učitelia 2017/2018

uc1617m     aSc

Funkcia Priezvisko Meno Titul Triednictvo E-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. hornakp@gmail.com
zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Goleňová Magdaléna Mgr. 1.A mgolenova@gmail.com
Šlapková Amália PaedDr. 1.B ami.slapkova@gmail.com
Bukovičová Marcela Mgr. 1.C marcelabuk22@gmail.com
Matejčeková Beáta Mgr. 2.A bea.matejcekova@netkosice.sk
Malešová Zlata Mgr. 2.B zmalesova@gmail.com
Halásová Henrieta Mgr. 2.C halasovahena@centrum.sk
Veselovská Katarína Mgr. 3.A kate.veslo@gmail.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 3.B zsoltysova@gmail.com
Szabó Gabriel Mgr. 3.C gszabo08@gmail.com
Stramská Jana Mgr. 4.A janastr11@gmail.com
Novitzka. Lenka Mgr. 4.B laurara@centrum.sk
Dufinec Marek Mgr. 4.C realcfmadrid@azet.sk
učiteľ 5.-9. roč. Vargová Adriana RNDr. 5.A vargovadriana@gmail.com
Jonecová Alena Mgr. 5.B ali125@azet.sk
Borza Štefan Mgr. 6.A stefanborzasv@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 6.B alena.kasardova@gmail.com
Desiatniková Jana Mgr. 7.A desiatka@gmail.com
Hrešková, PhD. Jana PaedDr. 7.B yannacarnogurska@gmail.com
Micheľová Jana RNDr. 8.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 8.B grillusovak@gmail.com
Černíková Dorota RNDr. 9.A dcernik2@gmail.com
Bodnárová Katarína PhDr. 9.B bodnar.katarina@azet.sk
výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
Gajdošová Katarína Mgr. hud.vych@centrum.sk
Kucková Adriana Mgr. a.kuckova@omi.sk
Kyseľová Viera Mgr. ekulinka@centrum.sk
Mozolová Jarmila Mgr. jarmila.mozolova@gmail.com
Olšavská Jaroslava Mgr. jaroslavaolsavska@gmail.com
Szikora Roman Mgr. roumen.szajkora@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
asistentka učiteľa Poliačiková Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
vedúca vychov. Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
Naďová Ľuba marek.lubka@gmail.com
Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Vasilišinová Ivana i13.vasilisinova@gmail.com
školník Jakab Ladislav
správca ihriska Bokša Jozef
upratovačka Chromiaková Iveta
Kutná Mária
Nižníková Viera
Sitková Judita
Na MD Malega Hencelová Veronika Mgr. vhencelova@gmail.com