/2009
Kolektív 2007/2008
2007/2008
Kolektív 2006/2007
2006/2007
Kolektív 2005/2006
2005/2006
Kolektív 2004/2005
2004/2005
Kolektív 2003/2004
2003/2004
Kolektív 2002/2003
2002/2003
Kolektív 2001/2002
2001/2002
Kolektív 2000/2001
2000/2001

Aktualizácia 11.4.2009
Mgr. Pavel Horňák