Prijatie primátorom Košíc

Našim čerstvým majstrom Slovenska v streľbe sa dostalo cti. Boli prijatí primátorom Košíc a ocenení Ďakovným listom za úspešnú reprezentáciu Košíc.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3
Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6

Aktualizácia 7.6.2006
© Mgr. Pavel Horňák