Školenie trénerov streľby

Svoje praktické schopnosti si pán riaditeľ Horňák i pán učiteľ Klein šli potvrdiť na školení trénerov a rozhodcov streľby. Konalo sa v nádhernom Sportcentre v Bojniciach i za účasti prezidenta Slovenského streleckého zväzu pána Miroslava Benca. A tam sa diskutovalo o založení vlastného športovo streleckého klubu. 

.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15

Aktualizácia 6.4.2006
© Mgr. Pavel Horňák