info 2020/2021

30.06.2021 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2020/21

03.06.2021 – Verejné obstarávanie Oprava strechy

19.04.2021 – Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

09.04.2021 – Zápis do 1. ročníka

01.11.2020 – Voľné pracovné miesto učiteľ NEJ a GEO

12.10.2020 – Kolektívy tried 2020-21

09.09.2020 – Naša škola z lietadla

09.09.2020 – Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021

02.09.2020 – Medzinárodné preukazy ISIC pre žiakov – informácie – prihláška inštrukcie – manuál vydávanie duplikátov – známky na nový školský rok

02.09.2020 – Odporúčania ministerstva školstva k organizácii vyučovania – vyhlásenie rodičapodmienky vstupu

02.09.2020 – Organizačné pokyny pre žiakov ŠKD

02.09.2020 – Organizačné pokyny pre žiakov 2.- 4. ročníka

02.09.2020 – Organizačné pokyny pre žiakov 1. ročníka

02.09.2020 – Vnútorný poriadok ŠKD

02.09.2020 – Školský poriadok

02.09.2020 – Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie

02.09.2020 – Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie

02.09.2020 – Školský rok 2020/20201 začíname v stredu 2.9.2020 o 8.00 hod. v kmeňových triedach   fotak

30.08.2020 – Pedagogický kolektív

30.08.2020 – Interaktívna cyklomapa Košíc

30.08.2020 – Virtuálna prehliadka školy

30.06.2020 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2019/20