info 2013/2014

 

15.08.2014 – Letný tanečný tábor Stará voda

15.08.2014 – Voľné pracovné miesta – obsadené

31.07.2014 – Virtuálne fotografie školy

31.07.2014 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2013/14

27.06.2014 – Koniec školského roka 2013/2014 – fotak

27.06.2014 – Kolektívy tried 2013/2014 - fotak

27.06.2014 – Zber papiera

26.06.2014 – Žiaci prijatí do 5. ročníka interaktívnej triedy so zameraním na informatiku a matematiku 2014/2015

25.06.2014 – Kreslenie na asfalt v ŠKD -fotak

25.06.2014 – Guľôčka v jamôčke -fotak

24.06.2014 –  Monika Fedorová – premiantka školy ocenená primátorom

24.06.2014 –  Deň na kolieskach v ŠKD -fotak

23.06.2014 – Slávnostná akadémia ŠKD -fotak

13.06.2014 – Valpurgina noc v ŠKD 2014 -fotak

11.06.2014 – Exkurzia v Poľsku -fotak

11.06.2014 – Stretnutie s dôchodcami -fotak

10.06.2014 – Prijímacie skúšky do interaktívnej triedy so zameraním na informatiku a matematiku 

06.06.2014 – 3.B v knižnici -fotak

31.05.2014 – Estetika a aktivita tried 2013/2014

31.05.2014 – Estetika a aktivita tried – máj

31.05.2014 – Postúpili sme do 2. kola The School Dance 2014 (ďakujeme aj za Váš hlas, ktorý nám dáte)

30.05.2014 – 4.A, 4.C ŠVP Poďakovanie

28.05.2014 – Prváci na výlete v Betliari  -fotak

25.05.2014 – 3.A  a  3.B v  ŠvP Zbojská  -fotak

23.05.2014 – Tancujeme štvorylku na Hlavnej   -fotak

22.05.2014 – Dejepis naživo  -fotak

21.05.2014 – Memoriál Kopeckého v streľbe jednotlivci rekordy  -fotak

20.05.2014 –  I.A, I.B, II.A, II.B na výchovnom koncerte -fotak

19.05.2014 – Ako sa chrániť pred kliešťom – Ochorenia prenášané kliešťom

18.05.2014 – 3. Miesto PRETEKY CVI Zuzana Orinčáková 

09.05.2014 – Riaditeľské voľno

07.05.2014 – Profesijný poznávací zájazd do Viedne  -fotak -fotak -fotak

07.05.2014 – Deň hasičov

05.05.2014 – II.A na Dni Košíc – Kreslenie na asfalt -fotak

02.05.2014 – Pred 10-timi rokmi odišiel náš kolega Ivan Bober

01.05.2014 – The School Dance 2014 – naše súťažné tanečné video (ďakujeme aj za Váš hlas, ktorý nám dáte)

30.04.2014 – Estetika a aktivita tried – apríl

30.04.2014 – 2% (3%) z dane pre Vaše deti

28.04.2014 – ŠVP Ľubovnianske kúpele II.B , III.C , IV.B - fotak-fotak

25.04.2014 – Mobilné terárium V ŠKD – fotak

25.04.2014 – Zber papiera

23.04.2014 – Tretiaci v Kreatívnej fabrike -fotak

16.04.2014 – Finále MSL v streľbe zo vzduchovky nominácia – jednotlivci rekordy fotakfotak

11.04.2014 – Deň narcisov – darovacia zmluva

01.04.2014 – Reading is easy fotak

01.04.2014 – Voľné pracovné miesto – obsadené

31.03.2014 – Estetika a aktivita tried – marec

31.03.2014 – Mgr. Dzianová ocenená primátorom pri príležitosti Dňa učiteľov fotak

27.03.2014 – Projektový deň: Ako k nám prišla jar -fotak

19.03.2014 – 4. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky súpiska rozpis – jednotlivci – družstvá – rekordy -fotak

18.03.2014 – 3.B v knižnici -fotak

13.03.2014 – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1.kategória -fotak

13.03.2014 – O putovný pohár primátora – družstvá – rekordy

26.02.2014 – Estetika a aktivita tried – február

26.02.2014 – 3. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky – jednotlivci – družstvá – rekordy -fotak

15.02.2014 – 14. reprezentačný ples v Gloria Palace - 2014fotak fotak fotak  TŠ Poprocký

10.02.2014 – Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania -fotak

04.02.2014 – Metodický deň ŠKD – Poďakovanie

04.02.2014 – Riaditeľské voľno

31.01.2014 – Estetika a aktivita tried – január 

31.01.2014 – Karneval -fotak-fotak

17.01.2014 – Zápis do 1. ročníka -fotak

31.12.2013 – Estetika a aktivita tried – december

31.12.2013 – Aký bol rok 2013 na Kežmarskej 30 -Foto z akcie

19.12.2013 – Predvianočné Matiné -Foto z akcie

15.12.2013 – I.A, I.B a II.A dostali odpoveď od Ježiška -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

15.12.2013 – Predvianočné stretnutie tanečného krúžku Poprocký -Foto z akciekamera kamera

13.12.2013 – Stridží deň Lienok a Včielok -Foto z akcie

22.11.2013 – Estetika a aktivita tried – november

22.11.2013 – Miniplayback show Lienok -Foto z akcie

20.11.2013 – Obvodné kolá v streľbe zo vzduchovky – rozpis súpiska – jednotlivci – družstvá – rekordy

20.11.2013 – 2. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky – rozpis súpiska – jednotlivci – družstvá rekordy -Foto z akcie

19.11.2013 – Vyhrali sme obvodné kolo v basketbale -Foto z akcie

18.11.2013 – Voľné pracovné miesto – obsadené

15.11.2013 – Aj ôsmaci navštívili Steel Park -Foto z akcie

11.11.2013 – Plavecký výcvik III.B -Foto z akcie

06.11.2013 – I.A v knižnici a na prírodovede -Foto z akcie-Foto z akcie

29.10.2013 – Estetika a aktivita tried – október

29.10.2013 – Zážitkové vyučovanie – Halloween 2013 -Foto z akcie-Foto z akcie

25.10.2013 – III.A a III.B na besede so spisovateľom Petrom Gajdošíkom -Foto z akcie-Foto z akcie

23.10.2013 – 1. kolo MSL v streľbe zo vzduchovky – rozpis súpiska – jednotlivci – družstvá rekordy -Foto z akcie

18.10.2013 – Imatrikulácia – pasovanie do Cechu družinárskeho -Foto z akcie

16.10.2013 – e-learningová interaktívna učebnica biológie pre 5. ročník

16.10.2013 – 11. Európsky deň rodičov a škôl – Večer otvorených dverí -Foto z akcie-Foto z akcie

11.10.2013 – Zo života Motýlikov v ŠKD -Foto z akcie

09.10.2013 – Minimaratón -Foto z akcie-Foto z akcie

08.10.2013 – Kačiatka a Motýliky na La Ramble -Foto z akcie-Foto z akcie

30.09.2013 – Estetika a aktivita tried – september

30.09.2013 – Myšky a 6.A skladajú origami na Bielu noc -Foto z akcie

30.09.2013 – Začíname krúžkovú činnosť

24.09.2013 – Myšky – zážitkové vyučovanie v rozprávke O červenej čiapočke -Foto z akcie

21.09.2013 – Memoriál Ivana Bobera 10. ročník volejbalového turnaja -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

13.09.2013 – Deti ŠKD hľadajú poklad v lesíku -Foto z akcie-Foto z akcie-Foto z akcie

10.09.2013 – Účelové cvičenie – Čičky -Foto z akcie

09.09.2013 – Vzdelávacie poukazy, ponuka krúžkov

03.09.2013 – Rozvrh hodín pre školský rok 2013/14

02.09.2013 – Slávnostné otvorenie nového školského roka -Foto z akcie

02.09.2013 – Žiaci v 5. ročníku pre školský rok 2013/14 -5.A – 5.B – výsledky výberového konania

02.09.2013 – Žiaci zapísaní do 1. ročníka pre školský rok 2013/14 - 1.A – 1.B -Foto z akcie

02.09.2013 – Rekonštrukcia ukončená – nový školský rok 2013/2014 v novej škole -Foto z akcie

02.09.2013 – Školský poriadok Metodické usmernenie

02.09.2013 – Výchovný program ŠKD

02.09.2013 – Školský vzdelávací program pre nižšie sekundárne vzdelávanie

02.09.2013 – Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávania

30.08.2013 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2012/13

26.08.2013 – Tanečný krúžok Poprocký pokračuje v svojej činnosti -Foto z akcie

26.08.2013 – Basketbalový klub Galaxy začína činnosť na našej škole

17.08.2013 – Alenke prajeme šťastný život s manželom -Foto z akcie

17.08.2013 – Letný tanečný tábor v Starej vode -Foto z akcie

26.06.2013 – Koncoročná akadémia ŠKD -Foto z akcie-Foto z akcie

26.06.2013 – Kolektívy tried 2012/13 -Foto z akcie