úspechy 2016/2017

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2016/2017

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Matematický Klokan – medzinárodná matematická súťaž

1. miesto kategória Klokanko 2: Matej Smolucha 100% úspešnosť 
32. miesto kategória Školák 5: Martin Horčík 96,7% úspešnosť
98. miesto kategória Klokanko 4: Filip Findorák 93,3% úspešnosť 
604. miesto kategória Klokanko 1: Jakub Franko, Lukáš Horváth, Oliver Gajdoš 90% úspešnosť 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2017

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 56,4 %, Kežmarská 30: 69,9 %, 9.A: 87,1 % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 61,2 %, Kežmarská 30: 69,3 %, 9.A: 82,1 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Nina Barbušová, Daniela Haki, Oliver Jelínek, Jana Šimonová 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Nina Barbušová, Adam Ondo 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2016

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 62,3 %, Kežmarská 30: 76,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 63,1 %, Kežmarská 30: 70,5 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Dáša Demečková, Martin Ďurinda, Martin Horčík, Sofia Sadvárová 96,7 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Eliška Franková 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2016/17
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 59,7 %, Kežmarská 30: 74,8 %, 9.A: 83,2 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 59,9 %, Kežmarská 30: 70,7 %, 9.A: 72,6 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Nina Bartbušová, Matúš Gindl, Adam Chudý, Adam Ondo 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Emma Straková 92,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2016/17  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,0 %, Kežmarská 30: 77,1 %, 8.A: 79,6 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Katarína Tomanová, Tomáš Tran Tien 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 54,0 %, Kežmarská 30: 61,6 %, 8.A: 65,9 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Natália Hrdličková 95,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR: 46,2 %, Kežmarská 30: 46,7 %, 8.A: 47,5 %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: Andrej Baláži 92,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR: 54,9 %, Kežmarská 30: 52,6 %, 8.A: 55,4 %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: Kristián Čalfa 100 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 61,4 %, Kežmarská 30: 67,1 %, 8.A: 70,0 %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Andrej Baláži 90,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2016/17  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,0 %, Kežmarská 30: 73,1 %,  %  
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 55,9 %, Kežmarská 30: 60,0 %,  %
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR: 67,1 %, Kežmarská 30: 82,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR: 52,1 %, Kežmarská 30: 55,4 %,  %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 67,7 %, Kežmarská 30: 75,0 %,  %

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2016/17  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 61,9 %, Kežmarská 30: 71,8 %, %   
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 54,5 %, Kežmarská 30: 67,5 %,  %
Priemerná perc. úspešnosť v  VLA v SR: 64,6 %, Kežmarská 30: 71,9 %,  %
Priemerná perc. úspešnosť v  PDA v SR: 51,1 %, Kežmarská 30: 68,3 %,  %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 61,0 %, Kežmarská 30: 75,1 %,  %

Matematický Maksík 
1. miesto (2. ročník): Laura Bariaková
1. miesto (2. ročník): Matúš Škultéty
1. miesto (3.ročník): Patrícia Salokyová
1. miesto (3.ročník): Alexandra Vasilová
1. miesto (3.ročník): Letícia Kádárová
1. miesto (3.ročník): Tomáš Demečko
1. miesto (4.ročník): Maša Škultétyová
1. miesto (4.ročník): Júlia Gajdošová

Krajské výsledky

First Lego League (Borza) – diplom – info
3. miesto družstvo: Marek Farkaš, Richard Knežo, Ľubo Vargovčík, Dalibor Boháčik, Oliver Jelínek, Matúš Gindl

Krajské kolo v streľbe (Horňák, Poliačiková) – družstvájednotlivci
3. miesto družstvo: Simona Ivančinová, Nikolas Kačurak, Timea Plichtová

Celomestské výsledky

Jazykový talent 2017 (Gríllusová) fotak
3. miesto: Oliver Jelínek

Spev bez hraníc (Szabo) – výsledky
2. miesto kat. II (4.- 6. roč.): Sofia Šoltýsová

Literárne Košice Jána Štiavnického (Čontošová) – výsledky
čestné uznanie kat. próza: Lea Jeszeová

Memoriál Kopeckého v streľbe (Horňák, Poliačiková)
2. miesto starší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto staršie žiačky: Ema Vargová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak

Finále Mestskej streleckej ligy (Horňák, Poliačiková)
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová
3. miesto najmladšie žiactvo: Nikolas Kačurak

4. kolo Mestskej streleckej ligy (Horňák, Poliačiková)
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
1. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec
2. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová
3. miesto najmladšie žiactvo: Patrik Novák

3. kolo Mestskej streleckej ligy (Horňák, Poliačiková)
2. miesto staršie žiačky: Ema Vargová
3. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
2. miesto najmladšie žiactvo: Juraj Šula
3. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová

2. kolo Mestskej streleckej ligy (Horňák, Poliačiková)
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
3. miesto staršie žiačky: Ema Vargová
1. miesto najmladšie žiactvo: Viktória Urbančoková

1. kolo Mestskej streleckej ligy (Horňák, Poliačiková) – výsledky
3. miesto starší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto najmladšie žiactvo: Patrik Novák
3. miesto najmladšie žiactvo: Simona Ivančinová

Obvodné výsledky

Biologická olympiáda (Kasardová) – výsledky
1. miesto kat. projekt: Oliver Guľa

Fyzikálna olympiáda (Vargová)
1. miesto kat. E: Zuzana Matisová

Pytagoriáda (Černíková)
2. miesto kat. P6: Magdaléna Gabániová

Matematická olympiáda (Černíková, Micheľová, Vargová)
1. miesto kat. Z6: Magdaléna Gabániová
1. miesto kat. Z7: Štefan Vašák
2. miesto kat. Z8: Katarína Tomanová
3. miesto kat. Z9: Adam Ondo

Šaliansky Maťko (Gajdošová)
3. miesto II. kat.: Júlia Krunková

Slávik Slovenska (Dufinec)
3. miesto I. kat.: Laura Hozová – výsledky

Okresné kolo vo volejbale dievčat (Szikora)
3. miesto: Dominika Boszorményiová, Katarína Gondová, Darya Hardzeika, Alžbeta Janíčková, Emma Lepková, Grétka Sotáková, Jana Šimonová, Katarína Tomanová

Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovky (Horňák) – družstvájednotlivci fotak
2. miesto staršie žiactvo: Sofia Szabóová, Ladislav Barbušin, Zuzana Štiblárová
3. miesto staršie žiactvo: Marcel Daňko, Alžbeta Janíčková, Ema Vargová
1. miesto mladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Timea Plichtová, Nikolas Kačurak
2. miesto starší žiaci: Ladislav Barbušin
2. miesto starší žiaci: Marcel Daňko
2. miesto staršie žiačky: Sofia Szabóová
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Štiblárová
3. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová