Rada školy

Štatút rady školy

Výročné správy za rok: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 20182019

Plán zasadnutí
september 2020
december 2020
marec 2021

Členovia Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 od septembra 2020

Zástupcovia zriaďovateľa:

Berinšter Peter , Mgr.,  peter.berinster@kosicezapad.sk
Jutka Igor, MUDr., MPH, igor.jutka@centrum.sk;
Sarková Mária, sarkova@kosice.sk;
Varga Ján, Ing., jan.varga22@gmail.com

Zástupcovia rodičov:

Bero Rastislav, Ing.
Dopirák Zuzana, Mgr.
Hanispalová Zuzana
Lamačková Daniela, JUDr., PhD.

Zástupcovia zamestnancov:

Košťálová Martina, Ing.
Šoltýsová Zuzana, Mgr.
Šlapková Amália, PaedDr.