Halloween

Halloween 

Najprv som odišiel,
teraz som zas prišiel,
sviatok všetkých strašidiel,
čas zábavy nadišiel…

Dňa 27.10.2016 sa po šestnásty krát uskutoční na našej škole Halloween. A čo je to za sviatok, odkedy sa uznáva a odkiaľ pochádza?

Americký sviatok Halloween je neodmysliteľne spojený so všetkým strašidelným. Po mestách pochodujú kostry, ježibaby, skrátka strašidlá všetkého druhu. Tento sviatok má – asi tak ako všetko na svete – svojich zarytých priaznivcov a rovnako silne zarytých odporcov. Ak ste zvedaví, pozývame Vás do tajov tohto sviatku. Nuž zaparkujte metlu do kúta, usaďte sa, nasaďte si nos „baby Jagy” a čítajte.

Koncom októbra ľudia už stovky rokov oslavujú rozličné sviatky. Kelti oslavovali „Samhain – sviatok mŕtvych, neživých”,  v pohanských a kresťanských časoch signalizujúci koniec úrody a začiatok zimy. Pre toto obdobie boli charakteristické čary. Kelti verili, že každý rok v posledný októbrový deň, duše mŕtvych navštívia zem.

Keď si Rimania podmanili Keltov v prvom storočí n.l., prebrali niektoré zvyklosti ich sviatkov Feralia a Pomona. Feralia bol sviatok na uctenie si pamiatky mŕtvych a Pomona bol sviatok žatvy, pomenovaný po bohovi ovocia a stromov.

Približne v 8. storočí kresťanská cirkev ustanovila 1. november „sviatkom všetkých svätých” (anglicky – All Saint’s Day) k ucteniu si pamiatky všetkých svätých. Počas týchto sviatkov sa konali omše. A omše týchto období dostali názov Allhallowmas (the mass of all Hallows – omša blahoslavených, svätých). Noc pred týmto sviatkom bola známa ako All Hallows Eve – (pred)večer všetkých svätých. Napokon to vyústilo k názvu Halloween.

V 17. storočí mnoho ľudí emigrovalo do Spojených štátov amerických, čo malo za následok spájanie rôznych kultúr a s tým súvisiacich sviatkov a tradícií. Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou (pekelnou) nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne „žartíky”. Niektoré „srandy” neboli práve zábavné. Našťastie však niektoré komunity a jednotlivci začali meniť Halloween na rodinný sviatok. Obliekali sa do rôznych kostýmov a chodili „strašiť” známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia a „párty”, veľká časť týchto udalostí sa uchovala v drobných zmenách až dodnes. Je to akýsi ľudový strašidelný raj, ktorý sa oslavuje v predvečer kresťanského sviatku Všetkých svätých. Tento bláznivý sviatok sprevádzajú vydlabané tekvice so sviečkami, umelé pavučiny, čierne mačky či kostry. A Halloween v Amerike? To je vlastne – deň naopak. Túto výhodu využívajú predovšetkým deti. Po celý rok inak poslušné detičky môžu byť dlho do noci hore, chodia po uliciach, vyzváňajú pri dverách susedov a drankajú od nich sladkosti. Ak im susedia  nevyhovejú, deti im vyvedú „drobné darebáctva”.

A čo Halloween u nás? Musíme si priznať, že aj keď nechceme, dotýka sa to trochu aj nás. Žijeme vo svete už modernejšom, ktorý nemôžme len tak prehliadnúť. A žijeme život so všetkým čo nám prináša. Tým nechceme nikoho do ničoho nútiť a dávame za pravdu, že my „Slováci” máme tiež svoje sviatky, ktoré sú tak isto svojou podstatou výnimočné a sú „naše”. Ale svet je o deťoch, žijeme pre deti, milujeme ich a tak ako sa deti naučili pozerať „Toma a Jerryho”, alebo „disneyovky”, tak aj sviatok Halloween neunikne ich pozornosti a my sa musíme učiť niečomu novému, bláznivému. Takže, povedzme si spolu, „yes” a poďme sa tak trochu poblázniť aj my, dospelí, spolu s našími deťmi.

Tak dostrašenia!  

Deň narcisov 2015

lpr27. marec 2015 – Deň narcisovdn15
Charitatívna zbierka pre Ligu proti rakovine

          Tradičný Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Už dvanásty rok sa aj my žiaci a učitelia našej školy pripájame k myšlienkam Ligy proti rakovine a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom a deťom s touto chorobou. Organizovali sme finančné zbierky pod názvami “Deti deťom”, “Deň narcisov na našej škole“, “Kežmarská 30 deťom“, “Pomôžme deťom“, “Deti si pomáhajú“, €urá na pomoc, €urá pomáhajú, €urá spolupatričnosti, €urá matkám€urá pre Ligu  a Pomáhame. V apríli sme zbierali dobrovoľné príspevky. Výsledné sumy spolu 17.200,- Sk (2004), 21 400, – Sk (2005), 17 200, – Sk (2006), 12 433, – Sk (2007), 23 713, – Sk (2008), 614,00 € (2009), 463,00 € (2010), 553,00 € (2011), 500,85 € (2012), 411,40 € (2013) a 431,00 € (2014)  sme zaslali Lige proti rakovine.
V roku 2015 organizujeme rovnakú zbierku pod názvom “Na liečenie“. Všetci žiaci môžu priebežne odovzdávať triednej učiteľke svoj dobrovoľný príspevok. Triedna učiteľka ho odovzdá koordinátorke Mgr. Slávke Čontošovej. Priebeh a výsledok zbierky máte možnosť sledovať tu na tejto stránke.
Výsledná suma vyzbieraná z príspevkov je 454,16 €.

Trieda Triedny učiteľ Suma:
1.A Mgr. Jana Stramská 36,50 €
1.B Mgr. Lenka Novitzka 22,87 €
1.C Mgr. Miriam Domanská 0,00 €
2.A PaedDr. Amália Šlapková 19,00 €
2.B Mgr. Magdaléna Goleňová 30,00 €
3.A Mgr. Zlata Malešová 14,50 €
3.B Mgr. Henrieta Halasová 12,00 €
4.A Mgr. Gabriel Szabó 10,00 €
4.B Mgr. Zlatica Valentová 21,00 €
4.C Mgr. Zuzana Šoltýsová 32,00 €
5.A RNDr. Jana Micheľová 16,00 €
5.B Mgr. Kvetoslava Gríllusová 10,00 €
5.C Mgr. Viera Kyseľová 29,50 €
6.A RNDr. Dorota Černíková 17,00 €
6.B Mgr. Veronika Malega Hencelová 10,00 €
7.A RNDr. Adriana Vargová 11,00 €
7.B Mgr. Katarína Gajdošová 49,00 €
8.A Mgr. Štefan Borza 19,79 €
8.B PaedDr. Alena Kasardová 10,00 €
9.A Mgr. Jana Desiatniková 45,00 €
9.B Mgr. Jarmila Mozolová 12,00 €
Učitelia 27,00 €
Spolu 31.3.2015 454,16 €

 

Zahraniční lektori

V dňoch od 19.1.2015 do 23.1.2015 pôsobili na našej škole dve zahraničné lektorky: Mia z Indonézie a Haidy z Egypta.

Každý deň odučili štyri vyučovacie hodiny v štyroch triedach- 6.A, 8.A, 9.A, 9.B.

Každý vyučovacia hodina bola zameraná na inú tému.

Pondelok: Unikátne miesta sveta

Utorok: Tradície a významné udalosti

Streda: Moderná hudba, šport a životný štýl

Štvrtok: Tímová práca

Piatok: S priateľmi sú veci zábavnejšie: móda, filmy, hudba

 

Vzhľadom na veľmi pozitívny ohlas všetkých zúčastnených  by sme sa chceli do tohto projektu organizovaného spoločnosťou AISEC zapojiť aj v ďalšom roku.

Lyžiarsky výcvik žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania 2015

carvje pripravený tentokrát v Drienici. A ako plánujeme šesťdňový lyžiarsky výcvik?

Termín:       15. – 20. február 2015 V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz zrušený.
Miesto:        Lyžiarske stredisko Drienica, Hotel Javorná
Vedúci:        Mgr. Zoran Maco, tel.: 0918 742 735
Inštruktori:   Mgr. Pavel Horňákcarvingcarvingcarving
Mgr. Tomáš Samko
Zdravotník:  MUDr. Martina Harvanová

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
.
Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania 2015

carvje zrušený. Bol pripravený už po jedenásty krát. Veríme, že nám počasie dopraje a deti sa budú môcť do sýtosti vyšantiť na snehu a naučiť sa novým pohybovým zručnostiam. A ako plánujeme päťdňový lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou?

Termín:          02. – 06. marec 2015 V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz zrušený.
Miesto:           Lyžiarske stredisko Jahodná
Cena:             50 € (doprava, lístky na vlek, poistenie)
Čas:               odchod zo školy denne o 8.00 hod., príchod o 13.30 hod.
Obed:             od 13.30 hod. v školskej jedálni
Vedúca:         Mgr. Zlata Malešová, tel.: 0905 240 727

carving
Inštruktori:
Mgr. Magda Goleňová
Mgr. Pavel Horňák
Mgr. Zuzana Šoltýsová
RNDr. Adriana Vargová

Prosíme rodičov, aby boli takí láskaví a aby:
- vypísali a podpísali Záväznú prihlášku čo najskôr a odovzdali ju triednej učiteľke,
– na prihláške vyznačili lyžiarske schopnosti dieťaťa (slúži na predbežné zistenie úrovne prihlásených žiakov, hlavne žiakov začiatočníkov a žiakov, ktorí nevedia použiť vlek),
– sumu 50 € vyplatili do 30.1.2015 v papierových bankovkách triednej učiteľke,
– naučili svoje dieťa obuť a zapnúť si lyžiarky, správne si zapnúť lyže – najprv špička, potom päta (uľahčia a urýchlia nám tým pokrok dieťaťa vo výcviku),
- rešpektovali naše nariadenia a požiadavky, hlavne čo sa týka lyžiarskej výzbroje, kvôli bezpečnosti detí a bezproblémového priebehu kurzu (žiaci dostanú podrobné inštrukcie o kurze, o lyžiarskej výzbroji a výstroji),

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
.
Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Záujmové vzdelávanie

Krúžok Vedúci Termín Miesto
Rátajme s prírodou 5.-8. roč. RNDr. Dorota Černíková PO 13.45 – 15.45 6.A
Rátajme s prírodou 5.-8. roč. PaedDr. A. Kasardová PO 13.45 – 15.45 8.B
Strelecký krúžok 4.– 9. roč. Mgr. Pavel Horňák PO 13.45 – 15.45 strelnica
Hviezdička 1.-4. roč. (platený) Janette Girmanová PO, ST 13.45 – 14.45 malá telocvičňa
Volejbal (platený) Kamila Kapustová PO, ST, PI 16.30 – 18.00 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie 9.B Mgr. Mária Koštialová, Mgr. Jarmila Mozolová UT 13.45 – 15.45 9.B
Hudobný klub 1.- 4. roč. Mgr. Gabriel Szabo UT 13.45 – 15.45 hudobné štúdio
Tanečný 1.-6. roč. (platený) PaedDr. Jana Poprocká UT, ŠT 14.00 – 16.00 malá telocvičňa
Počítačový krúžok 3. – 9. roč. RNDr. Jana Micheľová UT, ŠT 13.45 – 15.45 PC učebňa malá
Počítačový krúžok 3. – 9. roč. Mgr. Štefan Borza UT 13.45 – 15.45 PC učebňa veľká
Strelecký krúžok 4.– 9. roč. Mgr. Pavel Horňák UT 13.45 – 15.45 strelnica
Tvorivé písanie Mgr. Slávka Čontošová UT 13.45 – 15.45 UDS
Pohybová príprava 3.- 4. roč. Mgr. Zuzana Šoltýsová UT 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Basketbal (platený) Michal Kozák UT, ST, ŠT 17.00 – 18.30 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie SJL 9.A Mgr. Jarmila Mozolová ST 13.45 – 15.45 9.A
Hudobný klub 1.- 4. roč. Mgr. Gabriel Szabo ST 13.45 – 15.45 hudobné štúdio
MAT a FYZ s využitím PC 7. roč. RNDr. Adriana Vargová ST 13.45 – 15.45 PC učebňa malá
Strelecký krúžok  2.- 3. roč. Danka Poliačiková ST 13.45 – 15.45 strelnica
Futbal 4.– 9. roč. Ing. Vladimír Vaník ST 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Príprava na testovanie MAT 9.A RNDr. Dorota Černíková ŠT 13.45 – 15.45 9.A
Strelecký krúžok  2.- 3. roč. Danka Poliačiková ŠT 13.45 – 15.45 strelnica
Pohybová príprava 1.- 2. roč. Mgr. Zlata Malešová ŠT 13.45 – 15.45 veľká telocvičňa
Skautský oddiel Mgr. Oskar Schiffler ŠT 16.00 – 18.00 malá telocvičňa