Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     Školiace centrum Infoveku
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov


ČINNOSŤ ŠKOLIACEHO CENTRA INFOVEKU
pri ZŠ Kežmarská 30

              Vážení pedagogickí zamestnanci.

          Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ) realizuje vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa. Deje sa tak v Školiacich centrách Infoveku. Naša škola je jedným z nich a pokračujeme aj v roku 2006.

Rozsah a obsah vzdelávania:
Dĺžka trvania jedného školenia je 36 hodín.

 • Práca v prostredí Windows, práca s PC   3 hod.
 • Práca s grafikou                                 2 hod.
 • Práca s textom (Word)                        4 hod.
 • Práca s tabuľkami (Excel)                     4 hod.
 • Príprava prezentácií (PowerPoint)           3 hod.
 • Používanie služieb Internetu                  4 hod.
 • Aplikácie IKT do predmetov                   4 hod.
 • Tvorba projektu                                  6 hod.
 • Spoločná obhajoba projektu                  6 hod.

Cena kurzu: kurz je zatiaľ financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva

Novinka: kurzu sa môžu zúčastniť aj vychovávateľky, učiteľky na MD, asistenti učiteľov, katechéti, učiaci dôchodcovia a špeciálni pedagógovia.

Lektor: RNDr. Jana Micheľová

Počet účastníkov v jednom kurze: maximálne 15

Termíny:

Dátum

Dni

Čas

13.2. – 20.3.2006

Po, Št

15.30 – 19.30

14.2. – 21.3.2006  

Ut, St

15.30 – 19.30

27.2. – 03.3.2006

Po - Pi

08.00 – 15.00

 

 


Kontakty:

 • RNDr. Jana Micheľová:       0907 869 883, michelova@szm.sk
 • Mgr. Pavel Horňák:            055 789 88 18, hornakp@netkosice.sk
 • hospodárka:                     055 642 51 91
 • fax:                                055 789 88 18
 • e-mail:                            zs@k30.sk

V Košiciach 16.1.2006

Mgr. Pavel Horňák
   riaditeľ školy

  Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 16.1.2006
Mgr. Pavel Horňák