úspechy 2019/2020

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2019/2020

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2020
sa neuskutočnilo.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2019

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 63,4 %, ZŠ Kežmarská 30: 79,0 %, 5.C: 91,6 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 64,8 %, ZŠ Kežmarská 30: 75,6 %, 5.C: 87,6 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Janura Richard, Matracz Jakub, Smolucha Matej, Vaľo Adrián Samuel 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Jančošeková Nina 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2019/20
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 49,7 %, Kežmarská 30: 58,6 %, 9.A: 73,3 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 61,7 %, Kežmarská 30: 68,4 %, 9.A: 77,9 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Magdaléna Gabániová 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Magdaléna Gabániová 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2019/20  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 53,8 %, Kežmarská 30: 52,4 %, 8.A: 59,8 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 64,2 %, Kežmarská 30: 69,4 %, 8.A: 74,0 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 
Priemerná perc. úspešnosť v  BIO v SR: 52,2 %, Kežmarská 30: 42,5 %, 8.A: 51,7 %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: 
Priemerná perc. úspešnosť v  GEO v SR: 62,2 %, Kežmarská 30: 69,8 %, 8.A: 78,8 %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: 
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 54,3 %, Kežmarská 30: 58,2 %, 8.A: 65,3 %,
Najúspešnejší žiaci v SJL: Čemová 100 %
Najúspešnejší žiaci v GEO: Kubík 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2019/20
sa neuskutočnilo.

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2019/20
sa neuskutočnilo.

Expert geniality show
2. miesto Top expert (8. ročník): Martin Horčík
7. miesto expert (7. ročník): Jakub Smolucha

Matematický Maks 
1. miesto (5. ročník): Marek Ďurinda, Alžbeta Gajdošová
8. miesto (6. ročník): Letícia Kádárová
11. miesto (7. ročník): Júlia Gajdošová
8. miesto (8. ročník): Martin Ďurinda

Krajské výsledky

Krajské kolo vo vybíjanej (Šoltýsová)
1. miesto družstvo: Kornélia Bajzerová, Jana Belejová, Branislav Čabala, Jakub Franko, Lukáš Horváth, Tomáš Josay, Daniel Remeta, Tamara Riesová, Michaela Tomčovčíková, Matúš Tupý, Terézia Vongrejová, Sheila Zlacká

Krajské kolo Šaliansky Maťko (Malešová)
3. miesto 2. kategória: Sára Vargovčáková

Krajské kolo olympiády nemeckého jazyka (Bodnárová) fotak
3. miesto kategórie 1C: Filip Findorák

Krajské kolo olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
Úspešný riešiteľ: Magdaléna Gabániová

Súťaž školských časopisov (Bodnárová) 
Objav roka redakcii školského časopisu K30

Krajské kolo v streľbe (Šidlík) fotak
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Timea Plichtová, Simona Ivančinová, Oto Jirsák
2. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
3. miesto staršie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Veronika Vageľová, Petra Pristášová, Tomáš Babinec
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Babinec

Krajské kolo Technickej olympiády (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto kategória B: Jakub Smolucha

Celomestské výsledky

Súťaž školských časopisov O skleneného Centruška (Bodnárová) 
2. miesto školský časopis K30

Súťaž Zbieram, zbieraš, zbierame 
2. miesto v zbere papiera ZŠ K30

3. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) fotak
2. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto mladšie žiaci: Tomáš Babinec
3. miesto najmladšie žiactvo: Katarína Orinčáková

2. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) 
2. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová

1. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) fotak 
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto najmladšie žiactvo: Katarína Orinčáková

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády (Micheľová, Černíková)
1. miesto kategória Z5: Jakub Matracz
1. miesto kategória Z9: Magdaléna Gabániová

Okresné kolo olympiády slovenského jazyka (Gajdošová) diplom
1. miesto kategórie C: Magdaléna Gabániová

Okresné kolo olympiády anglického jazyka (Gríllusová)
1. miesto kategórie 1A: Michal Horňák

Okresné kolo olympiády nemeckého jazyka (Bodnárová)
3. miesto kategórie C: Magdaléna Gabániová

Okresné kolo geografickej olympiády (Štefanovie)
3. miesto kategórie F: Jakub Smolucha
3. miesto kategórie E: Magdaléna Gabániová

Okresné kolo Šaliansky Maťko (Šlapková, Malešová, Gajdošová)
Čestné uznanie 1. kategória: Miroslava Vasilová
1. miesto 2. kategória: Sára Vargovčáková
2. miesto 3. kategória: Lucia Kubíková

Okresné kolo Technickej olympiády (Bodnárová, Šidlík)
1. miesto kategória A: Martin Ďurinda, Marko Štefanovič
1. miesto kategória B: Jakub Smolucha

Okresné kolo v streľbe (Šidlík) fotak
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Timea Plichtová, Simona Ivančinová, Oto Jirsák
3. miesto družstvo staršie žiactvo: Viktória Urbančoková, Juraj Šula, Nikolas Kačurák
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto staršie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto staršie žiačky: Viktória Urbančoková
1. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Veronika Vageľová, Petra Pristášová, Tomáš Babinec
1. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
2. miesto mladšie žiačky: Petra Pristášová
3. miesto mladší žiaci: Tomáš Babinec

Okresné kolo vo vybíjanej (Šoltýsová)
1. miesto družstvo: Kornélia Bajzerová, Jana Belejová, Branislav Čabala, Jakub Franko, Lukáš Horváth, Tomáš Josay, Daniel Remeta, Tamara Riesová, Michaela Tomčovčíková, Matúš Tupý, Terézia Vongrejová, Sheila Zlacká

Okresné kolo v stolnom tenise (Šidlík) fotak
3. miesto družstvo: Horenský Michal, Holeva Matej, Danko Adam, Mikulišin Kamil

Okresné kolo vo florbale (Krajňák)
3. miesto družstvo: Adam Danko, Dávid Fozo, Matej Holeva, Oto Jirsák, Richard Komendát, Richard Kubík, Kamil Mikulišin, Sebastián Pešák, Bogdan Saenz