Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

zs@k30.sk

     Informácie školy
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
DomovSpäť

 |rada skoly|rada rodicov|


Projekt Kultúrne poukazyKultúrny poukaz 2006

Do tohoto projektu sa zapojila aj naša škola. Kultúrny poukaz je finančný poukaz, ktorý platí jeden kalendárny rok a má hodnotu 200 Sk. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu pre žiaka a pedagóga, aby sa mohol dostať na rôzne kultúrne akcie. Budú ho môcť použiť na uhradenie vstupného v divadlách, galériách, múzeách, knižniciach. Naši žiaci a pedagogickí zamestnanci ich získajú pretože sa naša škola prostredníctvom svojho zriaďovateľa prihlásila do projektu a zriaďovateľ školy podal na Ministerstvo kultúry SR žiadosť o dotáciu na kultúrne poukazy v rámci grantového programu Podpora prístupu detí, mládeže a učiteľov ku kultúrnym hodnotám.
          Kultúrny poukaz dostane každý žiak alebo pedagóg školy na svoje meno a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz má jedinečné číslo, na základe ktorého je identifikovateľný, obsahuje meno a adresu školy. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie napr. vstupného v divadle, stáva sa majiteľom poukazu divadlo.
          Kultúrne poukazy budú žiaci a pedagógovia uplatňovať v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto projektu a budú poskytovať kultúrne služby.
          Kultúrny poukaz sa skladá zo štyroch rovnocenných častí v hodnote po 50 Sk. Tieto štyri časti môže žiak a učiteľ použiť na zaplatenie napr. vstupného do divadla, múzea atď., a to buď spolu alebo aj jednotlivo. Ak je cena vstupenky vyššia ako 200 Sk, je možné doplatiť v hotovosti.

         
Príjemné kultúrne vyžitie.

Kultúrny poukaz

Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 19.4.2006
Mgr. Pavel Horňák