Hymna

Ref. Sedíme, učíme, do školy sa tešíme.
Kto raz na jej pôdu vstúpi,
neodíde odtiaľ hlúpy.
Na Kežmarskej, na Kežmarskej,
vždy sa dobre cítime.

1. Naša škola to je niečo iné,
medzi nami nie sú deti divé.
Matematik – žiak prírodných vied,
čochvíľa sa o nás dozvie celý svet.

2. Svetu všetci dobre rozumieme,
angličtinu i nemčinu vieme.
Nie je problém iný jazyk mať,
stačí nahlas túžbu povedať.

3. Vo svete sa bez znalostí stratíš.
Internet je super, to si píš!
Sme škola tretieho tisícročia,
podporujú nás naši rodičia.

4. Nielen rozum ale taktiež svaly,
ako prvé zdravie by sme si priali.
Športové súťaže vyhrávame,
všetci sme radi, že našu školu máme.

… na Kežmarskej číslo 30 vždy sa dobre cítime.