info 2018/2019

 

02.08.2019 – Oprava učebne – verejné obstarávanie

30.06.2019 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2018/19

18.06.2019 – Výsledky testovania žiakov 4. ročníka

12.06.2019 – Slávnostná akadémia ŠKD fotakfotak

10.06.2019 – Kolektívy tried 2018/2019 fotak

01.06.2019 – Lienky fandia našim fotak

31.05.2019 – Olympijský festival detí a mládeže Slovenska  fotak

27.05.2019 – Výsledky súťaže v estetike a aktivite tried

05.05.2019 – ŠvP druhákov na Čingove  fotak

01.07.2019 – Letný detský atletický kemp Janky a Danky Velďákových 

24.05.2019 – Riaditeľské voľno

14.05.2019 – 4. ročník streleckej súťaže hopa cup 2019 – výsledky fotak

30.04.2019 – 2 % pre Vaše deti -  vyhlásenie

17.04.2019 – Riaditeľské voľno

08.04.2019 – Zber papiera

08.04.2019 – Mini playback show v ŠKD – fotak

05.04.2019 – Zápis do 1. ročníka ZŠ Kežmarská 30 pozvánka - zákon – splnomocnenie – virtuálna prehliadka školy  fotak

03.04.2019 – Riaditeľské voľno

21.03.2019 – Otvárame brány našej školy pre budúcich prváčikov

11.03.2019 – Hudobné popoludnie s pánom Hrubovčákom v ŠKD  fotak  fotak

25.02.2019 – Lyžiarsky výcvik na Malinô Brdo fotak

09.02.2019 – Pozývame Vás na 19. reprezentačný ples 

21.01.2019 – Lyžiarsky výcvik na Jahodnej fotak

15.01.2019 – Novoročný koncert žiakov pre pedagógov fotak

08.01.2019 – Voľné pracovné miesto  

20.12.2018 – Vianočné matiné  fotak

15.12.2018 – Aký bol rok 2018 na Kežmarskej  

13.12.2018 – 1. ročník vianočnej súťaže v streľbe zo vzduchovky – výsledky  fotak

22.11.2018 – Pridáte sa k našej predvianočnej charitatívnej zbierke? – zoznam pre materiálnu pomoc

21.11.2018 – Riaditeľské voľno

15.11.2018 – Zaznamenali sme náš ďalší vzostup v rebríčku INEKOsme v prvej dvadsiatke kraja

08.11.2018 – Z projektu Florbal do škôl sme získali nové vybavenie fotak 

07.11.2018 – Takto sme to naštartovali v Školskom klube detí

06.11.2018 – Imatrikulácia – pasovanie do Cechu družinárskeho fotak 

29.10.2018 – Riaditeľské voľno

26.10.2018 – Hľadanie Svetlonosov fotak fotak

24.10.2018 – Mestská strelecká liga 1. kolovýsledky fotak

19.10.2018 – Minimaratón v ŠKD fotak

17.10.2018 – Večer otvorených dverí - pozvánkaprogram fotak

01.10.2018 – Záujmové vzdelávanie v šk. roku 2018/19

28.09.2018 – Zber papiera

24.09.2018 – Podujatie ŠKD Čarovný lesík fotak  fotak

22.09.2018 – 15. ročník Memoriálu Ivana Bobera 2018 – spomienka fotak

11.09.2018 – Voľné pracovné miesto  

04.09.2017 – Organizačné pokyny pre žiakov ŠKD

03.09.2018 – Organizačné pokyny pre žiakov 2.- 4. ročníka

03.09.2018 – Organizačné pokyny pre žiakov 1. ročníka

03.09.2018 – Školský rok 2018/2019 začíname v pondelok 3.9.2018 o 8.00 hod. v átriu školy  fotakfotak

30.08.2018 – Naši žiaci pre školský rok 2016/2017

30.08.2018 – Pedagogický kolektív

30.08.2018 – Virtuálna prehliadka školy

30.06.2018 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018

15.06.2018 – Voľné pracovné miesta - obsadené 

22.06.2018 – Kolektívy tried 2017/2018 fotak