učitelia 2019/2020

zbor1819m  aSc

Funkcia Priezvisko Meno Titul Triednictvo E-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. zs@k30.sk
zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Szabó Gabriel Mgr. 1.A gszabo08@gmail.com
Jesenská Kristína Mgr. 1.B kitinka1@yahoo.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 1.C zsoltysova@gmail.com
Dufinec Marek Mgr. 2.A realcfmadrid@azet.sk
Stramská Jana Mgr. 2.B janastr11@gmail.com
Novitzka. Lenka Mgr. 2.C laurara@centrum.sk
Goleňová aa Mgr. 3.A mgolenova@gmail.com
Šlapková Amália PaedDr. 3.B ami.slapkova@gmail.com
Bukovičová Marcela Mgr. 3.C marcelabuk22@gmail.com
Matejčeková Beáta Mgr. 4.A bea.matejcekova@netkosice.sk
Malešová Zlata Mgr. 4.B zmalesova@gmail.com
Halásová Henrieta Mgr. 4.C halasovahena@centrum.sk
Jurašková Ema Mgr. ema.juraskova64@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Tumidalská Ivana Ing. 5.A itumidalska@gmail.com
Mozolová Jarmila Mgr. 5.B jarmila.mozolova@gmail.com
Micheľová Jana RNDr. 5.C jmichelova@gmail.com
Kyseľová Viera Mgr. 6.A ekulinka@centrum.sk
Bodnárová Katarína PhDr. 6.B bodnar.katarina@azet.sk
Gajdošová Katarína Mgr. 6.C hud.vych@centrum.sk
Vargová Adriana RNDr. 7.A vargovadriana@gmail.com
Šidlík Viktor Mgr. 7.B viktor.sidlik@azet.sk
Borza Štefan Mgr. 8.A stefanborzasv@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 8.B alena.kasardova@gmail.com
Desiatniková Jana Mgr. 9.A desiatka@gmail.com
Timková Jarosloava Mgr. 9.B mazurovajarka@gmail.com
Černíková Dorota RNDr. dcernik2@gmail.com
výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
Gríllusová Kvetoslava Mgr. grillusovak@gmail.com
Krajňák Alexander Mgr. akrajnak999@gmail.com
Kucková Adriana Mgr. adri.kucka@gmail.com
Malega Hencelová Veronika Mgr. vhencelova@gmail.com
Štefanovie Jana Mgr. trebunovajana@gmail.com
pedagog. asistent Krajníkovičová, DiS Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
pedagog. asistent Poliačiková, DiS Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
vedúca vychováv. Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
Naďová Ľubica lubka.nadova@gmail.com
Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
Sakmárová Adriána sakmarova.adriana@gmail.com
Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Vasilišinová Ivana i13.vasilisinova@gmail.com
admin. zamestnanec Majerčíková Katarína kanamava@gmail.com
školník Jakab Ladislav
správca ihriska Bokša Jozef jboksa2@post.sk
upratovačka Chromiaková Iveta
Kutná Mária
Nižníková Viera
Sitková Judita
na PN Hrešková, PhD. Jana PaedDr. yannacarnogurska@gmail.com
na MD Jonecová Alena Mgr. jonecova.alena@gmail.com
Šolc Katarína Mgr. kate.veslo@gmail.com