Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Zamestnanci školy 07/08

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype kolektívy foto absolventi           40 rokov 
2007/08  2008/09 2009/10          rada školy rada rodičov
Info
             
 Funkcia

 

Priezvisko Meno Titul

Triednictvo

e-mail

 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr.   hornakp@netkosice.sk
 zástupca riad. školy Koštialová Mária Mgr.   kostialka@centrum.sk
 zástupca riad. školy Bardelčíková Beáta Mgr. bardelcikova@centrum.sk
 učitelia 1.-4. roč. Szabó Gabriel Mgr. 1.A galfi@pobox.sk 
  Vargová Helena Mgr. 1.B helena.vargova@centrum.sk
  Valentová Zlatica Mgr. 1.C zlava@centrum.sk
Malešová Zlata Mgr. 2.A zlatamal@szm.sk
Poprocká Jana PaedDr. 2.B janapoprocka@azet.sk
Domanská Miriam Mgr. 2.C domanska@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 3.A stramska@centrum.sk
Novitzká Lenka Mgr. 3.B laurara@centrum.sk
Šlapková Amália PaedDr. 3.C am.sla@post.sk
Goleňová Magdaléna Mgr. 4.A golenova@pobox.sk
  Halasová Henrieta Mgr. 4.B halasovahena@centrum.sk
  Sokolská Alica PaedDr. 4.C 2909@pobox.sk
 učitelia 5.-9. roč. Černíková Dorota RNDr. 5.A dcernik@centrum.sk
  Roháčová Soňa Mgr. 5.B  srohacova@centrum.sk
  Slejzáková Anna Mgr. 5.C  aslejzakova@post.sk 
Vargová Adriana RNDr. 6.A adriana85@centrum.sk
Gajdošová Katarína Mgr. 6.B hud.vych@centrum.sk
Kasardová Alena PaedDr. 7.A aljosa@centrum.sk
Desiatniková Jana Mgr. 7.B desiatka@centrum.sk
  Boháčiková Monika 7.C monika.bohacikova@centrum.sk
Micheľová Jana RNDr. 8.A michelova@centrum.sk
  Marjová Drahomíra Mgr.

8.B

sitka@orangemail.sk
  Dzianová Mária Mgr. 8.C mdzianova@post.sk
  Kyseľová Viera Mgr. 9.A ekulinka@centrum.sk
  Miklóšová Mária Mgr. 9.B mmiklosova@centrum.sk
  Jurášová Erika Mgr. 9.C hopok@centrum.cz
Durová Miroslava Bc.   surprise@zoznam.sk
  Džmura Juraj Mgr. juraj.dzmura@post.sk
Franková Veronika Mgr.
  Klein Štefan Mgr.   kleinstefan@gmail.com
  Mozolová Jarmila Mgr.   mozolova@centrum.sk
  Rácová Jana Mgr.    
Skuban Martin Mgr. kubans1@post.sk
Žigová Terézia ThDr. tezi@centrum.sk
 vedúca vychováv. Halásziová Cecília     ciluka@centrum.sk 
 vychovávateľka Bajerová Daniela     bajerka@centrum.sk
  Balážová Katarína     vodnarka@centrum.sk
  Jančiarová Zita     janciarka@centrum.sk
  Luteránová Soňa     sonaluter@centrum.sk
  Pappová Magdaléna     pappovka@centrum.sk 
  Streitová Eva     streitka@centrum.sk
Vozárová Eva Mgr. vozarj@iol.sk
 hospodárka Sabolová Danka     lagune@centrum.sk
 školník Nagy Štefan      
 upratovačky Bálintová Jana      
  Kutná Mária      
  Langerová Anna      
  Vojtková Anna     avojtkova@centrum.sk
 rodičovská dovol. Šoltýsová Zuzana Mgr.   frankosize@atknet.sk  

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Kolektív 2007/2008
2007/2008
Kolektív 2006/2007
2006/2007
Kolektív 2005/2006
2005/2006
Kolektív 2004/2005
2004/2005
Kolektív 2003/2004
2003/2004
Kolektív 2002/2003
2002/2003
Kolektív 2001/2002
2001/2002
Kolektív 2000/2001
2000/2001

Aktualizácia 20.5.2008
Mgr. Pavel Horňák