Logo ZŠ Kežmarská 30

.  Rozšírené vyučovanie matematiky Cudzie jazyky Počítačová gramotnosť Športová príprava Hymna ZŠ Kežmarská 30 zs@k30.sk

Zamestnanci školy 10/11

   Zavolajte do zborovne cez Skype   Zavolajte riaditeľovi cez Skype kolektívy foto absolventi           40 rokov 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12     rada školy rada rodičov
Info
             
 Funkcia

 

Priezvisko Meno Titul

Triednictvo

e-mail

 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr.   hornakp@gmail.com
 zástupca riad. školy Koštialová Mária Mgr.   marika.kostialova@gmail.com
 zástupca riad. školy Bardelčíková Beáta Mgr. beata.bardelcikova@gmail.com
 učitelia 1.-4. roč. Poprocká Jana PaedDr. 1.A janapoprocka@azet.sk
Domanská Miriam Mgr. 1.B domanska@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 1.C stramska@centrum.sk
Šlapková Amália PaedDr. 2.A ami.slapkova@gmail.com
Sokolská Alica PaedDr. 2.B 2909@pobox.sk
  Goleňová Magdaléna Mgr. 3.A mgolenova@gmail.com
Halasová Henrieta Mgr. 3.B halasovahena@centrum.sk
Malešová Zlata Mgr. 3.C zmalesova@gmail.com 
Szabó Gabriel Mgr. 4.A gszabo08@gmail.com
  Vargová Helena Mgr. 4.B helena.vargova@centrum.sk
  Valentová Zlatica Mgr. 4.C zlataval@gmail.com
 učitelia 5.-9. roč. Desiatniková Jana Mgr. 5.A desiatka@centrum.sk
 výchovný poradca Boháčiková Monika Mgr. 5.B monika.bohacikova@centrum.sk
Rusnáková Alena Mgr. 5.C ali125@azet.sk
Micheľová Jana RNDr. 6.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 6.B grillusovak@post.sk
Kyseľová Viera Mgr. 6.C ekulinka@centrum.sk
Žigová Terézia ThDr. 7.A tezi@centrum.sk
Jurášová Erika Mgr. 7.B hopok@centrum.cz
Černíková Dorota RNDr. 8.A dcernik@centrum.sk
  Roháčová Soňa Mgr. 8.B srohacova@centrum.sk
  Slejzáková Anna Mgr. 8.C aslejzakova@gmail.com 
Vargová Adriana RNDr. 9.A vargovadriana@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 9.B aljosa@centrum.sk
  Dzianová Mária Mgr. mdzianova@gmail.com
Gajdošová Katarína Mgr. hud.vych@centrum.sk
Kundrátová Monika Mgr. monika.kundrat@imail.sk
  Maco Zoran Mgr.   zoran.maco@centrum.sk
  Mézeš Peter Mgr.   mezes.peter@gmail.com
  Mozolová Jarmila Mgr.   mozolova@centrum.sk
 vedúca vychováv. Bajerová Daniela Bc.    bajerkaa@gmail.com
 vychovávateľky Balážová Katarína     vodnarka.bal@gmail.com
Fitzová Iveta   iveta.fitzová@zoznam.sk
Jančiarová Zita     zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
  Luteránová Soňa     sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana     j.pancakova@gmail.com
  Rácová Jana Mgr.   denir@zoznam.sk
  Streitová Eva Bc.   streit.efka@gmail.com
Vozárová Eva Mgr. evu.lienka1@gmail.com
 hospodárka Sabolová Danka     sabolovad@gmail.com
 školník Nagy Štefan      
 upratovačky Kutná Mária      
  Morozová Mária      
Nižníková Viera
  Sitková Judita      
 správca siete Šoltés Miroslav Ing. miroslav@soltes.eu
 správca ihriska Tirpák František
 rodičovská dovol. Novitzká Lenka Mgr.   laurara@centrum.sk
Šoltýsová Zuzana Mgr. zsoltysova@gmail.com

Späť

Škola
Učitelia
Žiaci
Predmety
Úspechy
Foto
Domov
Kolektív 2009/2010
2009/2010
Kolektív 2008/2009
2008/2009
Kolektív 2007/2008
2007/2008
Kolektív 2006/2007
2006/2007
Kolektív 2005/2006
2005/2006
Kolektív 2004/2005
2004/2005
Kolektív 2003/2004
2003/2004
Kolektív 2002/2003
2002/2003
Kolektív 2001/2002
2001/2002
Kolektív 2000/2001
2000/2001


Aktualizácia 31.8.2010
Mgr. Pavel Horňák