úspechy 2018/2019

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2018/2019

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2019

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 63,1 %, ZŠ Kežmarská 30: 74,0 %, 9.A: 91,1 % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 62,3 %, ZŠ Kežmarská 30: 71,1 %, 9.A: 83,9 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Alexej Behun, Oliver Melega, Šimon Petro 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Katarína Gondová 100 %

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 59,3 %, ZŠ Kežmarská 30: 68,2 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 58,4 %, ZŠ Kežmarská 30: 59,9 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Martin Pavelka, Filip Popelka, Patrícia Salokyová  96,7 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Liliana Lacová  96,7 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2018/19
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,3 %, Kežmarská 30: 77,6 %, 9.A: 88,2 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 54,8 %, Kežmarská 30: 65,0 %, 9.A: 68,5 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Dobosyová 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Lacková 96,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2018/19  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 60,6 %, Kežmarská 30: 73,4 %, 8.A: 77,1 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Gabániová, Laco, Ivanecký 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 61,8 %, Kežmarská 30: 70,7 %, 8.A: 74,5 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Gabániová 95,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR: 53,3 %, Kežmarská 30: 63,8 %, 8.A: 64,3 %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: Pešák 92,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR: 56,9 %, Kežmarská 30: 67,1 %, 8.A: 67,2 %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: Gabániová, Holeva, Saenz Smolinska, Schäfer  91,2 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 59,2 %, Kežmarská 30: 66,9 %, 8.A: 68,0 %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Gabániová, Toporová  85,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2018/19  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 58,2 %, Kežmarská 30: 69,4 %, 6.A: 79,0 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Findorák, Hreha, Mikulišinová 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 56,5 %, Kežmarská 30: 69,1 %, 6.A: 75,6 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Findorák, Košarko, Vysoká, Smolucha, Ongaľová 90,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  DEJ v SR: 56,4 %, Kežmarská 30: 52,8 %, 6.A: 58,3 %,
Najúspešnejší žiaci v dejepise: Smolucha 91,7 %
Priemerná perc. úspešnosť v  FYZ v SR: 43,9 %, Kežmarská 30: 54,2 %, 6.A: 70,0 %,
Najúspešnejší žiaci vo fyzike: Findorák, Smolucha 90,0 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 61,4 %, Kežmarská 30: 72,6 %, 6.A: 80,2 %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Kukuruďová  95,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2018/19  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 54,5 %, Kežmarská 30: 62,0 %, 4.C: 67,9 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Jančošeková, Krajnikovič, Smolucha 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 46,9 %, Kežmarská 30: 51,1 %, 4.C: 53,3 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Gajdošová 86,7 %
Priemerná perc. úspešnosť v  PDA v SR: 64,7 %, Kežmarská 30: 75,2 %, 4.C: 77,5 %,
Najúspešnejší žiaci v prírodovede: Babuščák, Kubín, Murgaš, Pentrák 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  VLA v SR: 78,6 %, Kežmarská 30: 81,7 %, 4.AC: 82,9 %,
Najúspešnejší žiaci vo vlastivede: Glova, Hrnčiar, Janura, Javorský, Kanuščák, Kubín, Murgaš  100 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 54,7 %, Kežmarská 30: 63,1 %, 4.C: 64,8 %,
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Ďurinda 95,0 %

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN 2018/19  
1. ročník: Kociová, Gašparová, Muller, Fabián, Sitková, Gajdošová, Varga, Haki, Andrejco – 100% - ná úspešnosť
2. ročník: Kušnírová – 100% - ná úspešnosť

Krajské výsledky

Krajské kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Nikolas Kačurák, Veronika Vageľová
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Timea Plichtová, Oto Jirsák, Ondrej Mražík
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak

Celomestské výsledky

Strelecká súťaž o pohár Pavla Horňáka – hopa cup 2019 (Šidlík) – výsledky fotak
2. miesto družstvo: Simona Ivančinová, Timea Plichtová, Oto Jirsák, Viktória Urbančoková
1. miesto žiačky: Simona Ivančinová

Finále Mestskej streleckej ligy (Šidlík)
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
2. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec
3. miesto najmladšie žiactvo: Samuele Brandis

5. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík)
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
2. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

4. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík)
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
3. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

3. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
2. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
2. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
2. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec
3. miesto najmladšie žiactvo: Alexander Bui Anh

2. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
2. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec
3. miesto najmladšie žiactvo: Alexander Bui Anh

1. kolo Mestskej streleckej liga (Šidlík) – výsledky fotak
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
1. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

Mestská plavecká liga
1. miesto: Patrik Paška

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády (Micheľová, Černíková, Borza)
2. miesto kategória Z9: Štefan Vašák
2. miesto kategória Z8: Magdaléna Gabániová
3. miesto kategória Z7: Eliška Franková

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (Černíková)
2. miesto: Magdaléna Gabániová

Okresné kolo Pytagoriády (Šoltýsová, Vargová, Černíková)
1. miesto kategória P4: Jakub Matracz
1. miesto kategória P6: Jakub Smolucha
2. miesto kategória P6: Júlia Gajdošová
3. miesto kategória P6: Filip Findorák
1. miesto kategória P8: Magdaléna Gabániová
3. miesto kategória P8: Kamil Mikulišin

Okresné kolo Olympiády slovenského jazyka (Gajdošová)
2. miesto kategória C: Ema Lacková

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín (Malešová)
čestné uznanie: Sára Vargovčáková

Okresné kolo Olympiády anglického jazyka (Gríllusová)
3. miesto kategória 1B: Samo Kolařík

Okresné kolo Dejepisnej olympiády (Desiatniková)
3. miesto: Simona Dobosyová

Okresné kolo Biblickej olympiády (Čontošová)
2. miesto družstvo: Alexandra Saenz Smolinska, Magda Gabániová, Petra Kukuruďová

Okresné kolo Slávik Slovenska (Szabo)
čestné uznanie 1. kategória: Lara Ďurove
2. miesto 2. kategória: Laura Hozová

Okresné kolo Šaliansky Maťko (Luptáková, Gajdošová)
Čestné uznanie 1. kategória: Sheila Zlacká
Čestné uznanie 2. kategória: Lucia Kubíková

Okresné kolo technickej olympiády (Šidlík)
1. miesto kategória B: Filip Findorák

Okresné kolo v basketbale (Šidlík)
1. miesto družstvo: Adam Vass, Timotej Pudelský, Filip Laco, Filip Ráthy, Patrik Medveď, Ondrej Mražík, Richard Zahoranský, Štefan Vašák

Okresné kolo vo florbale (Krajňák)
2. miesto družstvo: Adam Danko, Matej Holeva, Richard Kubík, Kamil Mikulišin, Ondrej Mražík, Filip Ráthy, Michal Subovics, Filip Tomčík, Lukáš Tomčík, Ľubo Vargovčík, Števo Vašák

Okresné kolo v stolnom tenise (Šidlík)
2. miesto družstvo: Adam Danko, Matej Holeva, Michal Horenský, Richard Zahoranský

Okresné kolo v streľbe (Šidlík) – výsledky  fotak
1. miesto staršie žiactvo: Tímea Plichtová, Otakar Jirsák, Ondrej Mražík
1. miesto staršie žiačky: Timea Plichtová
3. miesto starší žiaci: Oto Jirsák
1. miesto mladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Veronika Vageľová, Nikolas Kučurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Veronika Vageľová
3. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
1. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
3. miesto mladší žiaci: Juraj Šula