úspechy 2019/2020

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2019/2020

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2020

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2019

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30: %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, ZŠ Kežmarská 30:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2019/20
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 9.A:  %
Najúspešnejší žiaci v matematike: 
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2019/20  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: 
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: 
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 8.A:  %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch:

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2019/20  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 6.A:  %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 6.A:  %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 6.A:  %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: 
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 6.A:  %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: 
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 6.A:  %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch:

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2019/20  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 4.C:  %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 4.C:  %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: 
Priemerná perc. úspešnosť v  PDA v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 4.C:  %,
Najúspešnejší žiaci v prírodovede: Babušč
Priemerná perc. úspešnosť v  VLA v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 4.AC:  %,
Najúspešnejší žiaci vo vlastivede:  %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR:  %, Kežmarská 30:  %, 4.C:  %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch:

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2019/20  
1. ročník:
2. ročník:

Krajské výsledky

Súťaž školských časopisov (Bodnárová)
Objav roka redakcii školského časopisu K30

Krajské kolo v streľbe () – výsledky
1. miesto družstvo mladšie žiactvo

Celomestské výsledky

Strelecká súťaž o pohár Pavla Horňáka – hopa cup 2020 () 
1. miesto družstvo:
1. miesto žiačky:

1. kolo Mestskej streleckej liga ()
1. miesto staršie žiačky:
2. miesto mladšie žiačky:
1. miesto najmladšie žiactvo:

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády ()
2. miesto kategória Z9:
2. miesto kategória Z8:
3. miesto kategória Z7:

Okresné kolo Pytagoriády (Šoltýsová, Vargová, Černíková)
1. miesto kategória P4: