úspechy 2017/2018

VÝSLEDKY

vedomostných a športových súťaží i olympiád v školskom roku 2017/2018

Medzinárodné a celoslovenské výsledky

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9 – 2018

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 55,9 %, ZŠ Kežmarská 30: 61,0 %, 9.A: 86,54 % 
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 63,0 %, ZŠ Kežmarská 30: 67,1 %, 9.A: 81,85 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Norman Agyagos, Gréta Sotáková 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Oliver Guľa, Leandra Jeszeová 96 %

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – Testovanie 5 – 2017

Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 64,7 %, ZŠ Kežmarská 30: 83,1 %, 5.A: 90,4 % – 1. miesto v Košiciach
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 62,8 %, ZŠ Kežmarská 30: 75,9 %, 5.A: 85,2 % – 3. miesto v Košiciach
Najúspešnejší žiaci v matematike: Petra Bartošová, Filip Findorák, Jakub Hreha, Jakub Smolucha, Juraj Šula 100 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Filip Findorák, Jakub Smolucha, Maša Škultétyová 96,7 %

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka KOMPARO 2017/18
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 49,4 %, Kežmarská 30: 60,5 %, 9.A: 65,4 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 64,6 %, Kežmarská 30: 70,7 %, 9.A: 74,5 %
Najúspešnejší žiaci v matematike: Gréta Sotáková 90 %
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Katarína Tomanová 96,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 8. ročníka KOMPARO 2017/18  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 50,4 %, Kežmarská 30: 73,6 %, 8.A: 79,2 %,  
Najúspešnejší žiaci v matematike: Samuel Kolařík 100 %
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 62,8 %, Kežmarská 30: 74,4 %, 8.A: 78,2 %,
Najúspešnejší žiaci v slovenskom jazyku: Timotej Berta 95,5 %
Priemerná perc. úspešnosť v  GEO v SR: 43,6 %, Kežmarská 30: 59,1 %
Najúspešnejší žiaci v geografii: Ľubomír Vargovčík 100,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  BIO v SR: 48,0 %, Kežmarská 30: 49,6 %
Najúspešnejší žiaci v biológii: Alexej Behun 78,6 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 54,5 %, Kežmarská 30: 68,6 %
Najúspešnejší žiaci vo všeob. štud. predpokladoch: Samuel Kolařík, Šimon Petro, Ľubomír Vargovčík, Štefan Vašak,  90,0 %

Celoslovenské testovanie žiakov 6. ročníka KOMPARO 2017/18  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 58,9 %, Kežmarská 30: 70,2 %, 6.A 83,6 %  
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 54,4 %, Kežmarská 30: 57,6 %, 6.A 68,8 %
Priemerná perc. úspešnosť v  BIO v SR: 65,3 %, Kežmarská 30: 76,7 %, 6.A 80,9 %
Priemerná perc. úspešnosť v  GEO v SR: 57,5 %, Kežmarská 30: 71,3 %, 6.A 80,1 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 57,7 %, Kežmarská 30: 67,0 %, 6.A 75,4 %

Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO 2017/18  
Priemerná perc. úspešnosť v MAT v SR: 57,4 %, Kežmarská 30: 62,2 %, 4.B 65,1 %   
Priemerná perc. úspešnosť v  SJL v SR: 48,6 %, Kežmarská 30: 48,9 %, 4.B 53,0 %
Priemerná perc. úspešnosť v  VLA v SR: 63,9 %, Kežmarská 30: 62,8 %, 4.B 65,2 %
Priemerná perc. úspešnosť v  PDA v SR: 59,7 %, Kežmarská 30: 63,7 %, 4.C 69,3 %
Priemerná perc. úspešnosť vo VŠP v SR: 53,7 %, Kežmarská 30: 57,2 %, 4.B 61,7 %

Matematický Maks 
1. miesto (5. ročník): JúliaGajdošová

Krajské výsledky

Krajské kolo v streľbe (Horňák, Poliačiková, Szikora) – výsledky fotak
2. miesto družstvo staršie žiactvo: Oto Jirsák, Ema Vargová, Zuzana Štiblárová
1. miesto družstvo mladšie žiactvo: Simona Ivančinová, Timea Plichtová, Nikolas Kačurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová

Celomestské výsledky

Súťaž školských časopisov (Bodnárová)
2. miesto K30

3. kolo Mestskej streleckej liga (Horňák, Poliačiková) – výsledky fotak
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Štiblárová
2. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

2. kolo Mestskej streleckej liga (Horňák, Poliačiková) – výsledky
2. miesto staršie žiačky: Zuzana Štiblárová
3. miesto mladší žiaci: Juraj Šula
2. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
3. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
2. miesto najmladšie žiactvo: Lukáš Pentrák
3. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

1. kolo Mestskej streleckej liga (Horňák, Poliačiková) – výsledky fotak
3. miesto staršie žiačky: Zuzana Štiblárová
2. miesto mladší žiaci: Nikolas Kačurak
1. miesto mladšie žiačky: Simona Ivančinová
2. miesto mladšie žiačky: Timea Plichtová
1. miesto mladšie žiačky: Viktória Urbančoková
2. miesto najmladšie žiactvo: Thomas Solanski
3. miesto najmladšie žiactvo: Tomáš Babinec

Okresné výsledky

Okresné kolo Matematickej olympiády (Borza, Černíková, Micheľová)
2. miesto kategória Z6: Martin Horčík
1. miesto kategória Z7: Magdaléna Gabániová
2. miesto kategória Z8: Štefan Vašák

Okresné kolo Biologickej olympiády (Kasardová)
1. miesto kat. projekt: Oliver Guľa

Okresné kolo Technickej olympiády
1. miesto: Martin Ďurinda

Okresné kolo Biologickej olympiády (Kasardová)
1. miesto kat. projekt: Oliver Guľa

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín (Novitzka, Mozolová)
2. miesto kategória próza: Amália Fitzová
3. miesto kategória próza: Lucia Kubíková

Okresné kolo v atletike (Olšavská, Szikora) fotak
1. miesto – hod kriketkou – Alžbeta Janíčková
2. miesto – beh 1000 m – Samuel Novitzky
3. miesto – skok do výšky – Dáša Demečková

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov (Vanik) diplom
1. miesto: Richard Záhoranský, Than Pham, Dávid Abdi