učitelia 2013/2014

 Funkcia Priezvisko Meno Titul Triednictvo e-mail
 riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. hornakp@gmail.com
 zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
 zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
 učitelia 1.-4. roč. Šlapková Amália PaedDr. 1.A ami.slapkova@gmail.com
Goleňová Magdaléna Mgr. 1.B mgolenova@gmail.com
 IŽK – prihlásenie Malešová Zlata Mgr. 2.A zmalesova@gmail.com 
Halasová Henrieta Mgr. 2.B halasovahena@centrum.sk
Szabó Gabriel Mgr. 3.A gszabo08@gmail.com
Valentová Zlatica Mgr. 3.B zlataval@gmail.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 3.C zsoltysova@gmail.com
Novitzka Lenka Mgr. 4.A laurara@centrum.sk
Domanská Miriam Mgr. 4.B domanska@centrum.sk
Stramská Jana Mgr. 4.C janastr.11@gmail.com
asistentka učiteľa Poliačiková Danka poliacikovadana@gmail.com
učitelia 5.-9. roč. Černíková Dorota RNDr. 5.A dcernik2@gmail.com
Malega Hencelová Veronika Mgr. 5.B vhencelova@gmail.com
Vargová Adriana RNDr. 6.A vargovadriana@gmail.com
Slejzáková Anna Mgr. 6.B aslejzakova@gmail.com 
Gajdošová Katarína Mgr. 6.C hud.vych@centrum.sk
Dzianová Mária Mgr. 7.A mdzianova@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 7.B alena.kasardova@gmail.com
Desiatniková Jana Mgr. 8.A desiatka@gmail.com
Mozolová Jarmila Mgr. 8.B jarmila.mozolova@gmail.com
Jonecová Alena Mgr. 8.C ali125@azet.sk
Micheľová Jana RNDr. 9.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 9.B grillusovak@post.sk
Kyseľová Viera Mgr. 9.C ekulinka@centrum.sk
 bez tried Bodnárová Katarína PhDr. bodnar.katarina@azet.sk
Borza Štefan Mgr. stefanborzasv@gmail.com
 výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
Fecišková Adriána RNDr. feciskova.adriana@gmail.com
Maco Zoran Mgr. zoran.maco@centrum.sk
Roháčová Soňa Mgr. rohacovas@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
 vedúca vychováv. Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
 vychovávateľky Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
Vozárová Eva Mgr. evu.lienka1@gmail.com
 hospodárka Sabolová Danka sabolovad@gmail.com
 asistentka riaditeľa Poliačiková Danka poliacikovadana@gmail.com
 školník Jakab Ladislav
 upratovačky Kutná Mária
Morozová Mária
Nižníková Viera
Sitková Judita
 správca siete Krbaťa Peter krbata.p@gmail.com
 správca ihriska Tirpák František
 na MD Horváthová Erika Mgr. hopok@centrum.cz