Rada školy

Štatút rady školy

Výročné správy za rok: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018201920202021

Plán zasadnutí
september 2020
marec 2021

Členovia Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 od septembra 2020

Zástupcovia zriaďovateľa:

Berinšter Peter , Mgr., peter.berinster@kosicezapad.sk 
Jutka Igor, MUDr., MPH, igor.jutka1@gmail.com
Bc. Gabriela Vološinyová, gabriela.volosinyova@kosice.sk
Varga Ján, Ing., jan.varga22@gmail.com

Zástupcovia rodičov:

Bero Rastislav, Ing., rasto.bero@gmail.com
Dopirák Zuzana, Mgr., dopirak.zuzana@gmail.com
Hanispalová Zuzana, zuzicka@centrum.sk
Lamačková Daniela, JUDr., PhD., daniela.lamackova@gmail.com

Zástupcovia zamestnancov:

Košťálová Martina, Ing., hospodarka.zsk30@gmail.com
Šoltýsová Zuzana, Mgr., zsoltysova@gmail.com
Šlapková Amália, PaedDr., ami.slapkova@gmail.com