Rada rodičov

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania zasielajte e-mailom na zs@k30.sk

Štatút Združenia rodičov pri ZŠ Kežmarská 30

Plán triednych aktívov Združenia rodičov 2020/2021

09.09.2020 (streda o 17.00 hod.)          plenárna schôdza a triedne aktívy
21.10.2020 (streda o 16.30 hod.)          schvaľovanie rozpočtu RZ
18.11.2020 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy po 1. štvrťroku
13.01.2021 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy pred koncom 1. polroka
14.04.2021 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy po 3. štvrťroku
02.06.2021 (streda o 16.30 hod.)          triedne aktívy pred koncom školského roka

Poznámka: zasadnutia Rady rodičovského združenia budú v uvedené dni počas triednych aktívov a v inom čase podľa aktuálnej potreby.

Zloženie Rady združenia rodičov 2020/2021

Trieda Priezvisko Meno Titul Mobil E-mail
1.A Simová Martina Pani 0907 268 624 martinka.sim22@gmail.com
1.B Dopirák Zuzana Mgr. 0918 493 695 dopirak.zuzana@gmail.com
1.C Galiková Lucia Ing. 0904 822 728 lucialangova@yahoo.co.uk
2.A Goleňová Miroslava Mgr. 0907 308 852 m.durova@gmail.com
2.B Šebeková Petra Bc. 0915 609 255 petradu@centrum.sk
2.C Saxová Drahoslava JUDr. 0911 459 958 saxa66@gmail.com
3.A Szilagyiová Zdenka Pani 0905 377 298 szilagyi.zdenka@gmail.com
3.B Vološinová Katarína Ing. 0902 386 488 kozlejova@gmail.com
3.C Vaľovská, PhD. Zlata Ing. 0917 916 484 zlata.valovska@gmail.com
4.A Peti Miroslav Ing 0905 990 914 miroslav.peti@gmail.com
4.B Štarková Zuzana Mgr. 0903 714 432 zstarkova@gmail.com
4.C Ginn Marcela Pán 0915 431 207 marcela.ginn@me.com
5.A Pištejová Kvetoslava Ing. 0907 315 997 kvetoslava.pistejova@gmail.com
5.B Kušnirik Pavol Pán 0915 966 326 kusnirik@gmail.com
5.C Symonova Tatiana Mgr. 0917 600 610 t.symonova@gmail.com
6.A Dermek Jaroslava Ing. 0911 103 850 jaroslava.dermek@ness.com
6.B Vinc Norbert Bc. norbertvinc@gmail.com
6.C Babuščák Anton Ing. 0907 239 479 anton030977@gmail.com
7.A Selimi Katarína Bc. 0948 027 118 katarina.gondolova66@gmail.com
7.B Korytková Mária Pani 0905 973 828 maria.korytkova@alltra.sk
7.C Kubíková Júlia Ing. 0907 182 506 juxal@netkosice.sk
8.A Grendelová Nataša Ing. 0903 185 190 natasagrendelova@gmail.com
8.B Bazanová Lucia Pani 0905 128 761 bazanova.lucia@zoznam.sk
9.A Bilá Andrea Ing. 0911 104 895 andrea.bila14@gmail.com
9.B Štefanovičová Viera Pani 0905 775 674 stefanovicova.viera@gmail.com
Rozpočet Združenia rodičov 2020/2021
Príjmová časť Plánované príjmy Skutočné príjmy
1. Zostatok k 31.8.2020 4 635,93 € 4 635,93 €
2. Príspevky na RZ 5 009,00 € 3 929,00 €
3. 2% z daní 2 000,00 € 0,00 €
4. Úrok 0,00 € 0,00 €
5. Komparo 0,00 € 0,00 €
6. Maks 0,00 € 0,00 €
7. Maksík 0,00 € 418,00 €
8. Expert geniality show 0,00 € 0,00 €
9. Všetkovedko 0,00 € 120,00 €
10 Klokan 0,00 € 0,00 €
11. Lyžiarsky výcvik 0,00 € 0,00 €
Spolu 11 664,93 € 9 102,00 €
Výdavková časť Plánované výdavky Skutočné výdavky
1. Školské súťaže
MO školské kolo 5.-9. ročník – 5 kat. á 15 € 75,00 € 0,00 €
Pytagoriáda školské kolo 3.-8.ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 0,00 €
Olympiáda v SJL – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Hviezdoslavov Kubín 1.- 4. ročník – 2 kat. á 20 € 40,00 € 0,00 €
Hviezdoslavov Kubín 5.-9. ročník – 6 kat. á 15 € 90,00 € 0,00 €
Olympiáda v ANJ – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Olympiáda v NEJ – 1 kat. á 15 € 15,00 € 0,00 €
Súťaž Reading is easy 3.- 4. roč. 15,00 € 0,00 €
DEJ olympiáda – 3 kat. á 15 € 45,00 € 0,00 €
GEO olympiáda – 4 kat. á 15 € 60,00 € 0,00 €
Biologická olympiada 30,00 € 0,00 €
Technická olympiáda – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Biblická olympiáda – 1 kat. á 15 € 15,00 € 0,00 €
Slávik Slovenska – 3 kat. á 15 € 45,00 € 0,00 €
Šaliansky Maťko – 3 kat. á 15 € 45,00 € 0,00 €
Stolnotenisový turnaj o pohár riaditeľa školy 30,00 € 0,00 €
Fyzikálna olympiáda – 8.-9. roč. – 2 kat. á 15 € 30,00 € 0,00 €
Vecné ceny pre súťažiacich v školskom časopise 30,00 € 0,00 €
Biologická olympiada 30,00 € 0,00 €
Literárna súťaž 5. – 9. roč. 30,00 € 0,00 €
Chemická olympiáda 30,00 € 0,00 €
2. Korešpondenčné súťaže
Všetkovedko 2.-4. roč. 60 žiakov x 2 € (cena 4 €) 190,00 € 220,00 €
Maksík 2.-4. roč. 76 žiakov x 4 € (cena 9,5 €) 304,00 € 722,00 €
Komparo 8.- 9. 77 žiakov roč x 3 € (cena 6,5 €) 269,50 € 500,50 €
Maks 5.-8. roč. 20 žiakov x 5 € (cena 10 €) 100,00 € 200,00 €
3. Podujatia
Kežmarský minimaratón 100,00 € 0,00 €
šarkaniáda, snehuliáda, ŠKD má talent, Človeče nehnevaj sa, týždeň poézie a prózy 150,00 € 0,00 €
Mini playbac show 200,00 € 0,00 €
Imatrikulácia 200,00 € 0,00 €
Akadémia ŠKD 300,00 € 0,00 €
Mikuláš 250,00 € 0,00 €
Podujatie ŠKD s požiarnikmi, mobilné terárium 50,00 € 0,00 €
Turisticko-branný pretek 200,00 € 33,59 €
Halloween 100,00 € 0,00 €
Karneval 1.- 4. 150,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2€ pre 2. ročník 120,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2€ pre1.roč. /  68 žiakov 136,00 € 0,00 €
ŠvP odmeny á 2€ pre 4. ročník/60 žiakov 120,00 € 0,00 €
LV 1.stupeň á 2€ / 70 žiakov 140,00 € 0,00 €
Olympijský festival detí a mládeže a MDD 1.-4. ročník 120,00 € 0,00 €
4. Učebné pomôcky
Dataprojektory 7 ks 3 850,00 € 0,00 €
Ceduľky pre RUJ, NEJ, ANJ 20,00 € 113,85 €
Nákup kníh do ŠKD 100,00 € 62,13 €
Lopty futbalové 180,00 € 0,00 €
Spoločenské hry 300,00 € 0,00 €
Aktívna matematika 5 ks 170,00 € 0,00 €
Plagáty Abeceda – Comenia Script  6 ks 130,00 € 0,00 €
Časovač 50,00 € 0,00 €
Mikroskopy 200,00 € 0,00 €
Demonštračná mapa Slovenska 1 ks 110,00 € 0,00 €
CD prehrávač 50,00 € 0,00 €
Materiálne zabezpečenie výučby TECH 100,00 € 0,00 €
Spotrebný materiál do chémie, fyziky 500,00 € 0,00 €
injekčné striekačky, hadičky 50,00 € 0,00 €
objemové valce 200,00 € 0,00 €
magnety 50,00 € 0,00 €
Endoskop usb microUSB kamera 5m 25,00 € 0,00 €
Router do učebne INF 20,00 € 0,00 €
RYZE Tech Tello – programovatelný dron 110,00 € 0,00 €
Webkamera 60,00 € 0,00 €
Micro:bit – doplnky 50,00 € 0,00 €
Micro:bit 3x 68,70 € 0,00 €
Abeceda – ruský jazyk 20,00 € 0,00 €
Chemikálie na pokusy 100,00 € 0,00 €
5. Knihy, zošity
Knihy na záver školského roka 25 tried á 30 € 750,00 € 0,00 €
Rainbow Bridge 1 – 4ks 44,00 € 0,00 €
Rainbow Bridge 2 – 4ks 44,00 € 0,00 €
Family and Friends 1 – 7ks 91,00 € 0,00 €
6. Poplatky, pošta, iné 90,00 € 7,00 €
7. Registrácia 2% dane 60,00 € 0,00 €
8. Rezerva 0,00 €
9 SPOLU 11 627,20 € 1 859,07 €
Skutočný zostatok v banke a v pokladni 8.11.2020 7 243,86 €