Logo ZŠ Kežmarská 30  Základná škola Kežmarská 30

Rozšírené vyučovanie matematiky

Cudzie jazyky

Počítačová gramotnosť

Športová príprava

Hymna ZŠ Kežmarská 30

skola@zsk30ke.edu.sk

     eTwinning Partnerstvá európskych škôl
|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|

Slovensky   English

Informácie
 
O škole 
Učitelia 
Žiaci 
Predmety 
Úspechy 
Foto 
Domov

 

eTwinning
Projekt partnerstvo škôl eTwinning

          je rámcovým projektom určeným na spoluprácu škôl s inou európskou partnerskou školou na Internete. Aj my sme sa v ňom úspešne zaregistrovali. Projekt podporuje využívanie informačných a komunikačných technológií v európskych školách. Učitelia a žiaci využívajú Internet, aby spolu pracovali bez ohľadu na hranice. Zapájajú sa do vzájomnej spolupráce, vymieňajú si informácie a učebné materiály. Zapojenie sa do činnosti projektu eTwinning rozširuje rozhľad, obohacuje pedagogické skúsenosti, motivuje žiakov i učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu a otvára triedam okná do Európy.
          Našou partnerskou školou je Základná škola Třeboň v Českej republike.
Tu sú niektoré práce žiakov v projekte Moja najmilšia vec.

www.zstrebon.cz

 Projekt:

 Foreign cooperation helps developing my school

Charakteristika:  We lived in one country 13 years ago. What is new in the school systems? How are schools in Czech and Slovak Republics shaping? We can help developing own school with exchange of experience across the frontiers.
Partnerská škola:  Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 (Česká republika)

ZŠ Třeboň, Na Sadech 375                   Certifikát eTwinning

eTwinning - Partnerstvá európskych škôl


Späť

|aktuality|rozvrh|prázdniny|zápis 1.roč.|prijímačky 5.roč.|športová|prezentácia|odkazy|mapa|obvody|


Aktualizácia 21.5.2006
Mgr. Pavel Horňák