úspechy 2015/2016

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2015/2016

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2016

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,8 %, Kežmarská 30: 64,4 %, 9.A: 87,7 % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 62,6 %, Kežmarská 30: 66,7 %, 9.A: 81,7 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: 100 % mali Jozef Hudy, Tomáš Jusko, Viet Nguyen Hoang, Dávid Ráthy, Csaba Vasiľ
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:  100 % Tomáš Jusko, Viet Nguyen Hoang, Dávid Ráthy

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2015

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 61,99 %, Kežmarská 30: 71,77 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 66,62 %, Kežmarská 30: 72,27 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Lenka Borovská 100%, Matej Janura 96,7%, Samuel Baláži, Magdaléna Gabániová, Jaromír Ivanecký a Filip Laco po 93,3 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:  Lenka Borovská, Richard Knežo a Alexandra Saenz Smolinská po 93,3 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2015/16
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,7 %, Kežmarská 30: 76,4 %, 9.A: 80,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 59,1 %, Kežmarská 30: 67,1 %, 9.A: 69,3 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Daniel Ďurian, Tomáš Ličák, Dávid Ráthy, Viet Nguyen Hoang 100%,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Alexandra Sadvárová 92 %, Jozef Hudy, Dávid Ráthy 88 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2015/16  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 64,2 %, Kežmarská 30: 78,2 %, 8.A: 81,6 %, Jana Šimonová, Stanislav Chytrý 100,0 %, 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 64,0 %, Kežmarská 30: 70,6 %, 8.A: 76,3 %, Zuzana Matisová 95,5 %, Jana Šimonová 90,9 %,
Priemerná perc. úspešnosť v  BIO v SR: 57,7 %, Kežmarská 30: 60,0 %, 8.A: 65,5 %, Daniela Haki, Jana Šimonová 92,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  GEO v SR: 50,2 %, Kežmarská 30: 49,8 %, 8.A: 50,1 %, Daniela Haki 81 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 59,7 %, Kežmarská 30: 72,9 %, 8.A: 76,7 %, Jana Šimonová, Matúš Gindl, Adam Ondo 95 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2015/16  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,4 %, Kežmarská 30: 87,0 %, Lacková, Petro 100 %  
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 63,8 %, Kežmarská 30: 76,9 %, Konigová 95 %
Priemerná perc. úspešnosť v  BIO v SR: 68,3 %, Kežmarská 30: 73,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  GEO v SR: 60,8 %, Kežmarská 30: 75,9 %, Pham 100 %, Dobossyová, Lacková 91,7 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 60,6 %, Kežmarská 30: 73,0 %, Lacková 95 %, Tranová 90 %

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2015/16  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 62,9 %, Kežmarská 30: 69,8 %, Horčík, Čemová 100 %, Tomanová 97,3 %, Saenz Smolinská, Kubík, Harvana, Šoltýsová 93,3 %, Plichtová 90,7 %   
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 57,7 %, Kežmarská 30: 60,0 %, Tomanová, Hamadej 93,3 %, Čemová 90,7 %
Priemerná perc. úspešnosť v  VLA v SR: 58,6 %, Kežmarská 30: 62,4 %, Florek, Čemová 90,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  PDA v SR: 63,0 %, Kežmarská 30: 61,6 %, Kubík, Horčík, Jančok 100 %, Čemová 90,7 %, Kušnír, Holická, Zubelová, Saenz Smolinská, Tomková 90,0 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 56,3 %, Kežmarská 30: 61,5 %, Horčík 95 %, Tomanová, Franková 90,0 %

Matematický Maksík 
1. miesto (2. ročník): Samko Brandis
1. miesto (2. ročník): Tomáš Babinec
1. miesto (2. ročník): Erik Beer
1. miesto (2. ročník): Filip Ceľuch
1. miesto (2. ročník): Tomáš Demečko
1. miesto (2. ročník): Jakub Hreha
1. miesto (2. ročník): Jana Jarošiová, Ema Jarošiová
1. miesto (2. ročník): Sofia Kádarová
1. miesto (2. ročník): Filip Popelka
1. miesto (2. ročník): Michal Sitko
1. miesto (3. ročník): Sofia Mária Bazanová
1. miesto (3. ročník): Lilian Lagosová
1. miesto (3. ročník): Maša Škultétyová
1. miesto (3. ročník): Ivana Kušnierová
1. miesto (3. ročník): Adrián Grendel
1. miesto (3. ročník): Simona Mikulišinová
1. miesto (3. ročník): Jakub Smolucha

Matematický Maks 
1. miesto (9. ročník): Daniel Ďurian
6. miesto (9. ročník): Alexandra Sadvárová
21.miesto (2. miesto v kraji, 6. ročník): Timotej Pudelský

Matematický Klokan 
95,6%-ná úspešnosť: Adrián Grendel, Jakub Smolucha
95,O%-ná úspešnosť: Lukáš Tomčík, Lukáš Švec

Slovenský slávik 
4. miesto: Laura Hozová

Krajské výsledky

Krajské kolo v streľba (Horňák, Poliačiková) – výsledky – nový rekord fotakfotak
1. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy, Rut Kerekešová, Kristián Šafranko
2. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
2. miesto mladšie žiactvo: Oto Jirsák, Ema Vargová, Zuzana Štiblárová

hopa cup 2016 v streľbe o pohár Pavla Horňáka (Horňák, Poliačiková) – družstvájednotlivci – rekordy
2. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy, Lenka Klingová, Sofia Szabóová
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
2. miesto staršie žiačky: Lenka Klingová
3. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová

Krajské kolo v šachu výsledky
13. miesto: Adam Ondo 

        Celomestské výsledky

Ukáž čo vieš finále (Goleňová, Šlapková) - výsledky 
2. miesto družstvo: Jakub Smolucha, Amália Fitzová, Adrián Grendel, Petra Kukuruďová, Maša Škultétyová

Ukáž čo vieš 3. kolo (Goleňová, Šlapková) - výsledky 
2. miesto družstvo: Jakub Smolucha, Amália Fitzová, Adrián Grendel, Petra Kukuruďová, Maša Škultétyová

Ukáž čo vieš 1. kolo (Goleňová, Šlapková) - diplom výsledky fotak
3. miesto družstvo: Jakub Smolucha, Amália Fitzová, Adrián Grendel, Petra Kukuruďová, Maša Škultétyová

Terasa Street Basket Cup 2016 (Nedoroščíková) fotak
3. miesto družstvo: Linda Kačmárová, Betka Janíčková, Ema Vargová

Minibasket show Košice 2015 (Nedoroščíková) – výsledky
2. miesto družstvo: Samuel Baláži, Lucia Begániová, Dáša Demečková, Laura Doľáková, Magda Gabániová, Matej Janura, Otakar Jirsák, Filip Laco, Lilian Lagosová, Kristína Majdáková, Denis Šikula, Tereza Tomanová

Školská olympiáda v streľbe – celomestské finále (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
3. miesto starší žiaci: Lenka Klingová
2. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
3. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová
3. miesto najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak

Školská športová liga – streľba 10. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
1. miesto: Kristián Šafranko
3. miesto: Rut Kerekešová

Školská športová liga – streľba 7. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
1. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy
3. miesto staršie žiactvo: Kristián Šafranko

Školská športová liga – streľba 6. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
1. miesto staršie žiactvo: Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiactvo: Kristián Šafranko

Školská športová liga – streľba 4. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
2. miesto staršie žiactvo: Rut Kerekešová
3. miesto staršie žiactvo: Kristián Šafranko
1. miesto mladšie žiactvo: Zuzana Štiblárová

Školská športová liga – streľba 3. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
1. miesto staršie žiactvo: Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiactvo: Kristián Šafranko
3. miesto staršie žiactvo: Marcel Daňko

Školská športová liga – streľba 2. kolo (Horňák) – výsledky – rekordy
2. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy
3. miesto staršie žiactvo: Rut Kerekešová

Školská športová liga – streľba 1. kolo (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy
2. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy, Lenka Klingová, Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Lenka Klingová
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
1. miesto najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak
2. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová
3. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová

O pohár primátora v streľbe (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy
2. miesto staršie žiactvo: Jozef Hudy, Lenka Klingová, Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Lenka Klingová
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
2. miesto mladšie žiactvo: Ladislav Barbušin, Otakar Jirsák, Ema Vargová
1. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
3. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová, Nikolas Kačurak, Patrik Novák
3. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová
3. miesto najmladšie žiactvo: Patrik Novák

Memoriál Kopeckého (Horňák, Poliačiková) – jednotlivci – rekordy
2. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
1. miesto staršie žiačky Lenka Klingová
3. miesto staršie žiačky Rut Kerekešová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
1. miesto najmladší žiaci: Patrik Novák
2. miesto najmladší žiaci: Nikolas Kačurak
3. miesto najmladší žiaci: Róbert Košarko
1. miesto najmladšie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto najmladšie žiačky: Andrea Tomková
3. miesto najmladšie žiačky: Simona Ivančinová

Mestská strelecká liga ZŠ finále (Horňák, Poliačiková) – jednotlivci – rekordy
1. miesto starší žiaci: Jozef Hudy – majster MSL
2. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky Lenka Klingová – majsterka MSL
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák – majster MSL
3. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
3. miesto mladšie žiačky: Zuzana Štiblárová
2. miesto najmladší žiaci: Patrik Novák
1. miesto najmladšie žiačky: Timea Plichtová – majsterka MSL
2. miesto najmladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto najmladšie žiačky: Simona Ivančinová

Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Horňák, Poliačiková) – družstvá – jednotlivci – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Sofia Szabóová, Lenka Klingová, Jozef Hudy, Rut Kerekešová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Ema Vargová, Otakar Jirsák, Zuzana Štiblárová, Ladislav Barbušin
1. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Timea Plichtová, Patrik Novák, Nikolas Kačurak
2. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Róbert Košarko, Veronika Vageľová, Andrea Tomková
3. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Jakub Gore, Juraj Šula
1. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
2. miesto staršie žiačky Lenka Klingová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
3. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
2. miesto najmladší žiaci: Patrik Novák
3. miesto najmladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto najmladšie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto najmladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto najmladšie žiačky: Andrea Tomková

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Horňák, Poliačiková) – družstvá – jednotlivci – rekordyfotak
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Sofia Szabóová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Ema Vargová, Otakar Jirsák, Ladislav Barbušin, Zuzana Štiblárová
1. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Patrik Novák, Nikolas Kačurak, Timea Plichtová, Róbert Košarko
2. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Jakub Gore, Filip Florek, Simona Ivančinová, Veronika Vageľová
3. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Andrea Tomková, Juraj Šula, Ladislav Daňko
3. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
3. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
1. miesto najmladší žiaci: Patrik Novák
2. miesto najmladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto najmladšie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto najmladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto najmladšie žiačky: Veronika Vageľová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák, Poliačiková) – družstvá – jednotlivci – rekordyfotak
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Jozef Hudy, Rut Kerekešová, Sofia Szabóová, Kristián Šafranko
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Otakar Jirsák, Ema Vargová, Zuzana Štiblárová, Ladislav Barbušin
1. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak, Timea Plichtová, Veronika Vageľová, Jakub Gore
2. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Filip Florek, Patrik Novák, Ladislav Daňko, Simona Ivančinová
3. miesto družstvo najmladšie žiactvo: Andrea Tomková, Juraj Šula, Martin Komara, Jakub Virág
3. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
1. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
2. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
1. miesto najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak
2. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová
3. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák, Poliačiková) – družstvájednotlivci – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Sofia Szabóová, Lenka Klingová, Kristián Šafranko, Rut Kerekešová
3. miesto družstvo staršie žiactvo: Jozef Hudy, Marcel Daňko, Darya Hardzeika, Richard Kolesár
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Zuzana Štiblárová, Ema Vargová, Otakar Jirsák, Ladislav Barbušin
3. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
2. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
3. miesto mladší žiaci: Ladislav Barbušin
3. miesto mladšie žiačky: Zuzana Štiblárová

              Obvodné výsledky

Obvodné kolo Matematickej olympiády (Černíková)
3. miesto kat. Z9: Dávid Ráthy
3. miesto kat. Z9: Tomáš Ličák

Obvodné kolo Pytagoriády 
1. miesto kat. P3: Jakub Smolucha (Goleňová)
2. miesto kat. P5: Lenka Borovská (Černíková)
1. miesto kat. P6: Timotej Berta (Micheľová)
3. miesto kat. P8: Daniela Haki (Vargová)

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku (Gríllusová)
1. miesto kat. 1B: Tomáš Jusko
3. miesto kat. 1A: Daniel Adamkovič

Obvodné kolo Geografickej olympiády (Čarnogurská)
1. miesto kat. E: Dávid Ráthy

Obvodné kolo Dejepisnej olympiády (Desiatniková)
2. miesto kat. E: Andrej Baláži

Obvodné kolo Slávik Slovenska (Gajdošová)
3. miesto 3. kat.: Natália Mianovská

Obvodné kolo Jednota Futbal Cup (Samko)
2. miesto: Adam Chudý, Andrej Melník, Roland Balog, Daniel Ďurian, Adrián Hidi, Jakub Kubala, Tomáš Ličák, Dominik Šikula, Csaba Vasil, Samuel Vozár

Obvodné kolo vo volejbale dievčat (Nedoroščíková) fotak
2. miesto družstvo: Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Barbora Begániová, Gréta Sotáková, Katarína Tomanová, Alexandra Šimková, Alžbeta Janíčková, Dominika Boszorményiová, Kristína Hažlinská

Obvodné kolo vo florbale dievčat (Nedoroščíková) fotak
2. miesto družstvo: Barbora Begániová, Barbora Herrgottová, Martina Ivanová, Alžbeta Janíčková, Linda Kačmárová, Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Zuzana Matisová, Sofia Szaboóva, Zuzana Štiblárová

Obvodné kolo vo vybíjanej dievčat (Nedoroščíková) fotak
3. miesto družstvo: Linda Kačmárová, Alžbeta Janíčková, Simona Pristášová, Monika Šipošová, Zuzana Štiblárová, Anežka Hrabánková, Ema Vargová, Kristína Haritunová, Ema Fedorová, Tamara Tresová, Emma Lepková, Laura Doľáková

Obvodné kolo v šachu výsledky
3. miesto: Adam Ondo

Obvodné kolo v bedmintone (Samko)
3. miesto družstvo: Martina Belejová, Alexandra Šimková

Triatlon žiakov ZŠ
1. miesto 2.- 3. ročník: Lilian Ela Rusňáková
2. miesto 4.- 5. ročník: Matej Holeva
2. miesto 6.- 7. ročník: Katarína Gondová
3. miesto 6.- 7. ročník: Barbora Hergottová
2. miesto 2.- 3. ročník družstvo: Lilian Ela Rusňáková, Karolína Rolková, Tatiana Papáčová
3. miesto 2.- 3. ročník družstvo: Dušan Macháček, Michal Sitko, Dávid Bácskai
3. miesto 4.- 5. ročník družstvo: Matej Holeva, Lukáš Lasky, Adam Daňko

Obvodné kolo v streľbe (Horňák, Poliačiková) – družstvá – jednotlivci – rekordy fotak 
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Jozef Hudy, Rut Kerekešová, Kristián Šafranko
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Sofia Szabóová, Lenka Klingová, Marcel Daňko
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Otakar Jirsák Ema Vargová Zuzana Štiblárová
2. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
3. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
1. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
3. miesto starší žiaci: Ladislav Barbušin
1. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Štiblárová