úspechy 2020/2021

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2020/2021

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2021

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2021

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: %, ZŠ Kežmarská 30: %, 5.C: %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: %, ZŠ Kežmarská 30: %, 5.C: %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2020/21
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: , Kežmarská 30: %, 9.A: %
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: %, Kežmarská 30: %, 9.A: %
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2020/21
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: %, Kežmarská 30: %, 8.A: %,
Najúspešnejší žiaci v matematike:
Priemerná perc. úspešnosť v SJL v SR: %, Kežmarská 30: %, 8.A: %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku:
Priemerná perc. úspešnosť v BIO v SR: %, Kežmarská 30: %, 8.A: %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise:
Priemerná perc. úspešnosť v GEO v SR: %, Kežmarská 30: %, 8.A: %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike:
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: %, Kežmarská 30: %, 8.A: %,
Najúspešnejší žiaci v SJL: %
Najúspešnejší žiaci v GEO:

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2020/21

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2020/21

Krajské výsledky

Krajské kolo chemickej olympiády (Kolesárová)
1. miesto: Martin Horčík
1. miesto: Dáša Demečková

Krajské kolo olympiády nemeckého jazykay (Bodnárová)
3. miesto: Filip Findorák

Celomestské výsledky

1. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) fotak
1. miesto staršie žiačky:
1. miesto mladšie žiačky:
1. miesto najmladšie žiactvo:

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády (Černíková)
1. miesto kategória Z5: Zuzka Micenková

Okresné kolo fyzikálnej olympiády (Černíková)
3. miesto kategória E: Martin Horčík

Okresné kolo chemickej olympiády (Kolesárová)
2. miesto kategória D: Martin Horčík

Okresné kolo olympiády anglického jazyka (Gríllusová)
1. miesto kategória: Martin Horčík

Okresné kolo technickej (Šidlík)
1. miesto kategórie A: Jakub Smolucha, Filip Findorák