Rada školy

Štatút rady školy

Výročné správy za rok: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 20182019

Plán zasadnutí
marec 2019
jún 2019
september 2019

Členovia Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30

Zástupcovia zriaďovateľa:

Berinšter Peter , Mgr.,  peter.berinster@kosicezapad.sk
Jutka Igor, MUDr., MPH, igor.jutka@centrum.sk;
Sarková Mária, sarkova@kosice.sk;
Varga Ján, Ing., jan.varga22@gmail.com

Zástupcovia rodičov:

Grendelová Nataša, Ing., natasa.grendelova@gmail.com;
Kádár Gabriel, Ing. PhD., predseda, gkadar@outlook.sk;
Korytková Mária, maria.korytkova@alltra.sk
Mražík Martin, Ing., PhD., mrazikm@gmail.com;

Zástupcovia zamestnancov:

Desiatniková Jana, Mgr., desiatka@gmail.com;
Šoltýsová Zuzana, Mgr., zsoltysova@gmail.com;
Poliačiková Dana, zapisovateľka, poliacikovadana@gmail.com