učitelia 2014/2015

izk                 zbor1314

Funkcia Priezvisko Meno Titul Trieda e-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. hornakp@gmail.com
zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Stramská Jana Mgr. 1.A janastr11@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Novitzka. Lenka Mgr. 1.B laurara@centrum.sk
učiteľ 1.-4. roč. Domanská Miriam Mgr. 1.C domanska@centrum.sk
učiteľ 1.-4. roč. Šlapková Amália PaedDr. 2.A ami.slapkova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Goleňová Magdaléna Mgr. 2.B mgolenova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Malešová Zlata Mgr. 3.A zmalesova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Halasová Henrieta Mgr. 3.B halasovahena@centrum.sk
učiteľ 1.-4. roč. Szabó Gabriel Mgr. 4.A gszabo08@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Valentová Zlatica Mgr. 4.B zlataval@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Šoltýsová Zuzana Mgr. 4.C zsoltysova@gmail.com
pedag. asistent Poliačiková Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Micheľová Jana RNDr. 5.A jmichelova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Gríllusová Kvetoslava Mgr. 5.B grillusovak@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kyseľová Viera Mgr. 5.C ekulinka@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Černíková Dorota RNDr. 6.A dcernik2@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Malega Hencelová Veronika Mgr. 6.B vhencelova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Vargová Adriana RNDr. 7.A vargovadriana@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Gajdošová Katarína Mgr. 7.B hud.vych@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Borza Štefan Mgr. 8.A stefanborzasv@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kasardová Alena PaedDr. 8.B alena.kasardova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Desiatniková Jana Mgr. 9.A desiatka@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Mozolová Jarmila Mgr. 9.B jarmila.mozolova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Bodnárová Katarína PhDr. bodnar.katarina@azet.sk
učiteľ 5.-9. roč. Čarnogurská Jana PaedDr. yannacarnogurska@gmail.com
výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Fecišková Adriána RNDr. feciskova.adriana@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Franková Tatiana tania.frankova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Herpáková Katarína Mgr. k.herpakova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Samko Tomáš Mgr. tomassamko@gmail.com
pedag. asistent Krajníkovičová Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
vedúca vychováv. Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
vychovávateľka Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
vychovávateľka Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
vychovávateľka Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
vychovávateľka Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
vychovávateľka Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Sabolová Danka sabolovad@gmail.com
školník Jakab Ladislav
upratovačka Kutná Mária
upratovačka Morozová Mária
upratovačka Nižníková Viera
upratovačka Sitková Judita
správca ihriska Tirpák František
technik siete Krbaťa Peter krbata.p@gmail.com
učiteľ na MD Jonecová Alena Mgr. ali125@azet.sk
učiteľ na MD Horváthová Erika Mgr. hopok@centrum.cz