Kontakty

Riaditeľ školy: +421 55 789 88 18
Riaditeľ školy: +421 905 248 584
Zástupca riaditeľa: +421 55 789 88 19
Výchovný poradca: +421 55 644 14 12
Hospodárka: +421 55 642 51 91
e-mail: zs@k30.sk
Základná škola Kežmarská 30
040 11 Košice
instagram
fb
oldweb
rozvrh
aSc
TOPlist
skolyeu
rodina

Školská jedáleň – tel. 055/642 34 92, e-mail: jedalka28@centrum.sk