učitelia 2015/2016

izk             ucit1415

2015/2016 Priezvisko Meno Titul Triednictvo e-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. hornakp@gmail.com
zástupca riaditeľa II. Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa I. Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Valentová Zlatica Mgr. 1.A zlataval@gmail.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 1.B zsoltysova@gmail.com
Szabó Gabriel Mgr. 1.C gszabo08@gmail.com
Stramská Jana Mgr. 2.A janastr11@gmail.com
Novitzka. Lenka Mgr. 2.B laurara@centrum.sk
Dufinec Marek Mgr. 2.C realcfmadrid@azet.sk
Šlapková Amália PaedDr. 3.A ami.slapkova@gmail.com
Goleňová Magdaléna Mgr. 3.B mgolenova@gmail.com
Malešová Zlata Mgr. 4.A zmalesova@gmail.com
Halásová Henrieta Mgr. 4.B halasovahena@centrum.sk
asistentka učiteľa Poliačiková Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Desiatniková Jana Mgr. 5.A desiatka@gmail.com
Čarnogurská Jana PaedDr. 5.B yannacarnogurska@gmail.com
Micheľová Jana RNDr. 6.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 6.B grillusovak@gmail.com
Černíková Dorota RNDr. 7.A dcernik2@gmail.com
Bodnárová Katarína PhDr. 7.B bodnar.katarina@azet.sk
Vargová Adriana RNDr. 8.A vargovadriana@gmail.com
Gajdošová Katarína Mgr. 8.B hud.vych@centrum.sk
Borza Štefan Mgr. 9.A stefanborzasv@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 9.B alena.kasardova@gmail.com
Belišová Jana Ing. jana.belisova@zoznam.sk
výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
Kucková Adriana Mgr. a.kuckova@omi.sk
Kyseľová Viera Mgr. ekulinka@centrum.sk
Mozolová Jarmila Mgr. jarmila.mozolova@gmail.com
Nedoroščíková Petra Mgr. p.nedoroscikova@gmail.com
Samko Tomáš Mgr. tomassamko@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
asistentka učiteľa Plavková Anna PaedDr. annaplavkova@centrum.sk
vedúca vychovávat. Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Babková Gabriela gabriela.babkova@gmail.com
školník Jakab Ladislav
upratovačka Kutná Mária
Morozová Mária
Nižníková Viera
Sitková Judita
správca ihriska Tirpák František
učiteľ na MD Jonecová Alena Mgr. ali125@azet.sk
učiteľ na MD Malega Hencelová Veronika Mgr. vhencelova@gmail.com