Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov 

  Foto - klzisko

Riaditeľstvo školy ZŠ Kežmarská 30,
umožňuje 
„našim žiakom“

 verejné korčuľovanie v sprievode rodiča
(ak to dovolia klimatické podmienky = teplota pod 0oC)

pondelok  od 1545- 1730 Podmienky vstupu:
utorok      od 1415- 1730 Vstup iba v sprievode rodiča.
streda      od  1415- 1730 Vstup iba v korčuliach.
štvrtok     od  1415- 1730 Vstup možný iba
piatok      od  1415- 1730 o 1415 a o 1545 hod.

Žiaci, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie (riaditeľské pokarhanie, znížená známka zo správania) majú na ľad vstup ZAKÁZANÝ!

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 22.1.2006
Mgr. Pavel Horňák