Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 |rada skoly|rada rodicov|


Pozvánka na metodické podujatie

         Riaditeľstvo školy týmto pozýva svojich žiakov, učiteľov telesnej výchovy a učiteľov 1.- 4. ročníka na metodické podujatie, ktoré sa uskutoční:

24. - 25.4.2006 v telocvični ZŠ Kežmarská 30 pod názvom:

JADŽENT – nová loptová športová hra

Účastníci podujatia sa zoznámia s pravidlami novej loptovej hry, uvidia ukážky stretnutia v Jadžente a zoznámia sa s autorom hry Jankom Pavlisom zo Srbska. Hra vznikla v roku 1993 v Temeríne. Plánuje sa ako ukážka na Kalokagatii 2006 s perspektívou zavedenia do postupových súťaží SAŠŠ.

Program 24.4.2006 pondelok:
                        14.00 hod. – zoznámenie s pravidlami, nácvik hry pre žiakov ZŠ Kežmarská 30
                       
14.30 hod. – beseda s autorom, otázky k pravidlám

         Program 25.4.2006 utorok:
                        
  8.45 hod. – príchod účastníkov - učiteľov
                        
  9.00 hod. – zoznámenie s pravidlami, ukážka stretnutia
                       
10.00 hod. – beseda s autorom, otázky k pravidlám, káva
                       
11.00 hod. – ukončenie podujatia

         Na podujatie sa účastníci - učitelia musia telefonicky prihlásiť do 21.4.2006 na telefónnych číslach: 642 51 91, 789 88 18.

Prídte, ste vítaní! Pozrite si aj Prvú knihu o Jadžente.

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 18.4.2006
Mgr. Pavel Horňák