Kontakty

          Odporúčané sady

Riaditeľ školy: +421 910 442 519
Riaditeľ školy: +421 915 453 581
Výchovný poradca: +421 55 644 14 12
Hospodárka: +421 910 442 519
e-mail: zs@k30.sk
Základná škola Kežmarská 30
040 11 Košice
instagram
fb
oldweb
rozvrh
 edupage
TOPlist
skolyeu
rodina

jedalen – tel. 055/642 34 92, e-mail: jedalka28@centrum.sk

sosna