Deň otvorených dverí pre škôlkárov 2006

sa uskutočnil 13.1.2006. Tradične pred zápisom do prvého ročníka. Deti z okolitých škôlok sa tak mohli zoznámiť so svojou budúcou "veľkou" školou. Ich starší spolužiaci si pre nich pripravili pekný kultúrny program a zoznámili ich s prostredím školy.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24 Photo Number 25
Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35
Photo Number 36 Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45
Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48 Photo Number 49 Photo Number 50

Aktualizácia 14.1.2006
Mgr. Pavel Horňák