učitelia 2018/2019

uc1617m     aSc

Funkcia Priezvisko Meno Titul Triednictvo E-mail
riaditeľ školy Horňák Pavel Mgr. zs@k30.sk
zástupca riaditeľa Koštialová Mária Mgr. marika.kostialova@gmail.com
zástupca riaditeľa Poprocká Jana PaedDr. janapoprocka@azet.sk
učiteľ 1.-4. roč. Dufinec Marek Mgr. 1.A realcfmadrid@azet.sk
Stramská Jana Mgr. 1.B janastr11@gmail.com
Novitzka. Lenka Mgr. 1.C laurara@centrum.sk
Goleňová Magdaléna Mgr. 2.A mgolenova@gmail.com
Šlapková Amália PaedDr. 2.B ami.slapkova@gmail.com
Bukovičová Marcela Mgr. 2.C marcelabuk22@gmail.com
Matejčeková Beáta Mgr. 3.A bea.matejcekova@netkosice.sk
Malešová Zlata Mgr. 3.B zmalesova@gmail.com
Halásová Henrieta Mgr. 3.C halasovahena@centrum.sk
Jesenská Kristína Mgr. 4.A kitinka1@yahoo.com
Šoltýsová Zuzana Mgr. 4.B zsoltysova@gmail.com
Szabó Gabriel Mgr. 4.C gszabo08@gmail.com
Jurašková Ema Mgr. ema.juraskova64@gmail.com
učiteľ 5.-9. roč. Kyseľová Viera Mgr. 5.A ekulinka@centrum.sk
Bodnárová Katarína PhDr. 5.B bodnar.katarina@azet.sk
Gajdošová Katarína Mgr. 5.C hud.vych@centrum.sk
Vargová Adriana RNDr. 6.A vargovadriana@gmail.com
Jonecová Alena Mgr. 6.B jonecova.alena@gmail.com
Borza Štefan Mgr. 7.A stefanborzasv@gmail.com
Kasardová Alena PaedDr. 7.B alena.kasardova@gmail.com
Desiatniková Jana Mgr. 8.A desiatka@gmail.com
Hrešková, PhD. Jana PaedDr. 8.B yannacarnogurska@gmail.com
Micheľová Jana RNDr. 9.A jmichelova@gmail.com
Gríllusová Kvetoslava Mgr. 9.B grillusovak@gmail.com
Černíková Dorota RNDr. dcernik2@gmail.com
výchovný poradca Čontošová Slávka Mgr. contosova@centrum.sk
Krajňák Alexander Mgr. akrajnak@yahoo.com
Kucková Adriana Mgr. adri.kucka@gmail.com
Mozolová Jarmila Mgr. jarmila.mozolova@gmail.com
Nemčoková Dana Mgr. nemcokovadana@gmail.com
Šidlík Viktor Mgr. viktor.sidlik@azet.sk
školský psychológ Rondziková Barbora Mgr. rondzikova.barbora@gmail.com
asistentka učiteľa Krajníkovičová, DiS Vladimíra Bc. vladimira1@centrum.sk
asistentka učiteľa Poliačiková, DiS Danka pedag. poliacikovadana@gmail.com
vedúca vychovávateľka Bajerová Daniela Mgr. bajerkaa@gmail.com
vychovávateľka Balážová Katarína vodnarka.bal@gmail.com
Jančiarová Zita zijanciarova@gmail.com
Krivdová Monika Mgr. barnova.monika@gmail.com
Luteránová Soňa sonaluter@gmail.com
Naďová Ľubica lubka.nadova@gmail.com
Pancáková Jana j.pancakova@gmail.com
Sakmárová Adriána sakmarova.adriana@gmail.com
Streitová Eva Bc. streit.efka@gmail.com
hospodárka Vasilišinová Ivana i13.vasilisinova@gmail.com
školník Jakab Ladislav
správca ihriska Bokša Jozef jboksa2@post.sk
upratovačka Chromiaková Iveta
upratovačka Kutná Mária
upratovačka Nižníková Viera
upratovačka Sitková Judita
na MD Šolc Katarína Mgr. kate.veslo@gmail.com