Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Večer otvorených dverí
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky  English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov 

Vážení rodičia! - Foto z akcie

         V rámci 4. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) Vás pozývame na Večer otvorených dverí ktorý sa uskutoční v priestoroch našej školy

         v stredu 12.10.2005 od 1700 do 1900 hodiny

         Spolu so svojimi deťmi sa môžete zúčastniť na rôznych aktivitách, ktoré si pre Vás pripravili učitelia a žiaci ako prezentáciu našej školy. Rovnako aj na ľubovoľnej otvorenej hodine od 800 do 1235 hod. 

         Príďte si zasúťažiť v rôznych súťažiach a pozrieť sa na šikovnosť Vašich detí.
           Vstup žiakov do budovy školy len v sprievode rodiča!

           Máme pre Vás pripravené:

- otvorená vyučovacia hodina (8.00 - 12.35 hod.)
- kultúrny program žiakov (17.00 - 17.15 hod. - veľká telocvičňa
- 69)
- vystúpenie detských tanečných párov (17.15 - 17.30 hod. - veľká telocvičňa - 69)
- videoprojekcia vystúpení žiakov (nad ŠJ)
- čo vieme na PC (
prezentácia počítačovej gramotnosti - učebne výpočtovej techniky - 106, 107)
- strieľa celá rodina (
rodinná strelecká súťaž - strelnica - 29)

- volejbalový zápas (
rodičia proti žiačkam ŠŠS - veľká telocvičňa - 69)
- stolnotenisový turnaj (
rodičia a deti - malá telocvičňa - 86)
- origami
(skladanie papiera - 2.B)
-
výtvarné techniky (výtvarné zručnosti našich žiakov - 1.A)
- VV - monotypia (6.C - 21)
- prehliadka minerálov a hornín (7.B - 98)
- konzultačná činnosť (správanie, výber povolania, učenie - zborovňa
)
- rozhovory bývalých riaditeľov

- občerstvenie (zborovňa)
- a p
rekvapenie na záver...

 

V Košiciach 9.10.2005                                       Mgr. Pavel Horňák
                                                                        riaditeľ školy

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 9.10.2005
Mgr. Pavel Horňák