Karneval 2006

Aj to je podujatie, ktoré má svoje stabilné miesto v ponuke podujatí školského klubu detí. Každoročne sa koná na konci prvého polroka. Po rozdaní polročných vysvedčení 31.1.2006 sa rozprúdila príjemná fašiangová zábava, ktorú strážili siedmi statoční.

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8 Photo Number 9 Photo Number 10
Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15
Photo Number 16 Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20
Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24 Photo Number 25
Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30
Photo Number 31 Photo Number 32 Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35

Karneval

2006

Photo Number 36

Bolo to

OK


Aktualizácia 31.1.2006
© Mgr. Pavel Horňák