učitelia 2020/2021

zbor1819m  aSc

Funkcia Priezvisko Meno Titul Triednictvo E-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. hornakp@gmail.com
zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Halásová Henrieta Mgr. 1.A halasovahena@centrum.sk
učiteľ 1.-4. roč. Matejčeková Beáta Mgr. 1.B beamat001@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Malešová Zlata Mgr. 1.C zmalesova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Szabó Gabriel Mgr. 2.A gszabo08@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Jesenská Kristína Mgr. 2.B kitinka1@yahoo.com
učiteľ 1.-4. roč. Šoltýsová Zuzana Mgr. 2.C zsoltysova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Dufinec Marek Mgr. 3.A realcfmadrid@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Stramská Jana Mgr. 3.B janastr11@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Novitzka Lenka Mgr. 3.C lnovitzka@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Goleňová Magdaléna Mgr. 4.A mgolenova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Šlapková Amália PaedDr. 4.B ami.slapkova@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Bukovičová Marcela Mgr. 4.C marcelabuk22@gmail.com
učiteľ 1.-4. roč. Jurašková Ema Mgr. ema.juraskova64@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Malega Hencelová Veronika Mgr. 5.A vhencelova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Desiatniková Jana Mgr. 5.B desiatka@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Gríllusová Kvetoslava Mgr. 5.C grillusovak@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Tumidalská Ivana Ing. 6.A itumidalska@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Mozolová Jarmila Mgr. 6.B jarmila.mozolova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Micheľová Jana RNDr. 6.C jmichelova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Timková Jarosloava Mgr. 7.A mazurovajarka@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Bodnárová Katarína PhDr. 7.B bodnar.katarina@azet.sk
učiteľ 5.-9. roč. Gajdošová Katarína Mgr. 7.C hud.vych@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Vargová Adriana RNDr. 8.A vargovadriana@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Šidlík Viktor Mgr. 8.B viktor.sidlik@azet.sk
učiteľ 5.-9. roč. Borza Štefan Mgr. 9.A stefanborzasv@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kasardová Alena PaedDr. 9.B alena.kasardova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Černíková Dorota RNDr. dcernik2@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Gramatová Monika Mgr. mgramatova@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kolesárová Eva Mgr. eva.kolesarova1@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Krajňák Alexander Mgr. akrajnak999@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kyseľová Viera Mgr. ekulinka@centrum.sk
učiteľ 5.-9. roč. Štefanovie Jana Mgr. trebunovajana@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová, DiS Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
asistentka učiteľa Naďová Ľubica lubka.nadova@gmail.com
asistentka učiteľa Poliačiková, DiS Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
školský psychológ Lukáčová Iveta Mgr. iveta91@gmail.com
vedúca vychovávateľka Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
vychovávateľka Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
vychovávateľka Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
vychovávateľka Kolesárová Eva Mgr. eva.kolesarova1@gmail.com
vychovávateľka Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
vychovávateľka Naďová Ľubica lubka.nadova@gmail.com
vychovávateľka Sakmárová Adriána sakmarova.adriana@gmail.com
vychovávateľka Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Košťálová Martina Ing. mkostalova26@gmail.com
administratívny zam. Maguľáková Simona Mgr. simonka.magulakova@gmail.com
správca ihriska Bokša Jozef jboksa2@post.sk
školník Jakab Ladislav
upratovačka Gamrátová Marcela marcelastefan1969@gmail.com
upratovačka Chromiaková Iveta
upratovačka Nižníková Viera
upratovačka Sitková Judita
na MD Hrešková, PhD. Jana PaedDr. yannacarnogurska@gmail.com
na MD Jonecová Alena Mgr. jonecova.alena@gmail.com
na MD Šolc Katarína Mgr. kate.veslo@gmail.com