Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Elektronická žiacka knižka
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov


ELEKTRONICKÁ ŽIACKA KNIŽKA

Elektronická žiacka knižka

              Vážení rodičia,

          v tomto školskom roku pre Vás i žiakov už naplno sfunčňujeme elektronickú žiacku knižku. Tento internetový portál Vám ukáže klasifikáciu a správanie Vášho dieťaťa kdekoľvek na svete. Váš prístup k týmto údajom je veľmi jednoduchý. Na našej titulnej stránke alebo aj tu ťuknete na obrázok s nápisom "Žiacka knižka" a potom na tlačidlo "Vstúpte" (Vstup pre rodičov a žiakov). Ako Login uvediete priezvisko dieťaťa s malými písmenami a bez diakritiky. Heslom je rodné číslo dieťaťa bez lomky. Nuž a takto máte pohodlne a rýchlo prístupné študijné výsledky a poznámky svojho dieťaťa, ale aj oznamy školy.
              Žiacku knižku "podpíšete" tak, že ťuknete do zaškrtávacieho políčka vedľa známky. Políčko sa automaticky zmení na sivú fajku a vyučujúci tak bude vedieť, že ste známku videli. Dohodnite si preto. prosím, s Vašim dieťaťom, že "podpisovať" žiacku knižku budete len Vy ako rodič. 
              Samozrejmosťou v elektronickej žiackej knižke je, že tieto údaje sú zabezpečené a prístupné len Vám. Neautorizovaný prístup bez zadania správnych údajov nie je možný. Pre podrobnejšie informácie o bezpečnosti a používaní portálu je Vám k dispozícii Manuál elektronickej žiackej knižky.
            Ak oznámite triednej učiteľke, že budete používať túto elektronickú žiacku knižku, tak klasickú papierovú nemusíte svojmu dieťaťu kupovať.

 

V Košiciach 5.9.2005

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 12.8.2005
Mgr. Pavel Horňák