Lyžiarsky výcvik žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania 2015

carvje pripravený tentokrát v Drienici. A ako plánujeme šesťdňový lyžiarsky výcvik?

Termín:       15. – 20. február 2015 V prípade nepriaznivých snehových a poveternostných podmienok bude kurz zrušený.
Miesto:        Lyžiarske stredisko Drienica, Hotel Javorná
Vedúci:        Mgr. Zoran Maco, tel.: 0918 742 735
Inštruktori:   Mgr. Pavel Horňákcarvingcarvingcarving
Mgr. Tomáš Samko
Zdravotník:  MUDr. Martina Harvanová

Podmienkou účasti žiaka na LV je vhodná a bezpečná lyžiarska výzbroj a prilba
.
Za technický stav lyžiarskej výzbroje zodpovedá rodič.

Posted in Články.