Slávik Slovenska 2006

Každoročné školské kolo Slávika sa aj tento krát uskutočnilo v dvoch kategóriách. Teda pre 1. - 3. a pre 4. - 6. ročník. Slávici si zanôtili v peknej triede aby vybrali reprezentantov na okresné kolo.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10

Aktualizácia 12.4.2006
© Mgr. Pavel Horňák