Lyžiarsky výcvik pre žiakov primárneho vzdelávania 2015

carvje zrušený. Bol pripravený už po jedenásty krát. Veríme, že nám počasie dopraje a deti sa budú môcť do sýtosti vyšantiť na snehu a naučiť sa novým pohybovým zručnostiam. A ako plánujeme päťdňový lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou?

Termín:          02. – 06. marec 2015 V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz zrušený.
Miesto:           Lyžiarske stredisko Jahodná
Cena:             50 € (doprava, lístky na vlek, poistenie)
Čas:               odchod zo školy denne o 8.00 hod., príchod o 13.30 hod.
Obed:             od 13.30 hod. v školskej jedálni
Vedúca:         Mgr. Zlata Malešová, tel.: 0905 240 727

carving
Inštruktori:
Mgr. Magda Goleňová
Mgr. Pavel Horňák
Mgr. Zuzana Šoltýsová
RNDr. Adriana Vargová

Prosíme rodičov, aby boli takí láskaví a aby:
- vypísali a podpísali Záväznú prihlášku čo najskôr a odovzdali ju triednej učiteľke,
– na prihláške vyznačili lyžiarske schopnosti dieťaťa (slúži na predbežné zistenie úrovne prihlásených žiakov, hlavne žiakov začiatočníkov a žiakov, ktorí nevedia použiť vlek),
– sumu 50 € vyplatili do 30.1.2015 v papierových bankovkách triednej učiteľke,
– naučili svoje dieťa obuť a zapnúť si lyžiarky, správne si zapnúť lyže – najprv špička, potom päta (uľahčia a urýchlia nám tým pokrok dieťaťa vo výcviku),
- rešpektovali naše nariadenia a požiadavky, hlavne čo sa týka lyžiarskej výzbroje, kvôli bezpečnosti detí a bezproblémového priebehu kurzu (žiaci dostanú podrobné inštrukcie o kurze, o lyžiarskej výzbroji a výstroji),

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
.
Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Posted in Články.