úspechy 2014/2015

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2014/2015

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2015

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 52,68 %, Kežmarská 30: 63,11 %, 9.A: 67,78 %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: 62,58 %, Kežmarská 30: 58,33 %, 9.A: 62,96 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Richard Kolarčík 100%, Eva Ha Nguyen Duy 100%
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Veronika Kalaposová 91,70%

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2014/15  fotak
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 43,9 %, Kežmarská 30: 50,7 %, 9.A: 58,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  50,5 %, Kežmarská 30: 51,6 %, 9.A: 55,2 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Matúš König 95,0 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Matúš König 80,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2014/15 
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 46,7 %, Kežmarská 30: 64,6 %, 8.A: 81,2 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR:  61,3 %, Kežmarská 30: 68,4 %, 8.A: 79,7 %
Priemerná perc. úspešnosť v FYZ v SR: 31,7 %, Kežmarská 30: 46,5 %, 8.A: 65,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR:  40,2 %, Kežmarská 30: 42,4 %, 8.A: 42,8 %
Priemerná perc. úspešnosť vo  VŠP v SR:  59,4 %, Kežmarská 30: 72,9 %, 8.A: 83,6 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Dávid Ráthy 100,0 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Tomáš Jusko 100,0 %
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: Dávid Ráthy 100,0 %
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Dávid Ráthy 100,0 %

Korešpondenčná súťaž Maks (Vargová)
1. miesto: Timotej Pudelský

Čo vieš o hviezdachvýsledky
2. miesto kat I.: Kristián Čalfa

Majstrovstvá Slovenska v streľbe (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy fotak

3. miesto družstvo staršie žiactvo: Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Kristián Šafranko
7. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová

Celoslovenské kolo Olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
7. miesto: Tomáš Jusko

Celoslovenské kolo Pytagoriády (Černíková) – výsledky  fotak
9. miesto kategória P8: Tomáš Ličák

Krajské výsledky

Krajské kolo olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
1. miesto: Tomáš Jusko

Krajské kolo fyzikálnej olympiády (Kyseľová)
3. miesto: Samuel Amrich

Krajské kolo biologickej olympiády (Kasardová)
3. miesto: Daniel Ďurian

Krajské kolo v streľbe (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy fotak
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Rut Kerekešová, Monika Fedorová, Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto družstvo mladšie žiactvo: Ema Vargová, Simona Pristášová, Marcel Daňko

        Celomestské výsledky

Spev bez hraníc (Gajdošová) – výsledky
1. miesto III. kategória: Patrícia Hlaváčová

Pohár SCVČ Buratino v šachu
2. miesto: Rado Budinský

Čo vieš o hviezdachvýsledky
2. miesto kat I.: Kristián Čalfa
2. miesto kat II.: Samuel Amrich

Volejbalový turnaj dievčat Deň detí Ivana Bobera (Franková) – výsledky
2. miesto družstvo:

Putovný pohár primátora v streľbe (Horňák) – výsledky – rekordy fotak
1. miesto a putovný pohár družstvo starší žiaci: Jozef Hudy, Richard Kolarčík, Kristián Šafranko
2. miesto družstvo staršie žiačky: Miriam Poláková, Monika Fedorová, Rut Kerekešová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Marcel Daňko, Richard Kolesár, Ladislav Barbušin
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Ema Vargová, Simona Pristášová, Zuzana Štiblárová
2. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
3. miesto starší žiaci: Richard Kolarčík
3. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
2. miesto mladšie žiačky: Simona Pristášová
1. miesto najmladšie žiactvo: Timea Plichtová
3. miesto najmladšie žiactvo: Veronika Vageľová

Memoriál Kopeckého v streľbe (Horňák, Poliačiková) – výsledky – rekordy
2. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
2. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto mladší žiaci: Marcel Daňko
2. miesto mladšie žiačky: Zuzana Štiblárová

Mestská strelecká liga ZŠ finále (Horňák) – výsledky – rekordy
3. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
2. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto mladší žiaci: Marcel Daňko
2. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová

Mestská strelecká liga ZŠ 4. kolo (Horňák) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy fotak
1. miesto družstvo starší žiaci: Kristián Šafranko, Richard Kolarčík, Jozef Hudy, Viktor Zeman
1. miesto družstvo staršie žiačky: Miriam Poláková, Monika Fedorová, Rut Kerekešová, Lenka Klingová
1. miesto družstvo mladší žiaci: Marcel Daňko, Richard Kolesár, Ladislav Barbušin
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Ema Vargová, Simona Pristášová, Alžbeta Janíčková
3. miesto starší žiaci: Kristián Šafranko
1. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
2. miesto mladší žiaci: Marcel Daňko
3. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová

Mestská strelecká liga ZŠ 3. kolo (Horňák) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Kristián Šafranko, Viktor Zeman, Tomáš Jusko
2. miesto družstvo staršie žiačky: Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Monika Fedorová, Miriam Poláková,
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Simona Pristášová, Ema Vargová, Alžbeta Janíčková
3. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
2. miesto mladšie: Simona Pristášová

Mestská strelecká liga ZŠ 2. kolo (Horňák) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo starší žiaci: Jozef Hudy, Viktor Zeman, Kristián Šafranko, Tomáš Jusko
2. miesto družstvo staršie žiačky: Miriam Poláková, Rut Kerekešová, Monika Fedorová, Lenka Klingová
1. miesto družstvo mladšie žiačky: Ema Vargová, Simona Pristášová, Alžbeta Janíčková

Mestská strelecká liga ZŠ 1. kolo (Horňák) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
2. miesto družstvo starší žiaci: Tomáš Jusko, Jozef Hudy, Viktor Zeman, Kristián Šafranko
1. miesto družstvo staršie žiačky: Miriam Poláková, Monika Fedorová, Lenka Klingová, Rut Kerekešová
1. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto staršie žiačky: Monika Fedorová
3. miesto mladší žiaci: Marcel Daňko

              Obvodné výsledky

Obvodné kolo matematickej olympiády (Micheľová, Černíková)
2. miesto kategória Z5: Andrej Nguyen
2. miesto kategória Z8: Tomáš Jusko
1. miesto kategória Z9: Matúš König
3. miesto kategória Z9: Samuel Amrich

Obvodné kolo fyzikálnej olympiády (Kyseľová)
1. miesto kategória E: Samuel Amrich

Obvodné kolo Pytagoriády (Černíková, Vargová)
1. miesto kategória P8: Tomáš Ličák
3. miesto kategória P8: Tomáš Jusko
1. miesto kategória P7: Adam Ondo

Obvodné kolo biologickej olympiády (Kasardová)
2. miesto kategória E: Daniel Ďurian

Obvodné kolo olympiády nemeckého jazyka (Bodnárová)
3. miesto kategória 1B: Veronika Kalaposová

Obvodné kolo olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
1. miesto: Tomáš Jusko

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín (Goleňová, Malešová, Mozolová)
1. miesto I. kategória poézia: Ivana Kušnierová
1. miesto III. kategória poézia: Patrícia Hlaváčová
3. miesto I. kategória próza: Dáša Demečková
čestné uznanie II. kategória poézia: Samuel Kušnier

Obvodné kolo Slávik Slovenska (Gajdošová)
2. miesto: Paťa Hlaváčová

Obvodné kolo biblickej olympiády (Čontošová)
2. miesto družstvo: Erik Želinský, Daniel Ďurian, Dávid Vojtko

Obvodné kolo vo florbale dievčat (Franková)
3. miesto družstvo: Asya Avagyan, Nina Barbušová, Barbora Begániová, Daniela Bíla, Monika Fedorová, Darya Gordeiko, Barbora Herrgottová, Alžbeta Janíčková, Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Miriam Poláková, Sofia Szaboóvaá

Obvodné kolo vo volejbale dievčat (Franková) fotak
3. miesto družstvo: Dominika Boszorméniová, Vanesa Doľáková, Monika Fedorová, Veronika Horňáková, Alžbeta Janíčková, Rut Kerekešová, Veronika Medveďová, Miriam Poláková, Gréta Sotáková, Katarína Tomanová

Obvodné kolo vo futbale dievčat (Franková) fotak
2. miesto družstvo: Barbora Begániová, Martina Belejová, Daniela Bila, Vanesa Doľáková, Monika Fedorová, Darya Gordeiko, Veronika Horňáková, Alžbeta Janíčková, Rut Kerekešová, Lenka Klingová, Miriam Poláková

Triatlon o pohár starostu (Šoltýsová) fotak
2. miesto družstvo 2.- 3. roč: Eliška Franková, Alica Holická, Natália Kučeravcová
2. miesto družstvo 2.- 3. roč: Filip Florek, Richard Kubík, Adrian Kušnír
2. miesto družstvo 4.- 5. roč: Timea Schroderová, Katarína Gondová
2. miesto družstvo 4.- 5. roč: Matej Holeva, Adam Danko, Šimon Petro
2. miesto 2.- 3. roč: Eliška Franková
3. miesto 2.- 3. roč: Filip Florek
3. miesto 4.- 5. roč: Katarína Gondová
2. miesto 4.- 5. roč: Šimon Petro
3. miesto 6.- 7. roč: Ema Vargová:

Obvodné kolo v streľbe (Horňák) – výsledky dr. – výsledky jed. – rekordy
1. miesto družstvo staršie žiactvo: Jozef Hudy, Viktor Zeman, Miriam Poláková
2. miesto družstvo staršie žiačky: Rut Kerekešová, Kristián Šafranko, Monika Fedorová
1. miesto starší žiaci: Jozef Hudy
3. miesto starší žiaci: Viktor Zeman
3. miesto staršie žiačky: Miriam Poláková
3. miesto staršie žiačky: Rut Kerekešová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Ema Vargová, Marcel Daňko, Otakar Jirsák
2. miesto mladší žiaci: Marcel Daňko
3. miesto mladší žiaci: Otakar Jirsák
1. miesto mladšie žiačky: Ema Vargová
3. miesto mladšie žiačky: Simona Pristášová