Veľký šach na veľkej prestávke

je opäť novou atrakciou pre našich žiakov. Svoje šachové schopnosti si môžu "veľkí" preveriť počas veľkej prestávky ale aj "malí" popoludní počas školského klubu detí. Len nech nám rastú noví víťazi.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15

Aktualizácia 9.6.2006
© Mgr. Pavel Horňák