Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov
 

Tanečná škola PoprockýZŠ Kežmarská 30
Tanečná škola Poprocký
Základná škola Košice, Kežmarská 30
s pozýva


na 6. REPREZENTAČNÝ PLES
pedagógov, rodičov a priateľov tanca

Ples

v sobotu 18. februára 2006 o 19.30 hod.
do Palace Gloria

Program:
OtvoreniePles
Bohatý program tanečnej školy
Vystúpenia zahrani
čných párov

Prípitok, večera, druhá večera
Do tanca hrá DJ Tomko

Tombola
Ing. Miloš Poprocký          Mgr. Pavel Horňák
     majiteľ                        riaditeľ školy

Vstupenky v cene 800,- Sk si môžete zakúpiť denne v ZŠ Kežmarská 30, tel.: 642 51 91
alebo v utorok a štvrtok od 16.00 do 21.00  v Tanečnej škole Poprocký, Masarykova 2, tel./fax: 642 49 32, mobil: 0905 622 175

e
-mail: poprocky@poprocky.sk, zs@k30.sk                      web: www.poprocky.sk, www.k30.sk

Možnosť aj fakturácie pre Váš sociálny fond.

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 29.1.2006
Mgr. Pavel Horňák