úspechy 2013/2014

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2013/2014

Medzinárodné výsledky

Medzinárodná matematická súťaž – KLOKAN:
1. miesto: Jakub Smolucha, 100 %
1. miesto: Sarah Glovová 100 %
1. miesto: Andrej Nguyen 100 %

Celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2014
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 54,67 %, Kežmarská 30: 57,04 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  62,00 %, Kežmarská 30: 61,99 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Lucia Drenčáková 95 %, Adrián Harvan 95 %, Daniel Ilčin 95 %.
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Michal Medvecký 92 %, Adam Pučan 92 %,

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,8 %, Kežmarská 30: 57,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 59,2 %, Kežmarská 30: 61,8 %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 57,4 %, Kežmarská 30: 66,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 58,7 %, Kežmarská 30: 65,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v PVB v SR: 53,1 %, Kežmarská 30: 57,6 %
Priemerná perc. úspešnosť v SVB v SR: 48,2 %, Kežmarská 30: 48,8 %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR: 54,6 %, Kežmarská 30: 60,4 %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v PVB v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v SVB v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2013/14 ()
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v PVB v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v SVB v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Priemerná perc. úspešnosť v VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Timotej Berta 100 %, Sarah Glovová 100 %, Andrej Nguyen 100 %, Katarína Gondová 100 %
Najúspešnejší žiaci v prírodovede: Andrej Nguyen 100 %
Najúspešnejší žiaci vo všeobecnom prehľade: Timotej Berta 100 %

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Roháčová)
5. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Denisa Vanátová, Noemi Kerekešová
6. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
7. miesto mladšie žiačky: Kristína Závodníková

Krajské výsledky

Krajské kolo vo vybíjanej (Roháčová)
3. miesto družstvo žiačok: Nina Barbušová, Adriana Belušárová, Ivana Borgoňová, Daniela Haki, Alžbeta Janíčková, Simona Pristášová, Grétka Sotáková, Sofia Sabóová, Jana Šimonová, Ema Šišková, Katarína Tomanová, Ema Vargová, Kristína Závodníková

Majstrovstvá kraja v streľbe (Horňák, Roháčová)
3. miesto mladší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto mladšie žiačky: Sofia Szabóová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Rut Kerekešová
1. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
3. miesto staršie žiačky: Veronika Kalaposová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Veronika Krunková, Rut Kerekešová, Lenka Klingová

Krajské kolo v šachu - výsledky
5. miesto: Radovan Budinský

Krajské kolo v malom futbale – Jednota futbal Cup (Roháčová)
5. miesto: Daniela Bilá, Vanesa Doľáková, Monika Fedorová, Veronika Horňáková, Veronika Medveďová, Klaudia Mullerová, Eva Nguyen Ha, Miriam Poláková, Viktória Valentová Kristína Vargovčíková

Celomestské výsledky

Mestská strelecká liga ZŠ finále (Horňák, Roháčová) – výsledky jed. – rekordy
1. miesto staršie žiačky: Michaela Ivanová
2. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto mladší žiaci: Filip Szinai
3. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Sofia Szabóová

Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo 
(Horňák, Roháčová) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
2. miesto družstvo starší žiaci: Jozef Hudy, Tomáš Jusko, Richard Kollárčik
1. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Rut Kerekešová, Denisa Vanátová
2. miesto družstvo staršie žiačky: Lenka Klingová, Miriam Poláková, Michaela Ivanová, Veronika Kalaposová
1. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Lenka Klingová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Filip Szinai, Otakar Jirsák, Kristián Šafranko, Viktor Zeman
3. miesto mladší žiaci: Jozef Hudy
3. miesto mladší žiaci: Filip Szinai
3. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Sofia Szabóová, Ivana Borgoňová, Nina Barbušová
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Kristína Závodníková, Ema Vargová, Alžbeta Janíčková, Michaela Balážová
3. miesto družstvo mladšie žiačky: Simona Pristášová, Zuzana Štiblárová, Jana Šimonová
1. miesto mladšie žiačky: Kristína Závodníková
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
1. miesto mladšie žiačky: Sofia Szabóová

O putovný pohár primátora (Horňák, Roháčová) – výsledky – rekordy
2. miesto družstvo starší žiaci: Tomáš Jusko, Jozef Hudy, Viktor Zeman
1. miesto družstvo staršie žiačky: Noemi Kerekešová, Monika Fedorová, Rut Kerekešová
2. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Krunková, Denisa Vanátová, Veronika Kalaposová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Miriam Poláková, Lenka Klingová, Michaela Ivanová
1. miesto staršie žiačky: Michaela Ivanová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Filip Szinai, Otakar Jirsák
3. miesto mladší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Nina Barbušová, Sofia Szabóová, Michaela Balážová
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Simona Pristašová, Alžbeta Janíčková, Ema Vargová
3. miesto družstvo mladšie žiačky: Ivana Borgoňová, Kristína Závodníková, Jana Šimonová
1. miesto mladšie žiačky: Michaela Balážová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Nina Barbušová

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Horňák, Roháčová) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiačky: Denisa Vanátová, Monika Fedorová, Noemi Kerekešová,  Rut Kerekešová
2. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Kalaposová, Michaela Ivanová, Miriam Poláková, Lenka Klingová
1. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
2. miesto staršie žiačky: Veronika Kalaposová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Filip Szinai, Kristián Šafranko, Otakar Jirsák, Viktor Zeman
3. miesto mladší žiaci: Filip Szinai
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Ivana Borgoňová, Michaela Balážová, Kristína Závodníková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Jana Šimonová, Simona Pristášová, Ema Vargová, Alžbeta Janíčková
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
3. miesto mladšie žiačky: Ivana Borgoňová
3. miesto mladšie žiačky: Jana Šimonová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák, Roháčová) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Denisa Vanátová, Rut Kerekešová
1. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Kalaposová, Lenka Klingová, Miriam Poláková
1. miesto družstvo mladší žiaci: Viktor Zeman, Filip Szinai, Otakar Jirsák
3. miesto mladší žiaci: Viktor Zeman
2. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Tony Girman, Filip Ráthy
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Sofia Szabóová, Ivana Borgoňová, Nina Barbušová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Kristína Závodníková, Diana Kupcová, Jana Šimonová, Alžbeta Janíčková

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák, Roháčová) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
2. miesto družstvo staršie žiačky: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto družstvo staršie žiačky: Veronika Kalaposová, Michaela Ivanová, Lenka Klingová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Kristián Šafranko, Filip Szinai, Jozef Hudy, Filip Ráthy
3. miesto mladší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Veronika Krunková, Nina Barbušová, Sofia Szabóová, Ivana Borgoňová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková
2. miesto družstvo mladšie žiačky: Diana Kupcová, Kristína Závodníková, Jana Šimonová

Celomestská súťaž v basketbale – Zober loptu nie drogy (Maco)
1. miesto družstvo žíakov: Peter Moščovič, Adama Pučan, Adrián Harvan, Marek Bernát, Luis Lagos, Vavro Murcko, Kristína Vargovčíková, Kateřina Hrabánková, Viktória Valentová, Kristína Mošková, Peter Bőszőrményi

Celomestská súťaž vo vybíjanej – Zober loptu nie drogy (Roháčová)
2. miesto družstvo žiačok: Nina Barbušová, Adriana Belušárová, Ivana Borgoňová, Daniela Haki, Alžbeta Janíčková, Simona Pristášová, Sofia Sabóová, Jana Šimonová, Ema Šišková, Katarína Tomanová, Ema Vargová, Kristína Závodníková

Celomestská súťaž vo futsale – Zober loptu nie drogy (Roháčová)
2. miesto družstvo žiačok: Fedorová, Bilá, Horňáková, Valentová, Rut Kerekešová, Poláková, Vargovčíková, Mulerová, Doľáková, Medveďová, Nguyen Duy

              Obvodné výsledky

MDD Ivana Bobera  vo volejbale (Roháčová)
2. miesto družstvo žiačok: Doľaková, Fedorová, Horňáková, Kerekešová, Nováková, Poláková, Vargovčíková, Janíčková, Drenčáková

Obvodné kolo Matematickej olympiády ()
1. miesto kategória Z8: Martina Kuchtová
1. miesto kategória Z7: Dávid Ráthy
3. miesto kategória Z7: Tomáš Jusko

Obvodné kolo Pytagoriády (Černíková, Vargová)
1. miesto kategória P5: Hugo Pham Huy
1. miesto kategória P6: Adam Ondo
1. miesto kategória P7: Tomáš Jusko
1. miesto kategória P8: Matúš Kőnig

Obvodné kolo Fyzikálnej olympiády (Černíková)
1. miesto kategória F: Matúš Kőnig

Obvodné kolo Biologickej olympiády (Kasardová)
2. miesto kategória E: Daniel Ďurian

Obvodné kolo Geografickej olympiády ()
2. miesto: Dávid Ráthy

Obvodné kolo vo vybíjanej (Roháčová)
1. miesto družstvo žiačok: Nina Barbušová, Adriana Belušárová, Ivana Borgoňová, Daniela Haki, Alžbeta Janíčková, Simona Pristášová, Grétka Sotáková, Sofia Sabóová, Jana Šimonová, Ema Šišková, Katarína Tomanová, Kristína Závodníková

Obvodné kolo v malom futbale Jednota futbal Cup (Roháčová)
1. miesto družstvo žiačok: Daniela Bilá, Vanesa Doľáková, Monika Fedorová, Veronika Horňáková, Veronika Medveďová, Klaudia Mullerová, Eva Nguyen Ha, Miriam Poláková, Viktória Valentová Kristína Vargovčíková

Obvodné kolo v basketbale (Maco)
1. miesto družstvo žiakov: Peter Moščovič, Adam Pučan, Adrián Harvan, Marek Bernát, Peter Bőszőrményi, Richard Dluhoš, Luis Lagos, Vavro Murcko, Marcel Palenčár

Obvodné kolo vo volejbale (Roháčová)
3. miesto družstvo žiačok: Doľaková, Drenčáková, Fedorová, Hadovská, Horňáková, Kerekešová, Mullerová, Nováková, Poláková, Šimonová, Vargovčíková, Kondášová

Obvodné kolo v stolnom tenise (Roháčová)
2. miesto družstvo žiačok: Klaudia Mullerová, Sofia Szabóová, Michaela Ivanová

Obvodné kolo v bedmintone (Roháčová)
2. miesto družstvo: Martina Belejová, Daniela Bilá

Obvodné kolo v šachu (Roháčová)
2. miesto: Radovan Budinský

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Roháčová) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Monika Fedorová, Noemi Kerekešová, Denisa Vanátová
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Lenka Klingová, Rut Kerekešová, Miriam Poláková
1. miesto starší žiaci: Richard Kollarčík
1. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto staršie žiačky: Noemi Kerekešová
3. miesto staršie žiačky: Denisa Vanátová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Viktor Zeman, Filip Szinai, Tomáš Jusko
2. miesto družstvo mladšie žiactvo: Veronika Krunková, Sofia Szabóová, Nina Barbušová
3. miesto družstvo mladšie žiactvo: Kristína Závodníková, Ivana Borgoňová, Diana Kupcová
1. miesto mladší žiaci: Viktor Zeman
2. miesto mladší žiaci: Filip Szinai
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Jusko
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Krunková